New Age – A globális világvallás?


A New Age nagyon összetett világnézeti divat-áramlat, amely összefügg kulturális, filozófiai, vallási, orvosi, hírközlési, kereskedelmi területekkel; számtalan ,,csatornán” érkezik a tartalma a hétköznapok emberéhez, aki éppen ezért nem veszi észre a mozgalom belső, rejtett irányítottságát. Valójában ma már emberek tömegei gondolkodnak az ,,új paradigma” szerint, magukat kereszténynek tartó hívő emberek ezrei kapnak lendületet a természetfeletti sajátos ,,kutatásához” keleti vallási módszerekkel, kapnak tippeket a ,,kapcsolatfelvételhez” titkos erőkkel, mágikus módszerekkel, hogy – amint vélik -, ezekkel ,,hitüket frissíthessék”, ,,istenkeresésükben” segítséget kapjanak.

Csakúgy, mint az ókori gnoszticizmus szektás csoportjainál 3-4 évszázadon keresztül, ma ebben az újkori ,,spiritualizmus”-ban is Isten megváltása helyett az ember önmegváltásáról beszélnek, ,,tudás” (gnószisz) és a befelé fordító lelki technika (ezoterika) által. Jézus kereszthalála és feltámadása helyett, a hit és az Isten ingyenes kegyelme helyett ebben a ,,megváltás eszközei” az emberi erőfeszítés gyakorlataiból kerülnek ki.
Ezen az úton válik a New Age-hit az utópia legújabb megjelenési formájává. Az ember ebben a rendszerben is annak a hiú ,,reménynek” válik áldozatává, mely szerint itt a földön saját erőnkből meg tudnánk valósítani a paradicsomot.
,,Az ember mindenre képes” — akarja elhitetni a New Age. Ez a mozgalom az egész világot akarja meg- gyógyítani, sőt, ,,kigyógyítani”, abból a betegségnek nevezett állapotból, amelyben szerintük ma a Nyugat társadalma található.
Ez a mozgalom az egész világot akarja ,,új tudatszintre” emelni, hogy felismerje ,,eredeti” lehetőségeit, melyektől az ógörög gondolkodás, aztán a keresztény szemlélet, s az ezek nyomán kialakult modern tudomány ,,eltávolította”.

Ez a mozgalom megígéri a világ békéjét, a világ egységét, a javak megfelelő elosztását.
Ennek érdekében azt tervezi, hogy létrehoz egy egységes új világbirodalmat, egy egységes világgazdaságot, s egy egységes világvallást. Tehát vallásilag, gazdaságilag, szervezetileg, politikailag létre kell jönnie egy ,,új világrendnek”.

Következzék itt azoknak a tartalmi elemeknek a felsorolása, amelyek a New Age szemléletét jellemzik. Nem kell az alábbiak mindegyikének jelen lennie ahhoz, hogy valahol New Age-típusú gondolkodásról, e mozgalom jelenlétéről beszéljünk:

