Tovább az orwelli úton

Az Egyesült Államok kormánya hetekkel ezelőtt engedélyezte, hogy drónokat vessenek be saját területükön. Egyelőre csak a fegyvertelen bevetést engedélyezték, de ami késik nem múlik. Nem sokára rakétákat fognak kilőni azokra az amerikai állampolgárokra, akik valamiért “nem tetszenek”. A hajsza megkezdődik az idővel. Az ország, amelynek népe büszke volt a szabadság alkotmányára, rövidesen egy olyan világgá változik, ahol még a kukákból is kamerák merednek rá, ahol mindent betiltanak, ami szabadság, ami jog és nem kötelesség. Az USA egy élhetetlen konglomerátummá válik.

Ellenség az állampolgárA nép azonban tiltakozik a drónok ellen. A legtöbb véleményalkotó arra hivatkozik, hogy ezzel olyan szintű megfigyelő rendszer épül ki, amely az emberek legbelső magánéletébe avatkozik be. A mindent tudni, mindent látni, mindent hallani akaró hatalom, a totális lélek drone8elleni diktatúra. A másik érv, hogy a drónok a propaganda szerint nagyon jó szolgálatot tettek a hadseregnek a háborús övezetekben. Ám a valóság egészen más. Az igazság az, hogy sok ezer téves célpont, gyerekek és nők, ártatlanok haltak meg a drónok támadásaiban, amelyekre csak annyi a válasz, sajnáljuk, szükséges áldozatok. Nem néhány, hanem sok ezer ártatlan áldozatról van szó.

Több egyházi személy felszólalt az ellen, hogy az Istent akarják helyettesíteni a drónokkal. Az embereket szabadkőműves aknamunkájukkal elszakították Istentől, és egy lelketlen, sivár világképet alakítottak ki helyette, melyben az istenszeretet és az istenfélelem már nem kontrollálja a tetteket. Így kell helyette valami, amitől tarthatnak az emberek Isten helyett. Ez pedig a lelkek gyógyulása és épülése helyett csak tovább fogja rontani a szellemi – mentális közállapotokat. Az emberek félni fognak magától a szabadság megélésétől.

drone7A tiltakozás meglehetősen nagy a nép részéről. Egyelőre még tömeges megmozdulások nincsenek, de éppen ezt akarják elkerülni. Az amerikai sajtó semmi mással nem foglalkozik, mint a „milyen jó nekünk a drón a fejünk felett” című néphülyítéssel. Mindenáron meg kell törni a nép ellenállását a felsőbb (cionista) hatalommal szemben.

Mostanra egyértelműen látható, hogy a sok külső háború nem gyűri le Amerikát, ellenben elrothad magától, belülről, éppúgy, mint a Szovjetunió kommunista hatalma korábban. Ez a rothadás mára nem csak képzelgés, hanem kézzel fogható, és nagyon jól látható valóság. Akik átélték a kommunizmus széthullását, nagyon jól tudják miről beszélek.

Forrás: www.hidfo.net

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.02.21. Az USA nyilvánosságra hozta a drónok áldozatainak számát

2013.02.18. A természet káoszából kamatoztat egy számítógép

2013.02.06. Engedélyezték amerikai állampolgárok drónokkal való likvidálását

2013.01.29. Az USA pilóta nélküli repülőgépeket telepít Nigériába

2013.01.03. Amerikai drón egy tálib hadurat semmisített meg

2012.12.08. Az ellenség az állampolgár: Drónok Amerikában

free counters

Használd és dobd el: fenntartható ez a fejlődés?

Tavaly júniusban a Rio de Janeiróban megrendezett fenntartható fejlődés konferencián, mely 20 évvel az 1992-es ugyancsak riói Föld-konferencia, és 10 évvel a hasonló témájú johannesburgi találkozó után került megrendezésre, a világ országainak konkrét, számszerű célkitűzéseket kellett volna tenniük a bolygó erőforrásainak hatékonyabb kihasználása érdekében.
Itt hangzott el José Mujica, Uruguay 2010-ben beiktatott elnökének, akit a világ legszegényebb államelnökének kiáltottak ki, alábbi beszéde.

UruguayJosé Mujica egyike volt az uruguayi diktatúra által fogva tartott politikai túszoknak, mivel aktívan részt vett a baloldali Tupamaro gerillaszervezet fegyveres akcióiban. Az egyszerű életviteléről híres, és a fogyasztói kultúrát mélyen elítélő jelenlegi elnök összesen 15 évet volt börtönben embertelen körülmények között politikai fogolyként – életfilozófiáját nagyban befolyásolták a rács mögött töltött évek.

mujicaA Rio +20 konferencián elhangzott beszéde:

Valamennyi kormányszervnek, akik itt jelen vannak az összes régió és szervezet képviseletében, nagyon köszönöm a részvételt! Köszönöm a brazil népnek és az elnöküknek. Köszönöm a jóhiszeműséget, amelyet minden előttem felszólaló kétség kívül kinyilvánított.

Most mi, az ország irányítói kinyilvánítjuk azt a legbenső óhajunkat, hogy tartsunk be minden olyan megállapodást, aminek megkötésére boldogtalan emberiségünknek lehetősége lehet. Mindemellett ragadjuk meg a lehetőséget és hangosan tegyünk fel néhány kérdést.

Egész délután a fenntartható fejlődésről beszéltünk, arról, hogyan mentsük meg a tömegeket a szegénység karmaiból.
Mi az, ami ott motoszkál a fejünkben? A fejlődés és a fogyasztási modell az, ami a bővelkedő társadalmakat uralja?

