Kína új tartalékvaluta és az Új Világrend bevezetését sürgeti

Feltételezhetően merő véletlen, hogy éppen azon a napon, amikor (a zerehedge.com oldalon) Kína kiolthatatlan aranyétvágyáról elmélkedünk, feltételezve, hogy a törekvés mögött a kínai valuta aranyfedezetének erősítését célzó szándék áll, hogy a jüan is versenyre kelhessen az új tartalékvaluta címért, az ország hivatalos hírügynöksége, a Xinhua, arról ír, hogy a világnak egy új tartalékvalutára van szüksége.

chinaCikkében Liu Chang kijelenti, hogy „az amerikai bukás, ami garantálja a világ Amerika-mentesítését,” lehetőséget ad egy új világvaluta bevezetésére, „ami a dollár helyébe léphetne, és ezzel a nemzetközi közösség végleg távol tarthatná magát az Egyesült Államokban kialakult és egyre erősödő belpolitikai zűrzavartól.”

Természetesen, amennyiben Kína ezt komolyan gondolja és a világ önként vállalná ezt a forradalmi tartalékvaluta váltást, minden eddigi elmélet a csodálatos Pénztermő Fáról, miszerint a végtelen mennyiségű adósságnál, csak a végtelennél is több adósság a jobb, eltűnne a történelem süllyesztőjében, követve hasonló kaliberű korábbi társait.

Íme, néhány gondolat Kína részéről, amely nem mellesleg az amerikai állampapírok legnagyobb offshore tulajdonosa, ezzel második helyet szerezve magának ezen a különleges piacon, közvetlenül a Federal Reserve után:

– A világ pénzrendszerének reformját ki kell terjeszteni egy új nemzetközi tartalékvaluta bevezetésére, ami a dollár helyébe léphet,

– A nemzetközi közösségnek véglegesen távol kell magát tartania az Egyesült Államokban kialakult és egyre erősödő belpolitikai zűrzavartól,

– A fiskális patthelyzet jó lehetőség a „megzavarodott világ” számára, hogy fontolóra vegye egy „Amerika-mentesített világ” felépítését,

– A patthelyzet eredményeként számos ország dolláreszközei veszélybe kerültek, ami komoly gyötrelmet okoz a nemzetközi közösségnek,

– További sarokkövek lefektetése is szükséges, amelyek alátámasztanák az Amerika-mentesített világot, beleértve a szuverenitás tiszteletben tartását, az ENSZ fennhatóságának elismerését globális válsághelyzetek kezelésére valamint nagyobb beleszólás biztosítását a feltörekvő piacgazdaságoknak a nemzetközi pénzintézetek dolgaiba,

– Az ilyen változások célja nem „az Egyesült Államok teljes mellőzése,” inkább arra lennének hivatottak, hogy ösztönözzék Washingtont a globális ügyek kezelésében történő építő jellegű részvételre.

Természetesen, amikor ez a nap eljön, ha eljön, az Egyesült Államok búcsút inthet minden hatalmának, hiszen ez jelenleg szinte kizárólag a dollár tartalékvaluta státuszának és az amerikai költségvetési hiány Fed általi pénzesítésének köszönhető.

Erről se feledkezzünk meg:

Reserve-Currency-StatusA tartalékvaluta státusz nem tart örökké…

Xinhua cikkéből:

A fiskális csőd garantálná az Amerika-mentesített világot

Miközben az amerikai politikusok, párthovatartozástól függetlenül, továbbra is eredménytelenül ingáznak a Fehérház és Capitol Hill között, a megzavarodott világ megragadhatja a lehetőséget, hogy elkezdje egy Amerika-mentesített világ felépítését.

 A II. Világháború vérfürdőjéből a világ leghatalmasabb nemzeteként kerülve ki, az Egyesült Államok egy háború utáni világrendet diktálva és az európai kilábalást támogatva próbált globális birodalmat alapítani, miközben támogatta a rezsimváltást az irányába barátságtalannak mondható országokban.

Látszólag páratlannak mondható gazdasági és katonai erejének demonstrálása mellett kijelentette, hogy létfontosságú érdekei vannak a föld szinte minden pontján és erre hivatkozva szokásává vált akár a föld másik oldalán található országok ügyeibe is beavatkozni.

