Az „intoleráns” EU állampolgárok megfigyelése

Miközben az európai vezetők nem győzik kifejezni felháborodásukat az amerikai megfigyelési botrány Európára vonatkozó részleteivel kapcsolatban, az Európai Parlament egy olyan törvényjavaslat elfogadtatásán dolgozik, ami minden „intoleranciával” gyanúsított uniós állampolgár közvetlen megfigyelését írná elő.

toleranciaEllenzői szerint a törvény – aminek célja, hogy mind a 28 EU tagállam saját „kormányzati egységet” állítson fel a véleménybírák által intoleránsnak vélt egyének vagy csoportok megfigyelésére – a szólás szabadságának példa-nélküli korlátozását jelentené egy olyan kontinensen, ahol az állampolgárokat már most is rendszeresen büntetik a „helytelen” vélemények kifejezése miatt.

Tolerancia Támogatását célzó Nemzeti Törvény Európai Szerkezete elnevezésű törvényjavaslatot nemrég nyújtották be az Európai Parlament Polgárjogi, Igazságügyi és Belügyi Bizottságához.

A javaslatot a Tolerancia és Megbékélés Európai Bizottsága (ETCR) nevű, 2008-ban a korábbi lengyel elnök, Alexszander Kwasniewski és az Európai Zsidó Kongresszus elnöke, Moshe Kantor által alapított nem kormányzati szervezet készítette. A szervezet 2008-ban nyújtotta be első javaslatát az egész Európára vonatkozó tolerancia törvény elfogadására, a Kristályéjszaka, a németországi holokauszt első erőszakos eseményének 70. évfordulójának tiszteletére. Az öt éves lobbi tevékenységet követően az EU mára kezdi komolyan venni a javaslatot, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy szeptember 17-én a szervezet 45 percben prezentálhatta javaslatát az EU Polgárjogi bizottsága előtt.

PrejudiceA „Tolerancia Mintatörvényként” is ismert javaslatot az EU „Egyenlő Bánásmód Direktívájának” (ETD) részeként prezentálták, ami az élet szinte minden területére kiterjesztené a diszkriminációt.

Az ETD bírálói szerint a direktíva az „egyenlő bánásmód” teljesen téves eszméjét erőltetné a lakosságra, azzal a céllal, hogy felülről irányítsa az emberek közötti kapcsolatokat, durván megsértve ezzel az egyének önrendelkezési jogát.

European Dignity Watch, egy brüsszeli polgárjogi szervezet szerint:

„Az egyén személyes erkölcsi nézetei szerinti együttműködési szabadság és a mozgásszabadság eszméi kerültek veszélybe az „egyenlőségnek” ezzel az újonnan kialakított koncepciójával. Ez a koncepció aláásná az európaiak szabadságát és önrendelkezési jogát, magánéletünket bürokraták irányítása alá vonná és jogbizonytalanságban tartaná.
Az állampolgárok társadalmi viselkedésének állami irányításáról van szó. Ezek a tendenciák régmúlt korok diktatúráira emlékeztetnek, és példa-nélküli támadást jelentenek az emberi jogok ellen.”

cenzura(1)Az ETD tágabb kontextusán belül az ECTR javaslat rendkívül merész, ugyanakkor terminológiája annyira homályos, hogy elfogadása esetén megnyitná Pandora szelencéjét a visszaélések előtt és kimondhatjuk, hogy akár véget vethet a szólás szabadságának Európában.

A tervezet 1. paragrafusának (d) pontja például leírja, hogy a „tolerancia egy elkülöníthető identitású csoport önkifejezésének, fennmaradásának és fejlődésének tisztelete és elfogadása.” A 2. paragrafus (d) pontja pedig kifejti, hogy  törvény célja „elítélni az előítéleteken, vakbuzgóságon és elfogultságon alapuló intolerancia mindennemű kifejezését.”

islamA 2. paragrafusban olvasható magyarázat leírja, hogy „a vallásos intolerancia magában foglalja az „iszlamofóbiát”, azonban nem definiálja a fogalmat, amit a Muzulmán Testvériség talált ki még a 90-es években. Logikusan következtetve, így a 2. paragrafus feltételezhetően magában foglalná az iszlám és az iszlám saria törvények bírálatát, ami a muzulmán aktivista csoportok legfőbb célkitűzése volt az elmúlt két évtized során.

A dokumentum 4. (f) (i) pontja leírja, hogy „nem szükséges tolerálni az intoleranciát.”

A 6. paragrafus pedig kijelenti, hogy „a Tolerancia Támogatását célzó Nemzeti Törvény hatályba lépése önmagában nem elegendő, ha azt nem támogatja a bevezetésért és végrehajtásért felelős mechanizmus, hogy a törvény ne csupán papíron létezzen.”

Amennyiben a dokumentumot annak jelen formájában elfogadják, bizonyos emberek sértett érzéseinek orvoslása felülírná a szabad véleménynyilvánításhoz és a szólás szabadságához fűződő emberi jogokat. Hétköznapi nyelvre fordítva, a definíciók és elképzelések, mint a „tolerancia”, „diszkrimináció”, „sebezhetőség” vagy a „hátrányos helyzet” rendkívül szubjektív meghatározása egy jogi kényszerzubbonyt hozna létre, ami utat nyitna az egyének és csoport elhallgattatásához használható új „törvényi” eszközök előtt.

Christians„A hitközösségek és iskolák, egyes vallások követői vagy akár hétköznapi szülők, akik szeretnék saját erkölcsi értékeiket átadni gyerekeiknek, mind az intolerancia gyanújába keveredhetnek,” írja a European Dignity Watch.

„Ennél is rosszabb. Amennyiben EU törvényként kerül elfogadásra, a nyelvezet miatt homályos vagy alaptalan vádak alapján is beperelhetnek valakit, aminek eredményeként csorbulhat vagy akár el is tűnhet a szólás szabadsága. Az egyének vagy csoportok öncenzúrát gyakorolnának, attól tartva, hogy nézeteik miatt bíróság elé citálhatják őket,” magyarázza a szervezet egy nyilatkozatban.

„A törvényjavaslat elfogadása és országos szintű bevezetése nemcsak egy jelentős hátralépés lenne, de olyan nemeztek feletti megfigyelést eredményezne, ami sötét kort jelent az európai demokráciának.”