Azt kérdezem magamtól: mi történne ezzel a bolygóval, ha Indiában az emberek családonként ugyanannyi autóval rendelkeznének, mint a németek? Mennyi oxigén maradna nekünk, hogy belélegezhessük?

eating the worldMég világosabb leszek. Van a világon jelenleg annyi erőforrás, ami lehetővé teszi, hogy 7 vagy 8 milliárd ember ugyanolyan fogyasztási szintet és pazarlást élvezhessen, mint a leggazdagabb nyugati társadalmak? Lehetséges lesz ez valaha is? Vagy egy napon egész másfajta párbeszédet kell megkezdenünk?

Mert mi hoztuk létre ezt a civilizációt, amiben élünk: a piac, a verseny termékeit, ami egy elképesztő és kirobbanó anyagi folyamatot indított el. A piac azonban piacközösségeket hozott létre. Ennek lett a végeredménye ez a globalizáció, ami azt jelentette, hogy az egész bolygót átlátjuk.

Mi irányítjuk a globalizációt vagy a globalizáció irányít bennünket?

Lehet a könyörtelen versenyen alapuló gazdaságban szolidaritásról és arról beszélni, hogy „mindannyian egyek vagyunk”? Milyen messzire terjed a testvériességünk?

Nem azért mondom ezt, hogy megkérdőjelezzem ennek az eseménynek a fontosságát. Épp ellenkezőleg, az előttünk álló kihívás roppant horderejű, és a nagy válság nem gazdasági válság, jóval inkább politikai válság. Ma már nem az emberek uralják azokat az erőket, amelyeket szabadjára eresztettek, sokkal inkább ezek az erők uralják az embereket, és az életet.

fogyaszto_tarsadalomMert nem azért jöttünk erre a bolygóra, hogy egyszerűen csak fejlődjünk, tekintet nélkül mindenre. Azért jöttünk erre a bolygóra, hogy boldogok legyünk. Mert az élet rövid, és pillanat alatt véget ér. És egyetlen anyagi holmi sem olyan értékes, mint az élet, ez mindennél fontosabb. De ha az élet úgy csúszik ki az ujjaink közül, hogy dolgozunk, folyton csak dolgozunk azért, hogy még többet fogyaszthassunk, és a fogyasztói társadalom a motor, hiszen végül is, ha a fogyasztás megbénul, a gazdaság leáll, ha pedig leáll a gazdaság, a stagnálás kísértete jelenik meg mindenki előtt, pedig éppen ez a túlfogyasztás az, ami a bolygóra veszélyes. Ezt a túlfogyasztást pedig azzal tudják fenntartani, hogy rövid ideig használható eszközöket gyártanak, mert úgy sokat lehet eladni. Így aztán egy izzó élettartama alig, 100 óra. Pedig vannak olyan izzók, amelyek 100.000 órát égnek! De ilyeneket nem szabad gyártani, mert az problémát okoz a piacon, mert dolgoznunk kell, és fenn kell tartanunk a „használd és dobd el” civilizációt, így aztán egy gonosz csapdába kerülünk.

Ezek a problémák politikai természetűek, és azt mutatják, ideje, hogy megkezdjük a harcot egy új kultúráért. Nem arról beszélek, hogy menjünk vissza a barlangember idejébe, vagy magasztosítsuk a visszamaradottságot. De ezt nem folytathatjuk a végtelenségig, nem irányíthat mindig bennünket a piac, épp ellenkezőleg, nekünk kell uralnunk a piacot. Ezért mondom azt, hogy a probléma, amivel szemben állunk, politikai probléma.

Alázatosan azt mondom, amit a régi gondolkodók, Epicurus, Seneca és az ajmara indiánok is megfogalmaztak: „szegény ember nem az, akinek kevés vagyona van, hanem az, akinek a végtelenségig többre van szüksége, és végtelenségig többet és többet kíván”.

Ez egy nagyon fontos kulturális dolog.

american_dream3Örömmel fogadom az erőfeszítéseket és a megkötött megállapodásokat. És be fogom tartani őket, mint az ország egyik irányítója.
Tudom, hogy bizonyos dolgokat, amiket mondok, nem könnyű megemészteni. De rá kell jönnünk, nem a vízkészletek válságos helyzete és a környezettel szembeni erőszak az igazi ok. Az igazi ok az a civilizációs modell, amit mi hoztunk létre. És az életmódunk az, amit felül kell vizsgálnunk.

Egy olyan kis országban élek, amely bővelkedik a természeti erőforrásokban. Kis országom lélekszáma alig több mint 3 millió. De van kb. 13 millió tehén, a világ legjobbjai. És van kb. 8 vagy 10 millió kiváló birka. Országom élelmiszert, tejtermékeket és húst exportál. Síkvidék, és a föld csaknem 90%-a termékeny. Munkatársaim keményen harcoltak a 8 órás munkanapért. És most ezt 6 órára csökkentik. De az az ember, aki 6 órát dolgozik, két állást vállal, ezért hosszabb ideig dolgozik, mint azelőtt. De miért? Mert havonta kell fizetnie az autóért, amit megvett, a motorkerékpárért, amit megvett, és fizetnie kell és fizetnie kell, és amikor mindezzel végzett, rájön, hogy reumás öregember, mint én, és már vége az életének.
boldogság1És akkor megkérdezhetjük: hát ez az emberi sors?

Azt mondom, ezek a dolgok a legfontosabbak: a fejlődés nem lehet a boldogság ellen. Az emberi boldogságot kell szolgálnia, a Föld szeretetét, az emberi kapcsolatokat, a gyermekek nevelését, barátságok ápolását, az alapértékek őrzését. Pontosan azért, mert ez a legértékesebb kincs, amink van: a boldogság.

Amikor a környezetért harcolunk, nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a környezet első eleme az emberi boldogság. Köszönöm!