1. panteizmus, kozmosz-hit (Kozmosz = Isten);
2. monizmus, (minden egy);
3. asztrológiai szemlélet;
4. reinkarnációs (lélekvándorlás-) hit
5. ,,kozmikus tudat” (globális gondolkodás, ,,átélem egységemet a mindenséggel”);
6. ,,magasabb tudatállapot” (-létállapot) elérése;
7. az ember átalakulása (,,transzformáció”);
8. az ember és a mindenség ,,evolúciója”;
9. szinkretizmus (irányzatok, vallások összekeverése);
10. energia-miszticizmus;
11. önmegváltás;
12. ,,magad ura vagy” (lázadás külső tekintéllyel szemben);
13. ,,Isten vagy”;
14. kapcsolat túlvilági, vagy ,,kozmikus” lényekkel; burkolt, vagy nyílt spiritizmus, démonizmus, ufo-hit;
15. mágia; szert tenni szellemi hatalomra, paranormális képességre, mások befolyásolása;
16. kövek, kristályok hatásába vetett hit;
17. a ,,tudatalatti” hatalma;
18. a homoszexualitás igenlése;
19. a feminizmus támogatása, a nőiesség, a ,,női elv” előtérbe helyezése;
21. befelé irányuló lélektani technikák (meditáció);
22. pozitív gondolkodás és hipnózis; önszuggesztió és a regressziós hipnózis;
23. guruk (mesterek nagy szerepe), guruizmus, a guru bálványozása;
24. ,,szellemi” mesterek, tanítók megjelenése a szellemvilágból, őket keresni, hívni; hit az ő hierarchiájukban (a történelemben és a mindenségben);
25. ,,a világ meggyógyítása”, ,,alternatív gyógyítás” okkult alapokon;
26. az igazság viszonylagosítása (az egység-elv alapján);
27. a bűn eltüntetése, a jó és rossz felcserélgetése;
28. Jézus lefokozása, átértelmezése: ,,csupán egyike a bölcs mesterek sorának”; tagadása az ő istenségének, megtestesülésének (Istenember), szenvedésének, feltámadásának;
29. bibliai részletek önkényes átértelmezése és kisajátítása;
30. keresztényellenesség, egyházellenesség;
31. pénzszerzési lelki technikák, gazdagodás mágikus úton;
32. ,,beavatottság”, beavatás igénylése;
33. új világrend, földi boldog korszak várása.


Forrás: Gál Péter: A New Age – keresztény szemmel

Ha tetszett a bejegyzés, kövess minket a Facebook-on!

2012.05.01. Nem talált hibát az MTA a Miskolczi-féle klímaelméletben

2012.04.22. A globális pénzhatalom bevezetése

2012.04.04. Az orwelli felügyelőrendszer kialakulása

2012.03.08. A népesség jelentős csökkentése szükséges

2012.02.26. A készülő világkormány

2012.02.22. ENSZ irányelvek a világvallás megvalósításához

2012.02.16. A Rendszer Üzenete

free counters

22 című bejegyzés “New Age – A globális világvallás?” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Az úgynevezett “egyház” éppen annyira nem érdekelt az ember spirituális eszmélésében, mint a világ egyéb egyéb hatalma(ssága)i. Naná, hogy besegít a nyúédzses maszatolásba és előszeretettel ezoterizél le minden spirituális törekvést.
  (Gál Péter egyébiránt pszichológus, és a Pécsi Egyházmegye hivatalos ördögűzője…:-)

  1. egyetértek, ez a totalitárius szenvedéskultusz az ú.n. kereszténység az oka annak hogy az emberiség itt tart . Ráadásul csak úgy tud mindenkit TÚLZÓ szeretettel elárasztani, hogy közben gyűlölködik minden iránt ami más Lásd New Age. Mára pedig egy globális pénzmososda. A legnagyobb jó helyett nyújtja a szenvedésben tartást.