Forrás: www.idokjelei.hu / gatestoneinstitute.org

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.10.30. A WikiLeaks ismertette a lehallgató központok helyét

2013.10.28. Marine Le Pen: “az EU olyan, mint a szétesés előtti Szovjetunió”

2013.10.25. Vita az európai uniós határok védelméről

2013.10.25. Schulz európai bevándorlási törvényt szorgalmaz

2013.10.24. Az EP az EU-amerikai adatcsere-egyezmény felfüggesztését kéri

2013.10.13. Csaknem egymillióan élnek rabszolgasorban az EU-ban

2013.10.10. A Prism-ügy csak a kezdet?

free counters

Az amerikai hübrisz ára

Vajon az európai „elitek” mikor fognak véget vetni az USA-val szembeni gyalázatos struccpolitikájuknak? Mire gondolok? Legjobb lesz, ha néhány metaforával világítom meg – a gyöngébbek kedvéért.

usa_warMegdöbbentő! India panasszal fordul az ENSZ-hez, miután Kína lebombázott egy kis falut Bengálban, hogy likvidálja a dalai lámát, „járulékos veszteségként” megölve 270 civilt, főleg nőket és gyerekeket. Az egész világsajtó felháborodik, teljes joggal. Riporterek és operatőrök özönlenek a helyszínre, hogy bemutassák a világnak ezt a szörnyűséget. Mondani sem kell, hogy azonnal összehívják a Biztonsági Tanácsot. Háború szélén lavíroz a világ, amikor kitudódik, hogy Kína drónokat küld Vietnam, Indonézia és a Fülöp-szigetek fölé azzal a céllal, hogy csapást mérjen ujgur és tibeti szeparatistákra, ugyanakkor ezrével gyilkolva ezen országok állampolgárait. Persze az USA és az EU összes tagállama szolidaritást vállal a szuverenitásukban véresen megsértett országokkal.

eu_schulzBorzasztó! Megtudjuk, hogy Oroszország százával raboltatta el feltételezett ellenségeit az egész világról, majd moldáviai, fehéroroszországi, örményországi, venezuelai, argentínai és izlandi titkos fogolytáborokban megkínoztatta őket. Sőt mi több, katonai börtönt tart fenn Iránban, ahol középkori körülmények között vegetálnak az egész világról begyűjtött emberek, akiket azzal gyanúsít, hogy haragszanak rá. Elie Wiesel a világ lelkiismeretére apellál, Daniel Cohn-Bendit habzó szájjal katonai beavatkozást sürget, Martin Schulz emberiesség elleni bűnről gajdol.

Felháborító! Egy orosz fiatal nyilvánosságra hozza, hogy országa szofisztikált kibernetikai lehallgatóhálózatok révén kikémlel mindenkit, bárhol is éljen a világon. Miután leleplezése nyomán joggal aggódik saját testi épségéért, szerencsésen külföldre szökik, és politikai menedékjogot kér – az orosz igazságszolgáltatás elől menekülő kisebbségi származású oligarchákat egyébként is mindig tárt karokkal fogadó – Nagy-Britanniában, amelyet meg is kap nyomban, hiszen az egész világ a szabadság védelmezőjeként és az emberi jogok hőseként ünnepli. Magától értetődően Oroszország követeli az „áruló” kiadatását, ugyanazt a gyalázatos bánásmódot szánva neki, mint amelyet azokkal szemben alkalmaz, akik leleplezték, hogy törvénytelenül kínoztat meg embereket gyakorlatilag a világon mindenhol. A szabad világ azonban a képébe nevet és szorosan összezár a hős körül.

Elképesztő! Venezuela egy új törvényt léptet életbe, amely alapján bármelyik állampolgárát fogságba vethetik fegyveres erői, mégpedig bármiféle jogi eljárás mellőzésével. Wiesel, Cohn-Bendit és Schulz “hivatalból” felháborodik, Obama és Cameron az ország teljes bojkottját követeli. Oroszország ugyanakkor egy olyan törvényt hoz, amely az oligarchák vállalatait a törvények fölé emeli, támadhatatlanná téve őket az igazságszolgáltatás számára.

Mindez persze csak fikció.

iran_warValójában ugyanis, mint az köztudott, minden egyes alkalommal az Egyesült Államok követte el ezeket a hihetetlen támadásokat a nemzetközi jogrend és a demokrácia ellen. Ennél is lesújtóbb azonban, hogy minden egyes alkalommal ugyanaz az udvarias, cinkos, helyeslő csönd volt a válasz az európai vezetők részéről. Vajon mi kell még ahhoz, hogy egy macskát macskának nevezzenek, és nyilvánosan elismerjék: nem, az USA nem egy demokrácia; nem, az USA nem egy jóindulatú hatalom; nem, az USA nem egy baráti ország. Pedig jól tennék, ha sietnének, tekintettel arra, hogy mindezeket a szörnyűségeket egy demokrata kormányzat alatt követték el. Tehát most még a „jó fiúkkal” van dolgunk. Rágondolni is rossz, hogy mi lesz a nagy transzatlanti piaccal és a NATO-val, ha visszatérnek a republikánusok. És mi lesz Európával?

Könnyű belátni, hogy ha vezetőik gyávasága, opportunizmusa vagy korruptsága miatt az európai vazallusállamok továbbra is vakon asszisztálnak a dekadens birodalom összes költséges háborús vállalkozásához, akkor csak idő kérdése, és nekik is rámegy ingük-gatyájuk. Ez egyáltalán nem túlzás. Független szakértők és heterodox közgazdászok már régóta rebesgetik, hogy az amerikai kormányzat szisztematikusan manipulálja államháztartása mérlegadatait és meghamisítja gazdasági statisztikáit. Birodalmi ábrándjai felelőtlen és anyagilag rendkívül kimerítő hajszolása odáig vezetett, hogy mostanra az Egyesült Államok vált a világ legeladósodottabb országává, amelynek kumulált adóssága eléri az éves GDP-je háromszorosát. Nem csoda, hogy lakosságának csaknem egyharmada élelmiszersegélyre szorul.

Igen, ez nem tévedés. Nem valamelyik harmadik világbeli országról van szó, hanem az új világrend szuperhatalmáról. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium nemrég nyilvánosságra hozott – és a tárgyilagos visszafogottságra törekvő megfogalmazás ellenére is igencsak sokkoló – információja szerint jelenleg „mintegy 101 millió amerikai vesz részt a minisztérium 15 különböző élelmiszersegély-programjának valamelyikében”, amelyek összköltsége tavaly 114 milliárd dollárral terhelte meg az államháztartást (forrás: cnsnews.com). Ily módon az állami ingyen-étkeztetésre szoruló amerikaiak száma immár meghaladja a magánszektor által teljes munkaidőben foglalkoztatottakét (97,2 millió fő). Mivel az USA lakossága elérte a 316 millió főt, ez azt jelenti, hogy majdnem minden harmadik amerikai csak állami segélyből képes fedezni a mindennapi betevőjét. Ugyanakkor a költségvetési főellenőr (kb. az állami számvevőszék amerikai megfelelője) ez év július 3-i audit-jelentésében nem hagy kétséget afelől, hogy „tovább növekszik az élelmezési bizonytalanság az amerikai háztartások körében, jelentős nyomást gyakorolva a szövetségi költségvetésre”.

usa_elelmiszerjegyHa minden így megy tovább, végül még az is bekövetkezhet, hogy az USA egy fordított Marshall-segélyre fog szorulni, és mivel Kínának egyáltalán nincsenek szamaritánus reflexei, csupán az európai vazallusait pumpolhatja majd – „kölcsönkenyér visszajár” alapon. Csak az a gond, hogy a Wall Street-i bankszterizmus üzelmei már őket is taccsra tették. Az ördögi kör tehát bezárul.