Mujica elnök nem vizet prédikál és bort iszik: megválasztása után nem költözött be az elnöki palotába – viszont felajánlotta az üresen álló épületet a montevideói fedélnélkülieknek, arra az esetre, ha ítéletidő esetén betelnének a város hajléktalanszállói.
Mujica mind a mai napig vidéki házában él, a szintén ex-Tupamaro feleségével, Lucía Topolanskyval. Farmja, három traktora és egy régi Volkswagenjének piaci értékét 44 millió forintban állapította meg az uruguayi adóhivatal. Ezen felül az elnök fizetésének – mintegy 2,6 millió forint – 90 százalékát civil szervezeteknek adományozza (csak a maradék 10%-ot tartja meg -azaz körülbelül 900 eurót-, mert az felel meg egy általános uruguayi munkabérnek). Elnöki terminusa végén az ex-államfőknek járó tiszteletdíjból iskolát kíván építtetni.

Uruguay1

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.02.01. A megapoliszok megváltoztatják a bolygó éghajlatát

2013.01.24. Eltűnt az Andok gleccsereinek fele

2012.12.19. Mit is mond valójában a kiszivárogtatott IPCC jelentés?

2012.11.21. A WMO az éghajlati katasztrófák megelőzésére készül

2012.08.18. Rohamosan fogyatkozik a brazil “erdőtöredékek” vadvilága

free counters

Hagyni kell a bankokat csődbe menni

Az idei davosi Világgazdasági Fórumon, amely az üzleti világ legfontosabb konferenciája, több mint 100 ország 2500 képviselője vett részt, köztük 1500 vezető üzletember és 50 kormány- vagy államfő.
Az idei konferencián az előadások három téma köré csoportosultak: “Hogyan vezessünk viszontagságos időkben?”; “Hogyan állítsuk helyre a gazdasági dinamizmust?” és “Hogyan erősítsük meg a társadalom ellenálló képességét?”.

Izlandi forradalomA konferencián részt vett Olafur Ragnar Grimsson izlandi elnök is, akitől egy riportban kérdezték meg, mi az izlandi siker titka? Sokaknak meglepő dolgokat mondott.

A riport szövege itt olvasható:

Eddig az egyetlen dolog, ami némi reménységre adott okot itt a davosi konferencián, az Olafur Ragnar Grimsson izlandi elnöktől származik, aki itt áll mellettem.
– Elnök úr! Miért is lettek Önök a remény utolsó fénysugara? Mitől van az, hogy Izland túlélő, míg Európa megbukott? Mi az, amit Önök másként csinálnak?

– Azt hiszem, nagyon sokakat meglepett, hogy négy évvel a mi pénzügyi rendszerünk volt az, amely kudarcot vallott, most pedig újra talpra állunk, gazdaságunk erősödik, és nagyon alacsony a munkanélküliség.Olafur Ragnar
Azt hiszem, ennek az a fő oka, hogy elég bölcsek voltunk, és rájöttünk, ez egy alapvető társadalmi és politikai válság is volt, de mégsem követtük a nyugati világ utolsó 30 évében uralkodó hagyományos vaskalaposságot.
Bevezettük a deviza-ellenőrzést, hagytuk csődbe menni a bankokat, segítséget nyújtottunk a szegényeknek, nem vezettünk be megszorító intézkedéseket az Európában most tapasztalt mértékben. Négy évvel később ennek az lett az eredménye, hogy Izland a pénzügyi válságtól szenvedő többi európai országtól teljesen eltérő módon fejlődést és haladást élvezhet.

– Az a politika, hogy hagyták a bankokat tönkremenni, működött volna Európa többi részében is?

– Azt hiszem, igen. Sokszor kérdeztem meg embereket, hogy miért tekintik a bankokat a modern gazdaság szent egyházának. Miért nem hagyják a magánbankokat ugyanúgy tönkremenni, ahogyan a légitársaságokat és a távközlési cégeket, ha azokat felelőtlen módon irányították?
Ez az elképzelés, hogy a bankokat kisegítik, egyet jelent azzal, hogy a bankok aratják le a siker gyümölcseit, az átlagpolgárok pedig tönkremennek az adók és a megszorítások miatt, ez pedig a felvilágosult demokráciákban az emberek nem fogadják el hosszútávon.

izland_forradalom12– Ez nem működne ugye az Egyesült Királyságban, ami a pénzügyi szektorra támaszkodik?

– Ez egy érdekes kérdés, mivel az izlandi bankok összeomlása után egy dolgot megtanultunk, mégpedig azt, hogy az izlandi bankok, a brit, az amerikai és más bankokhoz hasonlóan, lényegében csúcstechnológiájú cégekké váltak, amelyek mérnököket, matematikusokat, számítógépes szakembereket alkalmaznak, és amikor ők tönkremennek, akkor a gazdaság innovatív ágazatai, az informatika, a csúcstechnológia szektor virágzásnak indul. Ezek az ágazatok sokkal jobban fejlődtek az elmúlt három izland_verne3évben, mint bármikor azelőtt.
A tanulság tehát az, hogy ha azt akarjuk, hogy a gazdaság versenyképes legyen a 21. század innovatív ágazataiban, akkor az erős pénzügyi ágazat, amely elszívja a tehetségeket ezektől az ágazatoktól, még ha egy sikeres pénzügyi ágazatról is van szó, az valójában rossz hír, ha azt akarjuk, hogy a gazdaság versenyképes legyen a 21. század igazi ágazataiban, ezek pedig az innováció, technológia, informatika.

A riport itt látható:

Aki lemaradt volna az eseményekről, annak egy kis emlékeztető 2008-ból:

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.02.11. Jobbik: a kormány kövesse Izland példáját!