Eközben az amerikai kormány mindent megtett annak érdekében, hogy erkölcsileg feddhetetlennek tűnjön a világ előtt, ugyanakkor titokban a legszörnyűbb bűnöket követte el, a rabok kínzásától, a civilek lemészárlásán keresztül, a más országok vezetői után való kémkedésig.

Az Amerikai Béke uralma alatt valahogy nem sikerült meglátnunk azt a világot, amelyben az Egyesült Államok véget vet az erőszaknak és a konfliktusoknak, amelyben enyhíti a szegénységet és javítja a menekültek helyzetét, vagy amelyben igazi, tartós békét hoz.

Sőt. Ahelyett, hogy eleget tett volna egy felelős hatalomtól elvárható kötelességeinek, a saját érdekeit szolgáló Washington kihasználta szuperhatalmi státuszát és még nagyobb káoszt hozott a világba azáltal, hogy a fiskális kockázatokat külföldre exportálta, a már amúgy is összetett territoriális vitákat regionális feszültségekkel tetézte és hazugságokon alapuló, jogtalan háborúkat indított.

Ezek és a Wall Street-i elit kiolthatatlan étvágyának eredményeként a világ máig nem volt képes kimászni a gazdasági veremből, miközben például Irakban a bombázások és merényletek évekkel azután is szinte rutinszerűen történnek, hogy Washington állítólag felszabadította az iraki népet a diktatórikus uralom alól.

A legújabb periodikus stagnálás eredményeként pedig, amelyben a két politikai párt rendszeres időközönként zsákutcába fut az állami költségvetés és az adósságplafon megemelésének kérdésében, számos ország dollártartaléka vált kockázatos eszközzé a nemzetközi közösség pedig tovább szenved.

Véget kell vetni azoknak az időknek, amikor mások sorsa egy képmutató nemzet kezében nyugszik és egy új világrendet kell a helyére állítani, amelyben minden nemzet, kicsi és nagy, gazdag és szegény, egyformán számíthat arra, hogy tiszteletben tartják kulcsfontosságú érdekeit és egyenlő védelmet kaphat.

china-NWOEnnek érdekében számos sarokkő lefektetése szükséges, amelyek alátámasztanák az Amerika-mentesített világot.

Kezdetnek például valamennyi nemzetnek kötelessége lenne tiszteletben tartani a nemzetközi törvényeket, beleértve a szuverenitás tiszteletben tartását és a más országok belügyeibe való beavatkozástól való tartózkodást.

Továbbá el kell ismerni az Egyesült Nemzetek fennhatóságát a globális válsághelyzetek kezelésére. Ez azt jelenti, hogy senkinek nincs joga semmilyen katonai akció végrehajtására mások ellen ENSZ felhatalmazás nélkül.

Ezek mellett, a világ pénzrendszerének néhány jelentős reformra van szüksége. Nagyobb beleszólást kell biztosítani a fejlődő és feltörekvő piacgazdaságoknak a legnagyobb nemzetközi pénzintézetek dolgaiba, beleértve a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot is, hogy ezek jobban tükrözhessék a világ gazdasági és politikai színterének átalakulását.

Egy hatékony reform kulcsfontosságú elemeként egy új tartalékvalutát kellene bevezetni, ami a ma domináns amerikai dollár helyébe léphetne, hogy a nemzetközi közösség véglegesen távol maradhasson az Egyesült Államokban kialakult és egyre erősödő belpolitikai zűrzavartól.

Forrás: http://www.idokjelei.hu / zerohedge.com


A világbank volt jogtanácsosa arról beszél, hogy kik nyerészkednek a pénzügyi válság hátterében. Ideje összefogni az embereknek, mert átlátni a bankvilágot uraló elit ócska trükkjein. Az amerikai adófizetők pénze a Vatikáni Bankban köt ki. Kínát pedig a jezsuita rend tartja a markában. Új pénzügyi rendszernek kell kialakulnia,

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.10.11. Világpénz lesz a kínai jüan?

2013.10.11. Hétpontos javaslat a kínai-ASEAN együttműködés támogatására

2013.10.07. Peking az egyesült államokbeli befektetései miatt aggódik

2013.10.01. Moszkva kiszorítja az amerikai befolyást Európából

2013.09.27. Ukrajna és Kína áttér a nemzeti valutában való elszámolásra

2013.09.06. Egyre fontosabbá válik a nemzeti valuta Kína kereskedelmében

free counters