Gazdag István

Forrás: www.antidogma.hu

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.10.26. Az USA álszentségéről és az amerikai sajtószabadság “mítoszáról”

2013.10.18. Az USA felfegyverzi Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket

2013.10.14. Milliomosok szűk csoportja tartja markában a világot

2013.10.09. A Bloomberg megjósolta a világgazdaság apokalipszisét

2013.10.09. Oroszország-USA: egy új hidegháború előérzete

2013.10.01. Az USA nem csökkenti haderejét a koreai félszigeten

free counters

USA és lehallgatás-mentes Internet?

Sokak szerint a kezdeményezés egy vicc, hiszen attól, hogy a tervezett hálózat egy külön kábelen futna, még bárki kémkedhet rajta, de ez most más kérdés. Mindenesetre a BRICS országok hamarosan elkészülnek saját internetjük alapvető szerkezetével, aminek segítségével reményeik szerint teljesen kikerülhetik az Egyesült Államokat és így megvédhetik kormányaikat és állampolgáraikat az amerikai nemzetbiztonság kíváncsi szemeitől és füleitől. A tervek szerint Brazília 2015-re befejezi a 34 ezer kilométer hosszú, víz alatti optikai kábel lefektetését, ami Vlagyivosztoktól, a brazíliai Fortalezán, Kínán és Indián át egészen Dél-Afrikáig ér majd.

nsa_eu1Hindu weboldal szerint a projekt egy „amerikai lehallgatás-mentes hálózatot hoz majd létre,” ami bizonyos törvényi előírások segítségével rákényszeríti a Google, Facebook és Yahoo webóriásokat és hasonló szolgáltatókat, hogy a BRICS országok által generált adatokat helyileg tárolják, megvédve őket az NSA kémeitől. (IJ: A webóriások pedig csendben engedelmeskednek.)

Egyes adatvédelmi szakértők szerint a kezdeményezés nem sokat tehet az NSA ellen, főleg ha figyelembe vesszük, hogy az ügynökség már a hidegháború évei alatt is képes volt lehallgatni a tenger alatti kábeleken futó kommunikációkat, de azért van, aki ígéretesnek találja a projektet.

brics-internet(IJ: Arról nem is beszélve, hogy az USA nem az egyetlen ország, amelyik kémkedik mások után. Talán csak ott nem teszik ezt, ahol a technikai fejlettség nem teszi lehetővé.)

„Minden alternatíva jól jön,” írja Michael Dorfman. „Minél több megoldás közül lehet választani, annál jobb, ugyanakkor senki sem tudja megmondani, hogy az új Internet valóban biztonságosabb lesz-e a réginél, illetve, hogy valóban védeni fogja-e a hétköznapi felhasználók adatait és szabad hozzáférést biztosít-e majd a forrásokhoz.”

A BRICS projekt egyébként már hónapokkal a lehallgatási botrány kirobbanása előtt elindult.

A mostani Internet szerkezetét az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Kijelölt Nevek és Számok Internetes Társasága) nevű cég uralja, amit viszont többé-kevésbé az Egyesült Államok felügyel.

Mások is próbálnak harcolni a nemzetbiztonsági hivatal ellen. John McAfee például nemrégen jelentette be, hogy egy új kütyü kifejlesztését fogja finanszírozni. Az eszközt Decentral-nak hívják, nagyjából 100 dollárba, 20-22 ezer forintba fog kerülni és a fejlesztők reményei szerint képes lesz megakadályozni a titkos ügynökségek kémkedési kísérleteit és teljes anonimitást biztosítani a neten.

mcafeeAmikor arról kérdezték, hogy mit tesz, ha az amerikai kormány betiltja a terméket, McAfee a következőket válaszolta: „Akkor Nagy-Britanniában, Japánban és a harmadik világban fogom árulni. Ez a termék érkezik, és nem lehet megállítani.”

Forrás: www.idokjelei.hu

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.10.26. Az USA álszentségéről és az amerikai sajtószabadság “mítoszáról”

2013.10.25. Franciaország is kémkedik az amerikaiak után

2013.10.24. Az EP az EU-amerikai adatcsere-egyezmény felfüggesztését kéri

2013.10.18. Az NSA birtokában van a világ legnagyobb címjegyzéke

2013.10.12. Már a CIA-nál is gyanút keltett felettesében Snowden

2013.10.10. A Prism-ügy csak a kezdet?

2013.10.10. Technikai problémák miatt csúszik az NSA-központ átadása

free counters

Az ember, aki örökké akar élni

Ray Kurzweil, a Google fejlesztési igazgatója úgy hiszi, hogy az emberiség hamarosan elérheti az örök életet és teljes erejével azon van, hogy ez így is legyen. Az ismert szerző és feltaláló szerint egy ilyen tudományos áttörés kulcsa bizonyos „hidak” rendszere, ami lehetővé teszi, hogy a test, az idő előre haladtával eljusson az egyik erőtől a másikig.

2045_3A fiatalos, 65 éves futurista naponta 150 étrend-kiegészítőt szed, amelyek szerinte átsegítik az első hídig.
Az elképzelés lényege, hogy elegendő hidat kell építeni, amelyek segítségével a test kitarthat, míg az életmeghosszabbító technológiák megvalósulnak.

Kurzweil szerint az emberi test biológiája a számítógépes szoftverekhez hasonlít, és úgy gondolja, hogy mi mind „elavultak” vagyunk.

A kanadai Maclean Magazinnak adott interjúban Kurzweil elmondta, hogy reményei szerint az étrend-kiegészítők képesek lesznek olyan állapotban tartani egészségét, hogy megérje a „nanotechnológiai forradalmat”.

Ray_Kurzweil„Soha nem mondhatom azt, hogy sikerült. Hogy örökké éltem. Mert soha nincs örökké,” mondta.
„Mindössze arról van szó, hogy azon az úton legyünk, ami elvisz a következő pontig.
Az első híd: maradj olyan egészséges, amennyire csak lehet, a megfelelő étrend, testmozgás és rendelkezésre álló orvostudományi vívmányok segítségével.
A cél, hogy elérjünk a második hídig.
A második híd a biotechnológiai forradalom, amely során átprogramozhatjuk a biológiát és kiiktathatjuk belőle a betegségeket. És ez sem a vég még.
A harmadik híd már a biológián túlmutatva a nanotechnológiai forradalom felé vezet. Azon a ponton már apró, egyesek által nanobotnak hívott robotok egészíthetik ki az immunrendszerünket.
Olyan immunrendszert teremthetünk, ami minden betegséget felismer, így amikor egy új betegség bukkan fel, át lehet programozni, hogy képes legyen megbirkózni az új kórokozóval.”