2013.01.28. Nem kell kárpótlást fizetnie Izlandnak

2013.01.10. Világgazdaság: a 2013. esztendő reményei és félelmei

2013.01.08. Amerikai bankok 8,5 milliárd dollár kártérítést fizetnek

2012.12.27. Az idén a világ bankjai rekord szintű bírságot fizettek

2012.12.14. Az Európai Központi Bank átveszi a bankok feletti ellenőrzést

free counters

Hazugság a terrorizmus elleni harc

A Maliban indított hadműveletek kapcsán a belga parlamenti képviselő, Laurent Louis a belga parlamentben elhangzott beszédében leleplezi a nagyhatalmak újragyarmatosító törekvéseit és hazugságait, utalva a megrendezett szeptember 11-re is, a kormányok és nagyvállalatok összeesküvéseire, a Közel-Keleten zajló események hátterére.

Mali gyarmatosításaAz alábbiakban olvasható Laurent Louis beszédének átirata:

Köszönöm Önnek, Elnök úr! Tisztelt miniszterek, tisztelt kollégák!

Belgium valóban a szürrealizmus országa. Ma reggel a sajtóból értesültünk arról, hogy a belga hadsereg nem tud néhány radikális hitű szélsőséges katonával megbirkózni, akik saját törvényeik szerint élnek, és a jogi eszközök hiányában nem távolíthatók el. Ugyanakkor úgy döntünk, hogy segítünk Franciaországnak a “terror” elleni háborújában, és logisztikai segítséget nyújtunk a Maliban indított hadműveletéhez.

Mit meg nem teszünk, hogy harcoljunk a határainkon túli terrorizmus ellen? Csak remélem, arra figyeltünk, hogy ne küldjük a sokat emlegetett belga iszlamista katonákat Maliba, a terrorista-ellenes hadművelethez!

Látszólag viccelek, de ami most zajlik a világban, attól egyáltalán nem tudok nevetni. Nem tudok nevetni, mert a nyugati országok vezetői minden kétséget kizáróan hülyére veszik az embereket annak a sajtónak a segítségével és támogatásával, amely mára már nem más, mint az uralkodó hatalmak propagandájának eszköze.

libia_warEgyre gyakoribbakká válnak szerte a világon a hadműveletek és a rezsimek összeomlása. A preventív háború elfogadottá vált. És most már a demokrácia és a terrorizmus elleni harc nevében államaink jogot adnak saját maguknak arra, hogy a független országok szuverenitását megsértsék, és törvényes vezetőket buktassanak meg.

Említsük csak meg Irakot és Afganisztánt, az amerikaiak hazug háborúit. Később jött Tunézia, Egyiptom, Líbia, ahol az Önök döntéseinek köszönhetően országunk ott lehetett a “frontvonalban”, és részt vehetett az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekben, ahol minden esetben haladó és mértékadó rendszereket buktattak meg, hogy aztán iszlamista rezsimekkel váltsák fel, és – hát nem fura? – Első lépésük a Sharia törvény engedélyezése volt.

Pontosan ez történik most Szíriában, ahol Belgium gyalázatos módon finanszírozza az iszlamista felkelők fegyverkezését, akik Bassár el-Aszadot próbálják megbuktatni. Ezért aztán a gazdasági válság közepette, amikor egyre több belga nem tudja már lakását fenntartani, nincs ennivalóra, fűtésre és gyógyításra pénze – Ó igen, már hallom is, hogy milyen mocskos populista vagyok -, a külügyminiszter úgy döntött, hogy kilenc millió eurót kínál fel a szír lázadók számára! Persze megpróbálják elhitetni velünk, hogy ezt a pénzt humanitárius célokra fogják felhasználni… ez egy újabb hazugság!

Mint azt láthatják, országunk hónapok óta csak azon van, hogy a rendre utasítsa az iszlám rendszereket Észak-Afrikában és Közel-Keleten. Ezért aztán amikor azzal jönnek, hogy azért indítanak háborút Maliban, hogy harcoljanak a terrorizmus ellen, hát… nevetnem kell. Ez hazugság! Jó cselekedetek látszatát keltve csak azért avatkozunk be, hogy egy kidolgozott újragyarmatosító terv alapján védjük a pénzügyi érdekeket.

Nincs értelme Franciaországnak segíteni Maliban az iszlamista terrorizmus elleni harc nevében, amikor ezzel egyidejűleg iszlamista felkelőket támogatunk a szír elnök, Bassár el-Aszad megbuktatásában, mert azok a Sharia törvényt akarják bevezetni, ahogyan ez Tunéziában és Líbiában megtörtént. Ideje, hogy abbahagyják a hazudozást, és hogy hülyének nézzék az embereket. Ideje elmondani az igazságot.

SF SniperAmikor iszlamista lázadókat fegyvereznek fel, ahogyan a nyugatnak a múltban fegyverezték fel bin Ladent, az amerikaiak barátját, mielőtt ellene fordultak, a nyugati országok kihasználják a lehetőséget, hogy katonai bázisokat építsenek az újonnan meghódított országokban, miközben hazai cégeket részesítenek előnyben.

Mindennek stratégiai célja van. Irakban az ország olajtartalékaira tették amerikai szövetségeseink a kezüket. Afganisztánban annak ópiuma és drogjai voltak mindig hasznosak azok számára, akik nagyon gyorsan akartak nagyon sok pénzt keresni.

Líbiában, Tunéziában, Egyiptomban, majd ismét Szíriában a cél az volt – és még most is az -, hogy mértékletes hatalmakat megdöntsenek, iszlamista hatalmakkal helyettesítsék azokat, akik nagyon hamar fognak problémákat okozni, és akiket gyalázatos módon fogunk megtámadni, ismét azt színlelve, hogy a terrorizmus ellen harcolunk vagy Izraelt védjük.