 2. Azt hiszem több ponton ellentétesek a pontok.Az új emberiség központú ideológiának semmi köze sem lehet a hithez.Tisztán tudományos,emberközpontúan kell a dolgokhoz történő viszonyulást levezetni.A meglévő és különböző dolgokat/vallások,berendezkedés,ideológiák stb…./aszerint osztályozni,megtűrni kell,miszerint megosszák,vagy egységesítik az emberiség fő céljait.A lényeg az,hogy az embert csak egy szűrőn,-cselekedetei-alapján kell és lehet megítélni.Amit mérni tudunk,az a tudomány világa,s mit nem,az a hit-é!Viszont ami lehetséges,annak lehetőségét sem támadni,sem tényként beállítani nem lehet!—vulgárisan:Isten /központi Én/lehetőségét épp úgy nem szabad támadni,mint ahogy létét valóságként,főként egyik,másik vallási köntösbe öltöztetve,mint megosztót tényként hírdetni.Az UFO-ban való hit fizikai alapja Mi magunk vagyunk.A másság/nemi/mint a természet rendje elleni valóságot el kell fogadni,és ezen emberek minden más emberekkel azonos jogokat kell,hogy élvezzenek,csupán nem hírdethetik,és propagálhatnák hovatarozásukat./nem fejtem ki/Föld és a világűr javainak felosztása egységes,és nem gazdasági,vagy politikai alapú.Ugyan így a tudás kútjából történő ívás sem lehet anyagi lehetőség szerinti.A gyógyítás is alanyi jogú és egységes.A gazdagodás lehetősége központilag radikálisan korlátozott,és csak az általános alapszint emelésével lehet növelni.A büntetések nagysága vagyonarányos,mértéke a mindenkori károsult kártalanítása,plussz a fenntartási költség!/csak szándékos büncselekmények esetén.A társadalom munka alapu,s mindenkinek dolgoznia kell.A pénznek nem lehet” értéke”-hitelnél kamat nem számolható fel!………Egységes főld,egy kormány,egy nyelv/másodlagos nemzeti/egy cél/emberiség fennmaradása/egy ellenség——–a természet erői—–Haditechnika fejlesztés helyett globális ürtechnika fejlesztés,energia termelés,más bolygók terraformálása.

  1. Nem hinném, hogy mellényúltunk.
   Az írás a New Age bemutatása keresztény szemmel. Ezzel lehet nem egyetérteni, de ettől ez a vélemény még létezik, ezért bemutattuk.
   Akik ezotériával kelnek és fekszenek, azoknak lehet ez sértő, ahogy a keresztényeknek is lehet az, amit az ezoterikusok vallanak. A másságot el kell fogadni, vagy nem? Ez oda vissza érvényes.
   Az, hogy ez lesz-e a világvallás, majd kiderül. Ezért a kérdőjel 😉

   1. Majd eszembe jut, hogy hol, de egy ehhez nagyon hasonló írást már láttam.
    Tehát ez az írás így már nem egyedi, hanem egy stratégia része. A Vatikán stratégiájának a része….:-(

    Nem az a baj, ha a New Age-t keresztény szemmel vizsgálja valaki, hanem ha szándékosan és sunyi módon valótlanságokat sugall….:-(
    És így máris támadás, és nem bemutatás….:-(

    Hogy is kezdődik ez az írás?
    “…..számtalan ,,csatornán” érkezik a tartalma a hétköznapok emberéhez, aki éppen ezért nem veszi észre a mozgalom belső, rejtett irányítottságát. ”
    Ha csak nem az Istenre gondolnak, akkor ki másra?
    Majd így folytatja….
    “Ennek érdekében azt tervezi, hogy létrehoz egy egységes új világbirodalmat, egy egységes világgazdaságot, s egy egységes világvallást. Tehát vallásilag, gazdaságilag, szervezetileg, politikailag létre kell jönnie egy ,,új világrendnek”.”

    Hogy mi van???
    Nem keverte össze az írás szerzője a New Age-t az Illuminátusokkal, vagy a szabadkőművesekkel? Vagy csak simán az “új zsidó világrenddel”, a liberális pénzhatalommal?
    És csak “véletlenül”???
    Ugyanis a New Age-nek ehhez semmi köze. (Ezt a harcot a Vatikán vívja csak meg nélkülünk a saját démonaival….)