Kurzweil szerint az ilyen robotok segítenek majd a betegségek leküzdésében, az egészség javításában és lehetővé teszik, hogy az emberek hosszabb ideig maradjanak aktívak.

1-4„A biológia egy szoftveres folyamat,” – mondta Kurzweil az interjúban.

„A testünk több ezermilliárd sejtből áll, amelyeket ez a folyamat szabályoz.
„Mi pedig elavult szoftverrel működünk, ami egy teljesen más korban fejlődött ki. Olyan inzulin receptor génnel rendelkezünk, ami azt mondja, hogy „Tarts meg minden kalóriát!”
„Tízezer évvel ezelőtt ez jó volt, amikor egész nap dolgozni kellett ahhoz, hogy néhány kalóriát összeszedjen az ember, amikor nem voltak hűtőszekrények, így a test tárolta a zsírsejteket.
Én azt akarom üzenni az inzulin receptor génemnek, hogy már nem kell megtartania minden kalóriát.”

Kurzweil a Joslin Diabetes Központ laboratóriumi kísérletére hivatkozott, amely során a kutatók képesek voltak kikapcsolni az egerek zsír inzulin receptor génjét. Az egerek tovább ettek, soványak maradtak, nem lettek cukor- vagy szívbetegek és 20 százalékkal tovább éltek.

A Google célul tűzte, hogy új cége, a Calico segítségével meghosszabbítja az emberi élet hosszát.

calicoKurzweil korábban azt jósolta, hogy a 2020-as évekre az emberek annyi egészségtelen ételt ehetnek, amennyit csak akarnak, mert mindenkiben nanorobotok lesznek, amelyek minden szükséges tápanyaggal ellátják majd a testet, miközben a fölösleges zsírtól is megszabadítják.

Kurzweil jelenleg okosabb számítógépek építésén dolgozik, ami szerinte az első lépés céljai megvalósításában. Azt szeretné elérni, hogy a számítógépek képesek legyen feldolgozni a természetes nyelveket, ami lehetővé tenné, hogy a robotok olvasni és értelmezni tudják az emberi kommunikációt.

Kurzweil szerint az ember evolúciójához intelligens robotokat kell létrehozni.

Forrás: www.idokjelei.hu / dailymail.co.uk

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.10.22. Ki szeretne örökké élni…egy robot testében?

2013.10.20. Órákkal a halálunk után is visszatérhetünk az életbe

2013.10.11. Death Watch: A hátralevő életünk perceit mutatja egy új óra

2013.10.02. A belgák többsége támogatja a gyerekek halálhoz való jogát

2013.07.25. A halál kék hulláma

free counters

Kína új tartalékvaluta és az Új Világrend bevezetését sürgeti

Feltételezhetően merő véletlen, hogy éppen azon a napon, amikor (a zerehedge.com oldalon) Kína kiolthatatlan aranyétvágyáról elmélkedünk, feltételezve, hogy a törekvés mögött a kínai valuta aranyfedezetének erősítését célzó szándék áll, hogy a jüan is versenyre kelhessen az új tartalékvaluta címért, az ország hivatalos hírügynöksége, a Xinhua, arról ír, hogy a világnak egy új tartalékvalutára van szüksége.

chinaCikkében Liu Chang kijelenti, hogy „az amerikai bukás, ami garantálja a világ Amerika-mentesítését,” lehetőséget ad egy új világvaluta bevezetésére, „ami a dollár helyébe léphetne, és ezzel a nemzetközi közösség végleg távol tarthatná magát az Egyesült Államokban kialakult és egyre erősödő belpolitikai zűrzavartól.”

Természetesen, amennyiben Kína ezt komolyan gondolja és a világ önként vállalná ezt a forradalmi tartalékvaluta váltást, minden eddigi elmélet a csodálatos Pénztermő Fáról, miszerint a végtelen mennyiségű adósságnál, csak a végtelennél is több adósság a jobb, eltűnne a történelem süllyesztőjében, követve hasonló kaliberű korábbi társait.

Íme, néhány gondolat Kína részéről, amely nem mellesleg az amerikai állampapírok legnagyobb offshore tulajdonosa, ezzel második helyet szerezve magának ezen a különleges piacon, közvetlenül a Federal Reserve után:

– A világ pénzrendszerének reformját ki kell terjeszteni egy új nemzetközi tartalékvaluta bevezetésére, ami a dollár helyébe léphet,

– A nemzetközi közösségnek véglegesen távol kell magát tartania az Egyesült Államokban kialakult és egyre erősödő belpolitikai zűrzavartól,

– A fiskális patthelyzet jó lehetőség a „megzavarodott világ” számára, hogy fontolóra vegye egy „Amerika-mentesített világ” felépítését,

– A patthelyzet eredményeként számos ország dolláreszközei veszélybe kerültek, ami komoly gyötrelmet okoz a nemzetközi közösségnek,

– További sarokkövek lefektetése is szükséges, amelyek alátámasztanák az Amerika-mentesített világot, beleértve a szuverenitás tiszteletben tartását, az ENSZ fennhatóságának elismerését globális válsághelyzetek kezelésére valamint nagyobb beleszólás biztosítását a feltörekvő piacgazdaságoknak a nemzetközi pénzintézetek dolgaiba,

– Az ilyen változások célja nem „az Egyesült Államok teljes mellőzése,” inkább arra lennének hivatottak, hogy ösztönözzék Washingtont a globális ügyek kezelésében történő építő jellegű részvételre.

Természetesen, amikor ez a nap eljön, ha eljön, az Egyesült Államok búcsút inthet minden hatalmának, hiszen ez jelenleg szinte kizárólag a dollár tartalékvaluta státuszának és az amerikai költségvetési hiány Fed általi pénzesítésének köszönhető.

Erről se feledkezzünk meg:

Reserve-Currency-StatusA tartalékvaluta státusz nem tart örökké…

Xinhua cikkéből:

A fiskális csőd garantálná az Amerika-mentesített világot

Miközben az amerikai politikusok, párthovatartozástól függetlenül, továbbra is eredménytelenül ingáznak a Fehérház és Capitol Hill között, a megzavarodott világ megragadhatja a lehetőséget, hogy elkezdje egy Amerika-mentesített világ felépítését.

 A II. Világháború vérfürdőjéből a világ leghatalmasabb nemzeteként kerülve ki, az Egyesült Államok egy háború utáni világrendet diktálva és az európai kilábalást támogatva próbált globális birodalmat alapítani, miközben támogatta a rezsimváltást az irányába barátságtalannak mondható országokban.