A következő célok máris ismertek. Fogadok, hogy néhány hónapon belül ismét Algériára, végül pedig Iránra vetjük a szemünket.

FRANCE-ENERGY-NUCLEAR-AREVANemes dolog hadba menni, embereket felszabadítani egy külső agresszor ellen. De egyáltalán nem nemes dolog hadba menni csak azért, hogy az USA érdekeit védjük, hadba menni, hogy az olyan nagyvállalatok érdekeit védjük, mint az AREVA, hadba menni, hogy aranybányákra tegyük rá a kezünket, mert akkor kiderül, hogy országaink támadók és orgyilkosok!

Senki sem mer beszélni, de én nem fogom be a számat! Ha pedig a harcom azt a látszatot kelti, hogy egy olyan rendszernek az ellensége vagyok, amely emberi jogokra hivatkozva a valóságban pénzügyi, geostratégiai és új-gyarmatosító érdekeket szolgál, hát akkor legyen!

A rendszer leleplezése a kötelességem, és büszke vagyok erre. Hogy őszinte legyek…, és most bocsánatot kérek a nyersességem miatt, de azt mondom: bassza meg mindenki, az úgynevezett jótét lelkek mind a baloldaliak, mind a jobboldaliak, vagy a középen állók, akik most korrupt hatalmaink talpát nyalják, és akik örömmel fognak engem nevetség tárgyává tenni. Azt mondom, hogy bassza meg mindenki, azok a vezetők, akik úgy játszanak a bombákkal, mint a gyerekek a játszótéren! Azt mondom, basszátok meg ti is, amikor úgy tesztek, mintha demokraták lennétek, miközben semmivel sem vagytok különbek a legutolsó bűnözőktől.

Nem tisztelem jobban az újságírókat sem, akik elszántan nevezik szellemileg visszamaradottnak az ellenzékieket, miközben nagyon is jól tudják, hogy az ellenzékieknek igazuk van.

Végezetül pedig a legmélységesebben megvetem azokat, akik azt hiszik, hogy ők a világ királyai, és akik a törvényeket diktálják, mert ÉN a jó oldalon állok, az igazság oldalán, a minden áron való zabrálás ártatlan áldozatainak oldalán.

francia_mali3Ezért döntöttem hát úgy, hogy egyértelműen ellenzem azt a határozatot, hogy országunkat Franciaország megsegítésére küldjük annak új-gyarmatosító hadművele-tében. A francia hadművelet kezdete óta meg van magyarázva a hazugság. Azt mondják nekünk, hogy Franciaország csak a mali elnök segítségkérésére reagál. Már majdnem elfelejtettük, hogy ennek az elnöknek nincs legitimitása, és hogy azért került a helyére, hogy a 2012. márciusi puccs után biztosítva legyen az átmenet.

Ki támogatta ezt a puccsot? Ki kezdte el? Kinek dolgozik valójában az átmenet elnöke? Ez az első hazugság! A francia elnök, Francois Hollande azt meri színlelni, hogy azért kell hadat indítani, hogy harcoljanak a dzsihádisták ellen, akik fenyegetést jelentenek (ez nem lehet igaz!) Franciaország és Európa számára! Micsoda aljas hazugság!

Ennek a hivatalos ürügynek a kijelentésével, miközben megragadják a lehetőséget arra is, hogy a lakosságot fokozott terrorista fenyegetéssel ijesztgessék, a Vigipirate-terv megvalósításával vezetőink és a sajtó elképzelhetetlen aljasságot követnek el!

libia_war4Hogyan mernek ilyenre hivatkozni, amikor Franciaország és Belgium nem habozott dzsihádistákat támogatni és felfegyverezni Líbiában, és amikor ugyanezek az országok továbbra is támogatják a dzsihádistákat Szíriában. Ezzel az ürüggyel stratégiai és gazdasági célokat fednek el.

Országaink már nem félnek attól, hogy következetlennek látszanak, mert mindent megtesznek ennek leplezésére. A következetlenség azonban szemmel látható. Nem holnap lesz az, amikor egy mali állampolgár terrorista cselekedetet fog elkövetni Európában. Nem! Kivéve, ha gyorsan magunk követünk el ilyent, hogy igazoljuk a hadműveletet.

Hát nem mi hoztuk létre szeptember 11-et is azért, hogy igazoljuk az inváziókat, az önkényes letartóztatásokat, a kínzást és az ártatlan lakosság mészárlását? Ezután már nem nagy dolog egy mali terroristát megteremteni! Nem lehet nagyon bonyolult feladat vérszomjas vezetőink számára.

Az elmúlt hónapokban a hadműveletek igazolására volt egy másik ürügy is, az emberi jogok védelme. Ó! Ezt az ürügyet most is fel lehet használni a Maliban indított háború igazolására. De igen! Cselekednünk kell azonban, különben a gonosz iszlamisták bevezetik a Sharia törvényt Maliban, megkövezik a nőket, és levágják a gonosztevők kezét. Ó! A szándék valóban nemes. Nemes és üdvös, az biztos.

De akkor miért, az Isten szerelmére, miért segítették elő országaink Tunéziában és Líbiában az iszlamisták hatalomra jutását, akik úgy döntöttek, hogy bevezetik ezt a Sharia törvényt ezekben az országokban, amelyek még nem is olyan régen még modern és haladó országoknak voltak tekinthetők? Arra bátorítom Önöket, kérdezzék meg azokat a fiatal tunéziaiakat, akik elindították a forradalmat Tunéziában, elégedettek-e a jelenlegi helyzetükkel? Ez semmi más, csak képmutatás.

A Maliban indított háború célja nagyon is világos. És mivel senki sem beszél róla, ÉN FOGOK.