    A New Age egyszerűen csak az, ami a neve. Egy korszakot jelöl a Föld fejlődésének történetében. Azt a kort, ami most nemrég kezdődött.
    Nem egységes, egy központból irányított hit, vagy vallás. (Ha csak ez az egy központ nem maga az Isten….)
    Ebből adódóan van néhány kimondott kakukktojás a felsorolásban…ami nincs ott, de ügyesen oda van csempészve….:-(
    A “homoszexualitás igénylése” mint lóláb, nagyon kilóg a sorból. Ugyanúgy Jézus “lefokozása”, ami sokkal inkább jellemző az egyházakra, nem beszélve a jó-rossz pár használatára (felcserélésére) ami eleve az egyház duális szemléletét akarja rákényszeríteni a többségében nem dualitásban gondolkodókra.
    Ugyanis a szerzőnek az a legnagyobb tévedése, hogy ebben a korban a szellemi ébredőket egy közös halmazba lehetne tenni, és azzal lehetne illetni, hogy ők az NEW AGE hívők, vallásúak vagy valami ilyen…..
    Ismétlem.
    A NEW Age a korszakot jelöli, azaz időt jelent, nem emberek halmazát, nem emberek összességét, valami ismérv alapján alkotott csoportját…mint ahogy a szerző szeretné elhitetni….

    Tehát nem csak egyszerűen rosszul lát (nem lát) a szerző, hanem tudatosan és szándékosan mellébeszél. Olyant akar rossz színben feltüntetni, amiről még azt se tudja, hogy mi az valójában.
    (A másik írás, amire emlékszem, ettől sokkal veszélyesebb volt, mert magasabb szellemi szintet képviselt…..)

    folyt.

    1. Amit mondani akartam, annak az a lényege, hogy az írás nem a New Age bemutatása keresztény szemmel, hanem a New Age elleni “harc” egy megnyilvánulása.
     Szerintem nagy különbség.
     És a “mellényúláson” azt értettem, hogy akik itt vannak, és olvassák az oldalt, azok azt szokhatták meg, hogy a szerkesztőség a New Age-nek megfelelő új gondolkozás talaján áll. Ez az írás meg nem ott áll, aki ezen írás talaján indul el felfedezni az új gondolkodást, az tévútra jut…
     Ezt valamilyen formában jelezni kellett volna az olvasók felé.
     A reagálásom csupán erre irányult, de már bánom, hogy szóvá tettem a véleményem….:-(

    2. A világot nem lehet megismerni egy oldalról. Minden oldalt meg kell ismerni a teljes képhez.
     Az írásról:
     “Amikor divatba jönnek különféle mozgalmak vagy gondolkodásmódok, az embert az újdonság és a többiek követésének vonzereje mozgatja. Kezdetben ritkán látjuk meg egy divatjelenség előzményeit, vagy a feltűnésének hátterében meghúzódó valódi okokat, célokat, és ritkán tudunk nyomban tudományos, vagy egyáltalán emberileg ésszerű elemzésekkel tekinteni arra, aminek hatása alá kerültünk.
     A könyvünkben bemutatott divatjelenségnek, a New Age-nek első hazai tömeghatásai után megjelent néhány hasznos reflexió, kritika is erről a szellemiségről és gyakorlati vonatkozásairól. Mégis úgy tűnik, mintha igazuk lenne azoknak, akik szerint ,,az egyház védtelen a New Age hatásával szemben”. ,,Ki gondolta volna a hetvenes években, hogy az ezredforduló kereszténységének nagy ellenfele nem az istenhipotézis nélkül kutató természettudomány, és nem is a szekuláris állam, hanem a vallás lesz. Umberto Eco szerint “új középkor” jött el. Meglehet, hogy Szent Bonifácokra lesz ismét szükség, akik készek szembeszállni a New Age varázslóival? A kereszténység, amely annyira igyekezett tetszetőssé tenni magát egy vallástalan kor szemében, most mintha kissé tanácstalan lenne”.
     Szerény összefoglalónkkal és elemzésünkkel a keresztény világszemlélet alapján teszünk fel kérdéseket, s keressük a válaszokat, miközben igyekszünk felhasználni és idézni az eddig hazánkban megjelent reflexiókat, és néhány külföldi hozzászólást, hogy az érdeklődő egy kötetben is megtalálhassa azokat a támpontokat, amelyek alapján saját véleményét kialakíthatja, rögzítheti az ,,Új Korszak”-jelenséggel kapcsolatban.”
     Ez a bevezetője Gál Péter: A New Age – Keresztény szemmel c. könyvének. Letölthető itt: http://www.ppek.hu/konyvek/newage01.txt