Látszólag páratlannak mondható gazdasági és katonai erejének demonstrálása mellett kijelentette, hogy létfontosságú érdekei vannak a föld szinte minden pontján és erre hivatkozva szokásává vált akár a föld másik oldalán található országok ügyeibe is beavatkozni.

Eközben az amerikai kormány mindent megtett annak érdekében, hogy erkölcsileg feddhetetlennek tűnjön a világ előtt, ugyanakkor titokban a legszörnyűbb bűnöket követte el, a rabok kínzásától, a civilek lemészárlásán keresztül, a más országok vezetői után való kémkedésig.

Az Amerikai Béke uralma alatt valahogy nem sikerült meglátnunk azt a világot, amelyben az Egyesült Államok véget vet az erőszaknak és a konfliktusoknak, amelyben enyhíti a szegénységet és javítja a menekültek helyzetét, vagy amelyben igazi, tartós békét hoz.

Sőt. Ahelyett, hogy eleget tett volna egy felelős hatalomtól elvárható kötelességeinek, a saját érdekeit szolgáló Washington kihasználta szuperhatalmi státuszát és még nagyobb káoszt hozott a világba azáltal, hogy a fiskális kockázatokat külföldre exportálta, a már amúgy is összetett territoriális vitákat regionális feszültségekkel tetézte és hazugságokon alapuló, jogtalan háborúkat indított.

Ezek és a Wall Street-i elit kiolthatatlan étvágyának eredményeként a világ máig nem volt képes kimászni a gazdasági veremből, miközben például Irakban a bombázások és merényletek évekkel azután is szinte rutinszerűen történnek, hogy Washington állítólag felszabadította az iraki népet a diktatórikus uralom alól.

A legújabb periodikus stagnálás eredményeként pedig, amelyben a két politikai párt rendszeres időközönként zsákutcába fut az állami költségvetés és az adósságplafon megemelésének kérdésében, számos ország dollártartaléka vált kockázatos eszközzé a nemzetközi közösség pedig tovább szenved.

Véget kell vetni azoknak az időknek, amikor mások sorsa egy képmutató nemzet kezében nyugszik és egy új világrendet kell a helyére állítani, amelyben minden nemzet, kicsi és nagy, gazdag és szegény, egyformán számíthat arra, hogy tiszteletben tartják kulcsfontosságú érdekeit és egyenlő védelmet kaphat.

china-NWOEnnek érdekében számos sarokkő lefektetése szükséges, amelyek alátámasztanák az Amerika-mentesített világot.

Kezdetnek például valamennyi nemzetnek kötelessége lenne tiszteletben tartani a nemzetközi törvényeket, beleértve a szuverenitás tiszteletben tartását és a más országok belügyeibe való beavatkozástól való tartózkodást.

Továbbá el kell ismerni az Egyesült Nemzetek fennhatóságát a globális válsághelyzetek kezelésére. Ez azt jelenti, hogy senkinek nincs joga semmilyen katonai akció végrehajtására mások ellen ENSZ felhatalmazás nélkül.

Ezek mellett, a világ pénzrendszerének néhány jelentős reformra van szüksége. Nagyobb beleszólást kell biztosítani a fejlődő és feltörekvő piacgazdaságoknak a legnagyobb nemzetközi pénzintézetek dolgaiba, beleértve a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot is, hogy ezek jobban tükrözhessék a világ gazdasági és politikai színterének átalakulását.

Egy hatékony reform kulcsfontosságú elemeként egy új tartalékvalutát kellene bevezetni, ami a ma domináns amerikai dollár helyébe léphetne, hogy a nemzetközi közösség véglegesen távol maradhasson az Egyesült Államokban kialakult és egyre erősödő belpolitikai zűrzavartól.

Forrás: http://www.idokjelei.hu / zerohedge.com


A világbank volt jogtanácsosa arról beszél, hogy kik nyerészkednek a pénzügyi válság hátterében. Ideje összefogni az embereknek, mert átlátni a bankvilágot uraló elit ócska trükkjein. Az amerikai adófizetők pénze a Vatikáni Bankban köt ki. Kínát pedig a jezsuita rend tartja a markában. Új pénzügyi rendszernek kell kialakulnia,

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.10.11. Világpénz lesz a kínai jüan?

2013.10.11. Hétpontos javaslat a kínai-ASEAN együttműködés támogatására

2013.10.07. Peking az egyesült államokbeli befektetései miatt aggódik

2013.10.01. Moszkva kiszorítja az amerikai befolyást Európából

2013.09.27. Ukrajna és Kína áttér a nemzeti valutában való elszámolásra

2013.09.06. Egyre fontosabbá válik a nemzeti valuta Kína kereskedelmében

free counters

A pénztárcánkban vagy a gondolatainkban keresendő a boldogság?

A boldogság egyfajta aknamező. Sokan vallják azt, hogy ezért vagyunk a világon, akkor éljük megfelelően az életet, ha az boldoggá tesz. Ez a nézet, akárcsak a modern tudomány, a 18. századi humanizmusból ered. Az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata ugyanolyan jogot formált a boldogság keresésére, mint a szabadságra vagy az életre, olyan jogot, amiért akár háborúzni is érdemes. A nyilatkozat természetesen ezzel nem ért véget, ezért vannak a kormányok, hogy megvédjék ezt a törekvést. Az ő dolguk, hogy mi boldogok legyünk, vagy mindannyian felelősök vagyunk ezért?

boldogság2A népi bölcselet szerint a pénz nem boldogít. Sokak számára aligha meglepő, hogy ennek ellentmondanak a tények. Angus Deaton, a Princeton Egyetem közgazdásza könyvet is írt a témában, igaz nem elsődlegesen a boldogságról, hanem a szegénységből és a rossz egészségügyi körülmények közül történő “nagy kilábalásról”, amit az emberiség egy jelentős része elért a múlt században. Ez a történelem egyik legemlékezetesebb eseménye, ami figyelmet érdemel, de vajon boldoggá tett-e bennünket?

poorDeaton szerint van egy bizonyos pont, körülbelül 1800 dollár egy főre jutó GDP, ami Kenya szintjének felel meg. Minél inkább ez alatt teljesít egy ország, annál kevésbé mondja azt az ott élő, hogy előző nap boldog volt. Efölött, ahogy egyre gazdagabbá válik az adott ország, annál hajlamosabb valaki azt állítani, hogy boldog, a kettő azonban nincs szoros összefüggésben, a jövedelem pedig nem enyhíti a stresszt, az aggodalmat vagy a haragot. Az Egyesült Államokon belül is hasonló tendencia figyelhető meg, legalábbis évi 70.000 dollárig, efölött nem jellemző a különbség.