Africa WarA cél az, hogy harcoljunk Kína ellen, és lehetővé tegyük amerikai szövetségesünk számára, hogy megerősítse jelenlétét Afrikában és a Közel-Keleten. Ez rejlik az új-gyarmatosító hadművelet mögött. És majd látni fogják, amikor a hadműveletnek vége, Franciaország természetesen megőrzi a Maliban létrehozott katonai bázisokat. Ezek a bázisok az amerikaiak számára is hasznosak lesznek. ezzel egyidejűleg pedig – ahogyan mindig is így volt – a nyugati nagyvállalatok zsíros szerződésekre teszik rá a kezüket, hogy megint megfosszák az újragyarmatosított országokat jólétüktől és nyersanyagaiktól.

Tegyünk tiszta vizet a pohárba: ennek a hadműveletnek a legnagyobb haszonélvezői a francia óriásvállalat, az AREVA tulajdonosai és részvényesei lesznek, akik évek óta próbálnak megszerezni egy uránium-bányát Faleában, a Bamakótól 350 km-re fekvő, 17.000 lakosú városban. És nem tudom miért, de ösztönöm azt súgja, hogy nincs már nagyon messze, és az AREVA ki fogja termelni azt a bányát! Nem tudom, de van egy ilyen benyomásom.

Tehát szóba se kerülhet az, hogy én részt vegyek ebben a bányászati kolonizációban, ebben a modern kori gyarmatosításban. Akik pedig kételkednek a fentiekben, kérem őket, hogy olvassanak többet Mali gazdaságáról. Mali jelentős aranytermeléssel rendelkezik, de nemrégiben kiderült az is, hogy világszínvonalú lehetőséget kínál az uránium-bányászatra. Milyen különös! Egy lépéssel közelebb az Irán elleni háborúhoz, ez nyilvánvaló.

Niger.uranium.areaMindezen okok miatt, és mert nem akarok a ránk erőltetett hazugságok csapdájába esni, úgy döntöttem, hogy nem támogatom a Maliban végrehajtandó beavatkozást. Ezért én ellene fogok szavazni. És azzal, hogy ezt teszem, következetes maradok, hiszen sohasem támogattam a múltan a Líbiában vagy Szíriában elkövetett bűncselekményeinket, és így az egyetlen olyan parlamenti képviselő vagyok az országban, aki a be nem avatkozás és a homályos érdekek ellen folytatott harc mellett állt ki.

Valóban úgy gondolom, hogy ideje véget vetni az ENSZ-ben vagy a NATO-ban való részvételünknek, és kilépni az Unióból, ha Európa a béke fenntartása helyett szuverén országokat támad, bomlaszt és emberi érdekek helyett pénzügyi érdekeket véd.

Végezetül felhívom kormányunk figyelmét arra, hogy emlékeztesse Hollande elnököt azokra a kötelezettségekre, amelyeket a genfi egyezmény támaszt a hadifoglyok bánásmódjával kapcsolatban. Mély megdöbbenéssel hallottam a televízióban a francia elnök szájából, hogy szándéka az iszlamista terroristák “elpusztítása”, igen, “elpusztítása”.

Nem akarom tehát azt, hogy a Mali rendszer ellenzékét szavakkal minősítsék – napjainkban mindig kényelmes megoldás iszlám terroristákról beszélni -, és így megszeghetik azokat a kötelezettségeket, amelyeket minden demokratikus államnak tiszteletben kell tartania, amikor a hadifoglyokkal való bánásmódról van szó. Ezt a tiszteletet várjuk el az emberi jogok szülőföldjétől.

Zárásként hadd emeljem ki azt a tényt, hogy milyen könnyedén vonulunk hadba. Először is a kormány a parlament beleegyezése nélkül cselekedik. Úgy tűnik, joga van erre. Gépeket, embereket küld Maliba. A parlament azután reagál, amikor pedig ezt teszi, mint a mai napon, nos, az intézmény összes tagjának csak egyharmada van jelen. Még kevesebben, ha figyelembe vesszük a franciául beszélő képviselőket.

Ez bűnös nemtörődömség, ami nem igazán lep meg, tekintve, hogy a parlament bábokból áll, akik politikai pártok parancsainak vetik alá magukat. Köszönöm!

És a videó:

Forrás: www.internetfigyelo.wordpress.com

Nigel Farage február 5-én az Európa Parlamentben arról beszélt, hogy az EU egyre inkább a háborúról fog szólni:

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.02.06. Márciusban megkezdődik a francia csapatkivonás Maliból

2013.02.02. Lavrov bírálja a Nyugat és a NATO válságkezelési politikáját

2013.01.25. NATO békemisszió halálmaszkos katonával

2013.01.22. Az Al-kaida, mint bércsapat

2013.01.16. Villámháború Maliban

2013.01.15. Algéria megnyitotta légterét a francia légierőnek

free counters

A globális elit lebontja az állásait a nyugati országokban

Egy nem is olyan régi tárgyalási időpontjukból a Rothschildék mint “pénzügyi tanácsadók” és a Spanyol Aranyhegy nemesfém feltáró cég igazgatótanácsa között ismét arra lehet következtetni, hogy a Rothschild család a világ aranyellátását a “fejlődő piacok” és központi bankok irányába mozgatja el világszerte, megerősítve ezzel a család monopolhelyzetét mire a hatalmuk nyugaton hanyatlásnak indul.

GoldA brit-kolumbiai székhelyű nemesfém feltáró cég igazgatótanácsa Rothschildékkal a “stratégiai lehetőségek újraértékelése a részvényértékek maximalizálásának érdekében” című munkatalálkozót tartottak. 2012. július hónapban a Spanyol Aranyhegy ügyvezetője, Brian Groves arról dicsekedett a Resource Clips internetes napilapnak, hogy a feltárás Brit-Kolumbiában egy “több millió unciás projekt” és ez a projekt egy “hatalmas globális kapcsolatrendszerrel” van megtámogatva.