    3. “A könyvünkben bemutatott divatjelenségnek, a New Age-nek ….”
     NEM divatjelenség, nem hit, nem vallás, nem “jelenség”….
     Hanem egy 2160 éves csillagászati periódus, a Vízöntő korának másik neve, egy Új Korszak a Halak, a Bak és a Bika korszaka után.
     De ezt egy materialista nézeteket valló papnak hiába magyarázná az ember….:-(

   2. Jó hogy idetetted ezt az írást. Megtaláltam benne a jelen cikkben szereplő sorokat. (Csak akkor miért nem idézőjellel?)
    A könyv ( a volt pécsi megyéspüspök ajánlásával) megerősített abban, amit elsőre is írtam.
    Persze nem tudom, hogy nevessek vagy sírjak ennyi tömény ostobaságot látva….:-(
    Csak úgy megkérdezem:
    Akkor most hogy van az, hogy Ispánkon, az antropozófia magyar szentélyében levő kiadványban az az Orbán publikál, akit az újpogányságot elítélő egyház teljes mellszélességgel támogat, mint a kereszténység új apostolát. Akkor most Orbán az, aki személyében összeköti Rudolf Steinert az egyházzal?

    A könyv részleteibe nem kívánok belemenni…..
    Csak megerősített abbéli meggyőződésemben, hogy az egyház nem azért nem éget már senkit máglyán, mert ellentétes a keresztény hittel és Jézus tanításaival, hanem azért, mert már nem tehetik meg…:-(
    Részemről lezártam ezt a témát.
    És innen kezdve nagyon kritikusan fogom nézni ezt az oldalt……:-((

    1. Az Egyház nem egyenlő a kereszténységgel, és főleg nem Jézus tanításaival.
     Kicsit alaposabban nézz utána mit mondott Jézus, és akkor máris megtalálod a hibát 😉

  2. Receg az egyházi hatalom , mert az elbolondított hívek mint a csík kicsúsznak a kezük közül ! A sok évezredes tudás tagadása na ez az egyházi dőreség és görcsös hatalom vágy !!

 3. Valóban, ha valaki elkezd meditálni, más tudatszinten működni, az tényleg zavarodottságra adhat okot. Akár évekig nem találja a helyét a többi ember közt. De nincs mese, meg kell ismerni önmagunkat, mert nem csak testből és agyból állunk. Dőreség azt állítani, hogy csak ez, a megfogható világ létezik.

 4. Kedves Jamal! Egy kicsit kiegészíteném a hozzászólásodat. Fogalmazzunk úgy, hogy a világ vezetői számítottak arra, hogy egy napon az emberek egy része elkezd “ébredezni”. Minden jel arra mutat. Nagyon jól tudták, hogy hogyan kell szépen adagolni a New Age-et nekünk, mint amire a cikk is szépen, bár elég röviden utal. Csak azt nem értem, miért kellene az embereknek olyan okkult erőket birtokolni, amit valójában nem is ismer, nem tudja, hogy azokat milyen erők mozgatnak. Egy-két éve foglalkozik valaki a spiritualizmussal, azt ő már azonnal levitálni akar meg tárgyakat emelgetni. Csak itt ott olvasgatott a témában valamit aztán már azonnal megvilágosultnak mondja magát. Olyan kódolt szövegeket (mantrákat) ismételgetnek amiknek a jelentésükkel tisztában sincsenek, dehát hogyan is lehetnének tisztában az igazi jelentésükkel, amikor azokat a legnagyobb beavatottak évtizedek után ismerhettek csak meg?! Az emberiség lehet érett a spritualizmusra, de nem erre a fajta New Age-mozgalomra, mint amit a világ vezetők (vagy kik) által engedett/tanított tanokat szorgalmazzák és aminek a lényege, hogy ne foglalkozz semmivel, csak magaddal..szeretet meg fény… fordulj befelé….meditálj…zárd ki a külvilágot, élj a jelenben stb…Azzal pedig ne foglalkozz, hogy a Föld másik felén miliókat gyilkolnak meg és taszítanak szolgasorsba, hiszen nekik “biztos ez a karmájuk” STB.