Deaton amerikai lévén az Államokat elemezte ki, és megállapította, hogy sokak számára az a fő kihívás, hogy átlépje ezt a 70.000 dolláros határt. Deaton kirészletezi, hogyan nőtt a vagyon az USA-ban, ami szinte teljes egészében a gazdagok körében ment végbe, spirális egyenlőtlenséghez vezetve, vagyis miközben a vagyonosodás egyenletes ütemben nőtt az 1970-es évek közepétől, egy átlagos amerikai család ebből vajmi keveset érzett. Talán nem meglepő, teszi hozzá Deaton, hogy ezek a családok kevésbé vallják boldognak magukat.

happy-poor-peopleKét másik szakember, egy más beállítottságú közgazdász, Sendhil Mullainathan a Harvardról, és Eldar Shafir a Princeton Egyetem pszichológusa azt kutatta, hogyan befolyásolja a nélkülözés magát az agyat. Aki akárcsak egyszer is diétázott, saját bőrén tapasztalhatta amint az agy arra kezd össz- pontosítani, ami hiányzik a számára. Ez a reflex azért fejlődött ki, hogy segítsen számunkra megtalálni azt, amire szükségünk van. A kutatók munkájának lényege, hogy ez a reflex minden nélkülözési formára igaz, nem csupán az élelemre, vagy a pénzre, de az időre, vagy akár a társadalmi érintkezésre is. Idővel minden gondolatunk a hiány körül fog forogni, minden mást figyelmen kívül hagyva. Ebben az erős fókuszálásban a jövő kevésbé tűnik aggasztónak, mint az a nélkülözés, amivel éppen akkor szembenézünk, ezért kölcsönöket veszünk fel, majd újabbakat, figyelmen kívül hagyva a jövőbeli költségeket, amit a kamatok felgyülemlése okoz, egészen addig, amíg nyakig ülünk az adósságban. Ez is egyfajta spirál, a sokak számára jól ismert adósságspirál.

A hiányra való összpontosítás elvonja mentális energiánkat, jóval kevesebbet hagyva más dolgokra. Elfelejtjük a feladatainkat, hibásak lesznek a döntéseink és értékeléseink. Mindezt pszichológiai kísérletek támasztják alá, melyekben az idő-, vagy erőforrás hiánnyal küzdő alanyok rákattanva a hiányra rossz döntéseket hoznak, eladósodnak. A kutatópáros azt vizsgálta, hogyan befolyásolja ez a “nélkülözési csapda” a szegénységet, Deaton szerint azonban a boldogságra is kihatással van. A szegénység nem tesz boldoggá, ahogy a nélkülözés sem, összegez.

HomelessParisEközben a szegények tényleges megfigyeléséből arra lehet következtetni, hogy a folyamatos nélkülözés egy folyamatos mentális terhet jelent, megmagyarázva miért tűnnek ezek az emberek önmaguk ellenségeinek: elfelejtik a gyógyszereket, elmulasztják a határidőket, elvesznek a bürokrácia útvesztőiben. A szegénységből való kilábalás olyan apró buktatókon siklik ki, amire nincs szabad erőforrás, legyen az anyagi vagy mentális. A gazdagok ezt elintézik a társadalmi-darwinizmussal (“azért szegények, mert úgy is viselkednek”), vagy a viktoriánus moralizálással (“egyszerűen csak lusták”), pedig a kutatás szerint minden annak köszönhető, ahogy az agy a nélkülözést kezeli. Ez több megoldást is felvetne, például az agyat terhelő adminisztratív akadályokat ki kellene venni a szegényeknek szánt programokból, de már az is sokat segíthet, ha sikerül felismernünk saját nélkülözéssel kapcsolatos rögeszméinket.

Rick Hanson, kaliforniai neuropszichológus szintén ezt vallja. Az agy a negatív eseményekre fókuszál, ezen belül is háromfélére, melyek a hiányhoz vezetnek vissza, méghozzá a biztonság, az erőforrások és a társadalmi kapcsolatok hiányára. Ennek a fókuszálásnak egykor evolúciós előnyei voltak, egy összetett modern világban azonban már nem jelentenek segítséget. Hanson megfigyelései szinte teljesen egybevágnak a Mullainathan-Shafir pároséval, sőt utóbbiak kísérleti bizonyítékai alátámasztják Hanson modelljét, ami megmutatja, hogyan forgatja fel mindez az életünket.

unhappy_rich_woman_071011_ms1Hanson megfigyelései szerint túl azon, hogy saját boldogtalansághoz vezető problémáink jelentős összpontosítást vesznek el az agytól, túlzott figyelmet szentelünk azokra, akik boldogok. Ez egy kiutat is megfogalmaz. Hanson javaslata szerint, ha naponta többször is pár percet egyfajta meditációval annak szentelünk, hogy felidézzük ezeknek a hiányoknak az orvoslását, legyen az akármilyen hétköznapi esemény, ahelyett, hogy az agyat visszahajszolnánk a negatív gondolatokhoz, sokkal boldogabbak lehetünk. A módszer működésének bizonyítására nincs közvetlen bizonyítéka, azonban több olyan tanulmányt is idéz, melyek alátámasztják pszichológiáját és bizonyítják, hogy az ismétlődő mentális tevékenységek képesek megváltoztatni az agyat.

poor_and_happy_largeTermészetesen a boldogtalanságot nem magyarázhatjuk pusztán az agy tevékenységével, bármennyire is örülnének ennek a politikusok, hiszen azon túl, hogy a saját boldogságunkat magunknak kell megtalálnunk, és a pszichológia segíthet felfedezni, hogyan árul el minket az agyunk, a kormányoknak lenne a feladatuk, hogy ezt a keresést megkönnyítsék, vagy legalábbis lehetővé tegyék. A nyomasztóan egyenlőtlen feltételek kiegyensúlyozása már az ő feladatuk lenne, és itt nyugodtan elvonatkoztathatunk az Egyesült Államoktól.

Forrás: http://www.sg.hu / www.newscientist.com

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.10.09. A nélkülözés gátolja a szellemi teljesítményt

2013.07.18. Kína legmódosabb embere szerint mindenkit gazdaggá kéne tenni

2013.07.16. Túl keveset költenek a szegények megsegítésére az ázsiai országok

2013.06.10. Közösen küzd Bill Gates alapítványa és az EU

2013.06.01. Emelkedik a milliomosok száma, nő a vagyonkoncentráció a világon

2013.03.04. Fejlődő országok segítségnyújtási programja hatástalannak bizonyult

2013.01.21. A leggazdagabbak megmenthetnék a legszegényebbeket

free counters

A Világbank volt munkatársa lerántja a leplet

Karen Hudes a Yale Egyetem jogi karán végzett és több mint 20 évig volt a Világbank jogi osztályának munkatársa. Amikor a bankon belüli korrupció leleplezése miatt elbocsátották, már a szervezet vezető jogtanácsosa volt. Pozíciójának köszönhetően pontosan látta, miként uralkodik a globális elit a világ felett és ezt az információt most nyilvánosságra hozta.