Valójában ez a nem is olyan régi tanácskozás a Rothschild pénzügyi szakembereivel (akik valójában több száz év tapasztalatával bírnak ilyen ügyekben) már növelte is a cég értékét, ezzel új magasságokba (vagy mélységekbe) repítve a nemesfém feltáró és előállító céget. Ami szintén egy biztos jel a felhalmozásra, hogy a Rothschild család jobban belefolyik az arany feltárási, előállítási és kereskedési fázisaiba is.

A 21. század elején arra utaló jelek voltak, hogy Rothschildék visszavonulnak az arannyal folytatott üzelmeiktől. Lord Jacob Rothschild bejelentésével, miszerint a “befektetése”, a RIT Capital Partners “meglovagolta az aranyár körüli mizériát, ám mostantól fokozatosan eladói álláspontot vesz fel” sok elemző azt a következtetést vonta le, hogy a család kiszáll az aranybefektetésekből. Jacob Rothschild kijelentette 2012-ben:
Magánvéleményem szerint egyre növekvő figyelemmel kell kísérni a veszélyes befektetéseket, ami sok országot szembe fog állítani egymással, különösen a fejlett világban lévőket. Ezen aggodalmak ellenére mi továbbra is kihasználjuk azokat számunkra vonzó régiókat, de elővigyázatosak maradunk a befektetett tőke mértékének megfelelően.

2004-ben Rothschild már megkongatta a vészharangokat (ami elég nagy hullámokat vetett a világ pénzügyi köreiben) hogy a család kiszáll az aranyban tartott befektetésekből. 2004 áprilisában a Telegraph Brit internetes hírportál megírta: “A befektetési bank, ami 1919 óta elnökölte a londoni találkozókat, ahol az arany világpiaci ára beállításra került, kivonul a piacról.

2011-ben kiderült, hogy miért és hogy manipulálta a Rothschild család az arany világpiaci árát lefelé.

Ezen korai jelek ellenére, hogy a Rothschildék feladják az arany érdekeltségeiket (ami azért úgy festett, mint egy gyakorlott illuzionista elterelő trükkje) a fent említett találkozó a Spanyol Aranyhegy céggel egy világos jele annak, hogy az arany még mindig egy fontos részét képezi a család stratégiájának, ahogy évszázadokon keresztül az volt. Ezek a kezdeti manőverek csupán arra szolgáltak, hogy az arany iránti befektetői érdeklődést és az arany árát lejjebb vigyék, majd később, amikor az ár elérte a lehetséges legalacsonyabb szintet, nagy mennyiséget tudjanak belőle venni olcsón. Egy ilyen terv okait magyarázza Jeff Thomas egy 2012-es írásában:
Sok közgazdász azt jelezte előre, hogy az euró és a dollár összeomlása után újra egy arany-alapú gazdaság fog következni. Ez egy természetes következmény, mivel a központi valuta [világ-valuta] koncepciója úgy vicc ahogy van.

Emiatt, fejti ki Jeff Thomas, az aranyfelhalmozás az újraelosztás célja miatt történik a későbbiekben a kiemelt államok között (mint pl. az Unió és Kína), amit a globális elit már kijelölt előre, mint a jövő világának a gazdasági és politikai motorjait, miután a régi világ kihunyt:
Teljesen lehetséges, hogy az összes valuta kap egy vérfrissítést és ennek hatására kialakulnak világszinten az arany-alapú valuták. Ha ez megtörténne, az országok, amik a legnagyobb aranytartalékokkal rendelkeznek, kerülnének gazdasági élvonalba azonnal.

rothschild-haz-aranyat-halmoz-fel1

Jelenleg úgy fest, ez a tendencia. Az Edmond de Rothschild vezette francia székhelyű befektetéskezelő vállalat írja a 2013-ra vonatkozó analízisében, az úgynevezett “fejlődő piacok” már most is egyre nagyobb szeletet vesznek ki a világ aranykészletéből: “Megnyugtató, hogy a fizikai értékesítés jól indult India és Kína növekvő keresletével A kínaiak a Holdújév kezdete előtt vásárolnak, az indiaiak pedig magasabb vámot vetnek ki az import aranyra. Ezzel egy-időben, a központi bank fokozottan vásárol. 2012-ben 536 tonnát vásároltak (ez 17%-os növekedés a 2011-es adatokhoz képest) ami az összes vásárlás 13%-a.

Edmond de Rothschild másik cégétől, az “Aranygömb”-től is rendelkezésre áll egy dokumentum, ami a globális aranykereskedelem veszteseit, nyerteseit és résztvevőit elemzi. Az egyik bekezdésében azt a felismerést teszi, hogy az európai nemzetek vonakodva szabadulnak meg az aranykészleteiktől, viszont a jelenlegi tendencia az arany keletre [Ázsia] áramlása:
Az európai államok nincsenek nyomás alatt hogy értékesítsék az aranykészletüket, mivel azok értékileg jóval az adósságaik alatt vannak, és az aranykészletük egy része már egyébként is fedezetnek fel van ajánlva bizonyos kölcsönökre.

rothschild-haz-aranyat-halmoz-fel3Mialatt a legtöbb támpontját feladja a globális elit az USA-ban, új búvóhelyeket készítenek elő Kínában. A dokumentum azt a következtetést vonja le, hogy a nemesfém előállító és bányászó cégek nem mindig kellően lovagolják meg az arany árának emelkedését: “Az összes nemrégiben megtartott tanácskozásainkból, amit arannyal foglalkozó cégekkel tartottunk, azt a következtetést vontuk le, hogy az arany bányászati és feltárási projektek jobb irányítást igényelnek, a jobb hatékonyság létrejöttével a befektetők visszatérése lesz látható az arany árának tartós magasan maradásával. Néhány projekt már most elnapolt státuszba került a finanszírozás hiánya miatt.

