Kötelező lesz-e a chipbeültetés?

obamacare_microchip-1-370x208A világ leigázását célul tűző erők tervei szerint a Fenevad-rendszer elfogadása és betartása idővel  minden tranzakció előfeltétele lesz. A következő vészjósló írást láttam a járdára pingálva a minap séta közben: „Az Obamacare minden amerikainak mikrochipet hoz.”
Igaz ez?

verichipEgy ilyen aggasztó és elég hihető forgatókönyv drasztikus mértékben megerősítené a kormány már amúgy is túlzott hatalmát, és sajnos egyáltalán nem nehéz elképzelni, hogy Washington ilyesmivel próbálkozzon. Ebben a konkrét esetben azonban a hír cáfolóival kell egyetértenem, annak ellenére, hogy az Obamacare több sajnálatos precedenst is állít és számos más veszélyt rejt magában.

obamacareHabár dicséretes dolog, hogy sokan próbálnak figyelmeztetni a kötelező chipbeültetés veszélyére, a Fenevad Bélyegével kapcsolatban használt megfogalmazás sokszor igen homályos. Hacsak nem próbálják a chipeket egy másik kezeléssel együtt titokban beadni, az RFID tömeges beültetésénél talán csak magának az egészségügyi reformnak a széleskörű bevezetése nehezebb. Másrészről ugyanakkor láthatjuk, hogy a nyomkövető chipek elfogadását célzó propaganda teljes gőzzel teszi a dolgát. Ezek a chipek valamilyen biojelzőként szolgálnak majd, minden emberi tevékenységet nyomon követve és digitálisan rögzítve, az egyre inkább központosított adatbázisokban.

A nép feletti hatalom legkifinomultabb formája alakul ki a szemünk előtt. Hétköznapi nyelven megfogalmazva, a Jelenések könyvében a Fenevad Bélyegéről szóló rész megvalósulása egyre valószínűbb és ez a mai világot uralni kívánó személyek számára rfid_handtulajdonképpen nélkülözhetetlen újítás. A gyorsuló ütemben fejlődő technológia korában bizonyára számos próbálkozást láthatunk még a digitális nyakörv, bilincs vagy hasonlók bevezetésére, de az ilyen megközelítés túlságosan ellenkezik az embereknek a szabadságról kialakított képével, ahhoz, hogy az RFID rendszer legfőbb technoló-giájává váljon.

„Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.”  Jelenések 13:16-17

Manapság több olyan új adatkezelési technológia is létezik, amelyet mindenkivel szeretnének elfogadtatni. Az RFID chipek népszerűsítésére vagy akár divattá alakítására tett próbálkozások mutatják, hogy az elit inkább a chiphasználat vonzerejét akarja növelni, vagy legalább némiképp elfogadtatni az emberekkel, hogy a nyomon követés szükségszerűségét önként és pozitív előrelépésként fogadják el.

bajachip2004-ben például egy spanyolországi szórakozóhely VIP tagságot ajánlottazoknak, akik hajlandóak voltak RFID chipet ültetni karjukba. A CNNtudósításának címe, „A VIP státusz ára”, az ösztönzésre és az áldozathozatalra egyaránt utal. Néhány napja írtunk a DARPA korábbi kutatója és a Google-Motorola jelenlegi ügyvezetője által népszerűsített elektromos tetoválásról és a jelszótablettáról, amelyeket a jelenlegi jelszavak helyett ajánlanak biztonságos és kényelmes megoldásként az online azonosításra.

A Bilderberg elit pedig már tavaly jelezte, hogy a nagyközönség minden tevékenységét követni szeretné. 2012-es összejövetelük előtt Neelie Kroes, az EU digitális ügyekért felelős biztosa bejelentette, hogy egységes e-azonosítók bevezetésére fogja biztatni a tagországokat. Az idei, 2013-as Bilderberg találkozón pedig a „nagy-mennyiségű adatforgalomról és annak az élet minden területére kifejtett hatásáról” is tanácskoznak. A megbeszélésre Alex Karp, a CIA által finanszírozott Palantir Technologies vezetője is hivatalos, valószínűleg éppen azért, hogy felajánlja a kiterjedt megfigyelésben szerzett tapasztalatait.

nsa_botrany3A „nagy-mennyiségű adatforgalomról” sokat hallunk mostanában, például az NSA-Verizon lehallgatási botrány vagy a Barack Obama által jóváhagyott és elődje által a terrorizmus elleni harc ürügyén elindított megfigyelési programok kapcsán.

Megszámolni sem tudnánk, hányféle módon gyűjti és elemzi a kormány és a nagyvállalatok az állampolgárok adatait. Egyáltalán nem nehéz elképzelni, hogy keresztúthoz érkeztünk, ahol az RFID vagy egyéb chipek, mint adathordozók vagy azonosítók, fontosabb szerephez jutnak.

Ennél is valószínűbb azonban, hogy egy ennél sokkal kifinomultabb technológia fogja átvenni ezeket a funkciókat, ami egyúttal a nagyközönség számára is elfogadhatóbb lesz. nsaEgy dolog azonban egyértelmű: a kormány nem vacakol holmi előzetes engedélyek beszer-zésével, amikor az adatok összegyűjtéséről és felhasználásáról van szó, így semmi sem indokolja ilyen irányú bizalmunkat és abban se bízhatunk, hogy tudomásunkra fogják hozni az adatok felhasználásának módját. Az időnként felbukkanó kiszivárogtatók információi nélkül csak sötétben tapogatóznánk.

Tehát az Obamacare nem rendelkezik az állampolgárok megcsippeléséről. A Fenevad-bélyege rendszer ennél sokkal észrevétlenebb módszerekkel és ártatlanabbnak tűnő formában épül körénk.

Forrás: www.idokjelei.hu

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.06.11. Számítástechnikai fejlesztések segítették a kiterjedt megfigyelést

2013.06.10. Volt CIA-technikus az adatgyűjtési ügy kiszivárogtatója

2013.06.08. Titkos adatgyűjtés – Vizsgálat indul a kiszivárogtató leleplezésére

2013.06.07. Az ENSZ szerint a megfigyelések a polgári jogokat veszélyeztetik

2013.06.07. Amerikai hírszerző szervek “adatbányászatot” végeztek

free counters