Corruption_worldKaren Hudes szerint az elit legfőképpen egy maroknyi, szorosan ellenőrzött pénzintézet és mega-vállalat segítségével uralja bolygónkat. A cél a teljes dominancia, valamint, hogy minden ember és kormány adósságban ússzon. A folyamat részeként a politikusokat hozzászoktatták a kampányaik támogatásaként folyósított hatalmas pénzjuttatásokhoz. Mivel a nagy médiabirodalmak is az elit tulajdonában vannak, a tömegmédia szorosan felügyelt információfolyama nem engedi, hogy az igazság kiderüljön, és az emberek rájöjjenek, hogy valami nagyon nincs rendben a rendszerrel.

World BankEzúttal senki sem mondhatja, hogy egy összeesküvés-elméleteket gyártó őrültről van szó. Karen Hudes először az amerikai Export Import Bank, majd 1986-tól 2007-ig a Világbank munkatársa volt és több jogi szervezetet alapított. Ma leginkább az elit által a világ vagyonának megszerzéséhez használt korrupt pénzügyi rendszer leleplezésére koncentrál.

A New American-nek adott interjúban kifejtette, hogy az emberek szinte ellenállás nélkül hagyják, hogy az elit egyeduralmat szerezzen a föld forrásai felett:

Karen HudesA Világbank volt vezető jogtanácsosa, Karen Hudes szerint a globális pénzrendszert korrupt, hataloméhes egyének kis csoportja uralja, akiknek érdekei a magánkézben lévő amerikai Federal Reserve Bank körül forognak. Ez a hálózat a médiát is uralja, így bűntetteiket könnyűszerrel elfedezhetik, magyarázza. Az interjú során elmondta, hogy amikor megpróbálta leleplezni a Világbank körüli problémákat, elbocsátották. Jelenleg, más leleplező informátorokkal közösen eltökélt szándéka, hogy feltárja és felszámolja ezt a korrupciót. Karen biztos a sikerben.

A svájci PLoS ONE csoport által az üzletvilág feletti hatalom központosításáról készült tanulmányt idézve rámutatott, hogy a főleg pénzintézetekből és központi bankokból álló szervezetek kis csoportja hihetetlen hatalommal bír az egész világ felett. „A világ erőforrásait ez a kis csoport birtokolja,” mondja, hozzátéve, hogy „a korrupt hatalomszerzők” a médiát is a markukban tartják. „És hagyják nekik, hogy mindezt megtegyék.”

A Karen által idézett svájci tanulmányról már korábban is szó volt:

A tanulmány a világ 43 060 transznacionális vállalatát és az azok közötti tulajdonosi hálózatot vizsgálta. Ennek alapján felállították a globális gazdaság magját alkotó 1318 vállalatot feltüntető „térképet”.

A kutatás megállapította, hogy a csoporton belül 147 vállalat egy szuper-egységet alkot, ami a csoport vagyonának 40%-a felett rendelkezik. Valamennyien tulajdonosai egymás cégei egy részének vagy teljes egészének. Ezek közül a legtöbb bank, a legnagyobb 20 között a Barclays és a Goldman Sachs is szerepel.

„Tulajdonképpen a cégek kevesebb, mint 1%-a irányítja az egész hálózat 40%-át,” mondja James Glattfelder, a zürichi Svájci Állami Intézet komplex rendszerelméleti kutatója, a PLoS One folyóiratban hamarosan megjelenő tanulmány társszerzője.

A globális elit persze nem csupán ezeket a mega-vállalatokat irányítja. Hudes szerint a föld szinte valamennyi országának pénzügyeit irányító, nem a nép által választott, felelősségre soha nem vonható szervezeteket is ők uralják. A Világbank, az IMF és a Federal Reserve-höz hasonló központi bankok irányítják a világ pénzforgását és kényük kedve szerint állítják elő valutáikat. super-entity

Ezeknek az intézményeknek a csúcsán pedig a Nemzetközi Fizetések Bankja, a BIS található, ami nem egyéb, mint a központi bankok központi bankja. Sokan még a létezéséről sem tudnak, pedig igen fontos szervezetről van szó. Egy korábbi (az idők jelei oldalon is megjelent) cikkben részletesen foglalkoztunk az intézmény történetével:

The-Bank-For-International-Settlements-BISA világ pénzügyeit egy, a legtöbb ember számára teljesen ismeretlen, rendkívüli hatalommal rendelkező nemzetközi szervezet irányítja. A szervezet, ami tulajdonképpen a központi bankok központi bankja, a Nemzetközi Fizetések Bankja nevet viseli. Központja Svájcban található, de rendelkezik irodákkal Hongkongban és Mexikóvárosban is. Nem tartozik beszámolási kötelezettséggel egyetlen hatóság felé sem, nem fizet adót és minden törvény felett áll. Még a Wikipedia is elismeri, hogy „egyetlen nemzeti kormány felé sem tartozik felelősséggel”.

A II. Világháború alatt még a nácik pénzét mosta tisztára, ma azonban legfőbb feladata a központilag megtervezett globális pénzrendszer irányítása. 58 központi bank tartozik hatáskörébe a világon és sokkal nagyobb beleszólása van egyes országok, például az Egyesült Államok irányításába, mint bármelyik politikusnak a világon.

A központi bankok vezetői kéthavonta összegyűlnek a svájci Bázelben, ahol mindannyiunkat érintő kérdésekről döntenek úgy, hogy az elhangzottakról rajtuk kívül nem igen tud senki. A szervezetet a globális elit alapította, a globális elit javára és a fokozatosan kialakuló globális gazdasági rendszer egyik legfontosabb szereplőjének szánják.

Ez a rendszer nem a véletlen műve és nem is a közelmúltban kezdték kiépítését. Egy korábbi cikkben többek között Carroll Quigley történelemprofesszor 1966-ban kiadott könyvéből is olvashattunk egy részletet, amiben a szerző az elit által a Nemzetközi Fizetések Bankjának szánt szerepről is ír:

A pénzügyi kapitalizmus erőinek egy másik messze nyúló célja is volt, ami nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi hatalom magánkézben lévő globális rendszerét, ami minden ország politikai rendszere és a teljes világgazdaság felett is hatalmat gyakorolhat. A tervek szerint ezt a rendszert, feudalista módon, a világ központi bankjai közös erővel irányítják majd, magán összejövetelek során hozott titkos megállapodásokon keresztül. Ennek a rendszernek a gerincét a svájci bázeli központú Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) alkotja, ami a világ központi (szintén magánkézen lévő) bankjai tulajdonában lévő magánbank.

bank_uzsoraMa pontosan ez a helyzet.