Ezek a nyilatkozatok a nemrégiben megtartott találkozót a Rothschildék és a Spanyol Aranyhegy között máris más perspektívába helyezik, nemde? Úgy fest hogy a Rothschildok ősi családja megjátszott egy látványos kivonulást az aranypiacról a század elején, egy indokkal: hogy előkészítsék az alacsony árú nemesfém felvásárlást, és az annak az újonnan kialakuló gazdasági motor államokba való elhelyezését. Amikor báró Benjamin de Rothschild-ot kérdezte az izraeli napilap, a Haaretz, hogy mik a család céljai Kína vonatkozásában, gondolkodás nélkül azt a választ adta, hogy “növeljük a jelenlétünket a régióban”.

rothschild-haz-aranyat-halmoz-fel4Ahogy a globális elit lebontja az állásait a nyugati országokban, azzal a lendülettel mozgatja át az aranyat az új gazdasági pozíciókba, keletre.

Forrás: www.hidfo.net

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.02.01. A 21. század a nemzetek feletti egyesületek évszázada lesz?

2013.01.31. Német figyelmeztetés a Fednek

2013.01.28. Kínai városok és gazdasági zónák Amerikában?

2013.01.10. Világgazdaság: a 2013. esztendő reményei és félelmei

2012.11.10. Rohamosan nő Kína és India világgazdasági súlya

2012.10.24. A jüan felé fordulnak Kelet-Ázsia gazdaságai

free counters

USA: Kilövési engedély az állampolgárokra?

Az alábbi hír, ami néhány nap alatt bejárta az alternatív médiát, ismét abba a kategóriába tartozik, amit nem áll módunkban megerősíteni, de látva, hogy milyen irányba tartanak az események az Egyesült Államokban, sajnos nem nehéz elképzelni, hogy az információ nagyon is igaz lehet.

Kilövési engedélyDr. Jim Garrow, az ismert szerző és humanitárius aktivista megdöbbentő kijelentést tett Barack Obama második elnöki ciklusával kapcsolatban. Facebook oldalán Dr. Garrow a következőket írta:
obama-as-hitler“Éppen most tudtam meg egy rangidős katonai vezetőtől, hogy Barack Obama új próbatételt vezetett be annak megítélésére, hogy ki alkalmas katonai vezetői pozíció betöltésére és ki nem. Ez robbanni fog emberek, készüljetek fel! „Az új teszt annak megítélésére, hogy valaki alkalmas-e vezetői pozíció betöltésére a hadseregben az, hogy hajlandó-e amerikai állampolgárokra tüzet nyitni vagy sem.” Aki nem, azt elbocsátják.”

Ki ez a bizonyos forrás?
Dr. Garrow a következőket mondta: „A férfi, akitől az információ származik az Egyesült Államok egyik legismertebb katonai hőse.”

Fontos, hogy mindenki értse, ez nem egy Alex Jones vagy Jesse Ventura vagy olyan forrás által elindított hír, akit a legtöbben könnyedén félresöpörnek, mondván ez is csak egy „összeesküvés elmélet”.
James Garrow.Dr. Garrow egy ismert és köztiszteletben álló humanitárius aktivista, aki életét arra szentelte, hogy az egy-gyerekes kínai törvények miatt halálra ítélt kínai csecsemők életét megmentse. Munkája elismeréseként Nobel-békedíjra is jelölték, amit abban az évben helyette Barack Obama kapott meg.

Az Amazon.com a következőképpen foglalja össze munkásságát:
Dr. James Garrow a Rózsaszín Pagoda: Egy ember harca a kínai lányirtás ellen című könyv szerzője. Az elmúlt tizenhat év alatt 25 millió dollárt áldozott arra, hogy a hozzávetőleg 40.000 kínai lány csecsemő életét megmentse a biztos haláltól, ami a kínai egy-gyerekes elv miatt rájuk várt volna és örökbefogadókat találjon nekik. Dr. Garrow a Pink Pagoda iskolák megalapítója és ügyvezetője. A 6300 alkalmazottat számláló összesen 168 iskola angol nyelvű oktatást biztosít kínai gyerekek számára.
james-mattis-062310-lgA fenti hír különösen érdekesnek bizonyul azután, hogy a Washington Free Beacon vasárnap arról számolt be, hogy Barack Obama márciusi hatállyal elbocsátotta James Mattis tábornokot, az amerikai tengerészgyalogság főparancsnokságának vezetőjét.

A WFB cikk a következőket írja:
„A nemzetbiztonság berkeiből érkező hírek szerint James Mattis tábornok távozását a főparancsnoki posztról igencsak sürgetik és azt közölték, hogy több hónappal előbb kell elhagynia hivatalát, mint azt korábban tervezték.”
Vajon Mattis tábornok visszautasította, hogy amerikai állampolgárokra lőjön?

Forrás: www.idokjelei.hu / examiner.com

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2013.02.06. Engedélyezték amerikai állampolgárok drónokkal való likvidálását

2012.02.05. Obama elnöknek jogában áll megelőző kibertámadást elrendelni

2013.01.31. Az Egyesült Államokat képmutatással vádolják

2013.01.29. Az USA pilóta nélküli repülőgépeket telepít Nigériába

2013.01.03. Amerikai drón egy tálib hadurat semmisített meg

2012.12.08. Az ellenség az állampolgár: Drónok Amerikában

free counters