  Érted miről beszélek? http://www.youtube.com/watch?v=WHhFBWvlPJQ&feature=g-user-u

  1. Kedves MrBadsectorr! A videó, amit belinkeltél kb. 1980-ban készült és azt sugallja, hogy a Kundalini energia, maga a sátán. Ez mi, ha nem megvezetés? A new age-t szembeállítja a Bibliával. Vajon miért nem az egyezéseket nézik, miért a különbözőségeket? Mert ez is, csak az a célt szolgálja, hogy széthúzza a népet, tehát háborút szít! Ami egyértelművé teszi a New Age hozzáállását is, a kereszténységről nem is beszélve, hiszen Isten nevében több millió embert öltek meg! Ez olyan, mint a muzulmánok és a hinduk, miért is ölik egymást? Egyáltalán kik találták ezt ki? És te vagy én, nem tudunk segíteni a világ másik oldalán élő embertársunknak, és ők sem tudnak segíteni nekünk! Láttad azt a videót, amin egy babakocsit hagynak a Deák téren, miközben síró hang hallatszik? 1000-ből 6 ember ment oda segíteni, érted ezt? Akkor, miről is beszélünk, amikor arra sem képesek, hogy egy kisbabára ránézzenek, hogy ugyan mi baja lehet? Szerinted ez a new age befolyásolása?

   1. Köszi a cikket és a videót! Sokat tanultam belőle. Legfőképp azt, hogy még mindig mesékkel ámítják a népet, és aki hajlamos arra, hogy ámulatba essen, azt könnyű kábítani. Van aki Jézust, van aki Mohamedánt, van aki Buddhát isteníti, sőt a New Age szerint, mi vagyunk Istenek. Inkább nem zárnám ki egyiket sem, bár személy szerint úgy érzékelem, hogy Isten a teremtés vagy teremtődés, mint folyamat által létezik. Tehát Isten nem egy ember, hanem maga az élet, és az életben megnyilvánult formák.

 5. Ez egy kicsit “boszorkányégetősre” sikeredett. A felsorolt pontok közül min.20 rám is jellemző, mégsem vallom a new age-et és buddhista sem vagyok. Gondold el, a történelemben még hány emberre igaz. Legfőképp csillagászokra és felfedezőkre. Legtöbbjüket megégette az Egyház, mert keresztény vagy akármilyen más vallási szemmel közelítették meg őket. Elfogulatlannak kell maradnunk, nyitottnak az újra. És nem úgy, hogy egy újabb világvallásban hiszünk, sem úgy, hogy egy régiben, -legyen az gnoszticizmus, kereszténység, new age, ezotéria, vagy akármi. Ez mind csak a tömegek manipulálására szolgál. Terelik a nyájat. Mint a mesében. A farkas megette a nagymamát, ezért a farkas rossz. Miért is szorong a gyerek, és a felnőtt? Az ördögtől fél vagy a farkastól? A New Age mozgalmat az ébredezőknek találták ki. Kik ők? Akik észrevették, hogy nem minden az aminek látszik. Hogy hazudnak nekünk! Hogy az eredetünket, a történelmünket meghamisították, a Bibliát is átrendezték, csak hogy nehezebben találd meg a valóságot! Ébernek kell lenni és észre kell venni a manipulálót és a manipulálhatót, elfogulatlanul!

Hozzászólás:

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.