Egy neo-feudalista rendszerben élünk, ahol az állampolgárok és kormányaik az adósság rabszolgái. A rendszert a központi bankok és a Nemzetközi Fizetések Bankja felügyelik. Irányításuk alatt a világ vagyona szép fokozatosan a globális elit markába vándorol.

Ami a legszomorúbb a helyzetben, hogy mivel az elit irányítja, hogy mit lát, hall és gondol a többség, csak kevesen látják, hogy mi történik valójában. Az Egyesült Államok csatornáin látható hírek és szórakoztató műsorok 90 százalékát hat óriási társaság felügyeli.

Ez az a rendszer, amit sok korábbi próbálkozáshoz hasonlóan, most Karen Hudes is megpróbál leleplezni.

Forrás: http://www.idokjelei.hu / The Economic Collapse

Az RT riportja magyar felirattal:

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.09.23. A dollár uralmának vége

2013.07.26. Hogyan lett az USA az új Szovjetunió

2013.07.16. Többen hisznek a konteóknak, mint a hivatalos verzióknak

2013.06.23. Ki állja majd az új bankmentések számláját?

2013.04.29. Gazdasági Armageddon közeleg?

2013.03.04. Ki felügyeli a pénzt?

2013.01.21. Irányított válságok: ketyeg az adósságbomba

free counters

Csődbe jutott franciák hordái szállják meg Svájcot

Svájc nyilvánosságra hozta a hadseregének legutóbbi hadgyakorlata során szimulált forgatókönyvek részleteit. A gyakorlat során egy kiterjedt gazdasági összeomlást, erőszakos és tömeges tüntetéseket és a menekültek tömeges beáramlását modellezték.

svajc_hadero1Nigel Farage, az Európai parlament képviselője, még az év elején arról beszélt, hogy az európai és tulajdonképpen a globális gazdasági hangulat könnyen kiterjedt, erőszakos forradalomba torkollhat a pénzügyi katasztrófa eredményeként.
Svájc minden bizonnyal odafigyelt szavaira, ahogyan azt a mostani hadgyakorlat forgatókönyve is mutatja, aminek részeként például azt is szimulálták, hogy mi történne, hogy az országot elárasztanák a szomszédos Franciaországból érkező menekültek.

A hadgyakorlathoz használt forgatókönyv igen könnyen valósággá válhat, amennyiben az Európai Unió az összeomlás szélére, Franciaország pedig csődbe jut. A London Telegraph a következőket írta:

Csődbe jutott franciák egész hordái szállják meg Svájcot, hogy visszaszerezzék „ellopott” pénzüket. Ilyen és ehhez hasonló képzeletbeli helyzetek megoldását gyakorolta a svájci hadsereg a múlt hétvégén nyilvánosságra hozott hadgyakorlat forgatókönyve szerint.

A Lausanne-i Matin Dimanche napilap cikke szerint az augusztusban lefolytatott gyakorlat során egy olyan helyzetet „játszottak el”, amiben a pénzügyileg megrogyott Franciaország háborúzó régiókra szakadt. Ezek közül az egyik, „Sanonia” fedőnéven futó (a valóságban a Jura régió), támadásra készült Svájc ellen, hogy visszaszerezze a Franciaországtól állítólag ellopott pénzeket.
A „Duplex-Barbara” fedőnevű hadgyakorlatban egy háromfrontos megszállást szimuláltak, Neufchatel, Lausanne és Genf felől, írta a svájci lap.

„A svájci hadseregnek muszáj felkészülnie a XXI. század veszélyeire ahhoz, hogy hiteles maradhasson,” nyilatkozta Antoine Vielliard, Hauate-Savoie városi tanácsának tagja a Matin Dimanche lapnak.

swiss_armyNem ez volt az első ilyen képzeletbeli forgatókönyvön alapuló hadgyakorlat a svájci hadseregben. A tavalyi gyakorlat során az európai fizetőeszköz összeomlását és a kontinensen kialakuló káoszt követő menekültáradat kezelését szimulálták.

„Stabilo Due” nevű hadgyakorlathoz egy 2010-ben készült kockázati térképet használtak és különböző egymással háborúzó frakciókat modelleztek, valamint a Görögországból, Spanyolországból, Olaszországból, Franciaországból és Portugáliából várható menekültek kezelését gyakorolták.

Az erőszak Európán belüli terjedésére és erősödésére figyelmeztetve, Ueli Maurer svájci védelmi miniszter akkor azt mondta, hogy „nem zárhatjuk ki, hogy az elkövetkezendő években szükség lehet a hadseregre.”

svajc_army3Svájc, amely 155 ezer sorkatonából álló hadsereggel rendelkezik és állampolgárai katonai besorolású fegyvereket is tarthatnak otthon az ország honvédelmi intézkedéseinek részeként, pontosan tudja, hogy mi történik.

Bár a hadsereg által szimulált helyzetek bekövetkezése jelenleg nem valószínű, még véletlenül sem mondhatók pusztán képzeletbelinek, mint ahogyan azt a Telegraph állítja.

Svájc a világ bankbirodalmának fővárosa és nyilván tisztában van vele, hogy a jelenlegi gazdasági rendszer fenntarthatatlan. Az sem kerülhette el a figyelmét, hogy a bankok szerte a világon aktívan készülnek a pénzügyi rendszer összeomlására.

Amikor ez megtörténik, ahogyan arra Nigel Farage és mások figyelmeztettek, Európában erőszakos forradalmak kitörése is elképzelhető, ahogyan az korábbi évszázadokban nemegyszer megtörtént már.

Svájc nem bízza magát a véletlenre és felkészül az ország szó szerinti lezárására, hogy megakadályozzon egy esetleges megszállást egy külföldi hadsereg, lázadó erők vagy a menekültek által, amennyiben valamelyik európai ország tényleg fizetésképtelenné válna.

Az Egyesült Államokban is tartottak hasonló hadgyakorlatokat, amelyek során a pénzügyi összeomlást és a polgári felkelések veszélyét szimulálták.

Az amerikai kormány is tudja, hogy mi közeledik és fokozott ütemben készíti elő a hatalmi hálózatot, hogy képes legyen megbirkózni a következményekkel.

usa_armyA világ a szakadék szélén táncol, és aki egy kicsit is figyeli az eseményeket, követi ezeknek a kormányoknak a példáját, hogy személyesen is felkészüljön a közeledő viharra.

Firrás: www.idokjelei.hu / shtfplan.com

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.10.04. Érik a botrány: Svájcból manipulálták a devizaárfolyamokat

2013.10.03. Kudarccal végződött a fehér házi egyeztetés

2013.10.01. Nem sikerült megállapodni, fizetésképtelenséget mondott ki a Fehér Ház

2013.09.28. Európának gazdasági és szellemi katasztrófát jósolnak

2013.09.27. Ukrajna és Kína áttér a nemzeti valutában való elszámolásra

free counters