Fukushima fejezi be az emberiség ámokfutását?

A fontos híreket figyelemmel kísérő emberek közül sokak agyában folyamatosan ott motoszkál a sérült fukushimai erőművek állapota és az ezek jelentette veszély. Már a tavaly márciusi katasztrófa bekövetkezte után írtunk az elhasznált fűtőelemek jelentette veszélyről, kaptunk is érte rendesen a „szakértőktől.” Eltelt egy év, és ma egyre többen kénytelenek belátni, hogy valóban nagy a baj.

A sérült fukushimai 1-es számú atomerőmű körül továbbra is fennálló és igazából egyre sokasodó problémák komoly veszélyt jelentenek az egész emberiségre nézve. Amennyiben a 4-es reaktor környékén, akár egy Richter skála szerinti 7,0-es erősségű földrengés következne be, 70% az esélye annak, hogy az elhasznált fűtőelemek tárolására használt épület összedőljön, aminek hatására óriási mennyiségű halálos sugárzás kerülne az atmoszférába. Egy ilyen földrengés előfordulásának esélye az érintett területen igen nagy, egyes becslések szerint egy éven belül 70, három éven belül pedig 98%.

Egy ilyen katasztrófa eredményeként hozzávetőlegesen 134 millió Curie (nem µ Curie!) Cézium-137 szabadulna fel, ami a Csernobili katasztrófa során kiszabadult Cézium-137 körülbelül 85-szöröse, az Amerikai Országos Sugárvédelmi Tanács (NCRP) becslése szerint. A szakértők szerint egy ilyen mennyiség elegendő „az egész emberiség és a föld környezetének elpusztítására,” ami azt jelenti, hogy ennek a veszélyforrásnak az elszigetelése elsődleges fontosságú feladat kellene, hogy legyen az „emberi túlélés szempontjából.”

A négyes reaktorépület elhasznált fűtőelem tárolójának szerkezeti integritása jelentősen sérült a tavaly márciusi földrengés és az azt követő cunami során. Jelenleg a fűtőelemek tárolásául szolgáló medencék védelme gyenge, ami azt jelenti, hogy egy komolyabb rengés „a három reaktor leolvadásánál is komolyabb katasztrófát okozna,” írja az AP. Egy ilyen katasztrófa esetén „az embereknek el kellene hagyni Japánt és az Egyesült Államok nyugati partján és a Kanadában élőknek otthonaikban kellene maradniuk zárt ajtók és ablakok mögött,” mondja Arnie Gundersen, nukleáris mérnök.

Bár az emberi életre és a környezetre a II. Világháború óta nem leselkedett ekkora veszély az Egyesült Államokban, az Obama kormány nem igazán járult hozzá a mentési munkákhoz. Japán nagyjából egyedül próbálja állni a sarat és valahogy összeállítani egy olyan tervet az elhasznált fűtőanyagok biztonságos tárolására, ami a lehető legkisebb kockázattal jár a lakosságra nézve.

2012. március 8-án Hiroake Koide, a Kyoto Egyetem Kutatóreaktorának munkatársa ijesztő képet festett a jelenlegi helyzetről a „Morning Bird” nevű japán hírműsorban. Koide elmagyarázta, hogy az elhasznált fűtőelemek tárolására épült és jelenleg 1500 darab elemet tartalmazó medence komolyan megrongálódott. Ezek a fűtőelemek folyamatos hűtést igényelnek különben „a bennük lévő rendkívül erős sugárzás kiszabadulhat.” Egy földrengés esetén, a dőlésveszély miatt jelenleg acéltámasztékokkal aládúcolt, a földtől 30 méter magasságban lévő medencékből elfolyna a hűtőfolyadék, aminek hatására a fűtőelemek leolvadnának, hihetetlen mennyiségű radioaktív sugárzást bocsátva az atmoszférába. Koide elmagyarázta, hogy az elhasznált fűtőelemek biztonságos kiemelése nem lehetséges, mert „amint a fűtőelemek a levegőbe kerülnének, azonnal sugározni kezdenének és a közelben tartózkodó emberek meghalnának.”

A Morning Bird egyik műsorvezetője megkérdezte, mi történne, ha újabb földrengés érné az erőművet.

„Az a vég lenne,”- válaszolta Koide.

Dr. Helen Caldicott, a nukleáris erőművek ellen harcoló fizikus elmondta, hogy amennyiben a 4-es épület összedől, azonnal evakuálja családját Bostonból és a déli féltekére költözik. Ez azért is drámai kijelentés, mivel Boston a Fukushimából érkező sugárzás szempontjából sokkal kevésbé veszélyeztetett keleti part mentén fekszik.

Forrás: www.idokjelei.hu / eurasiareviews.com

Egy éve ez volt a helyzet Arnie Gundersen szerint:

És egy friss videó a helyzetről:

facebook_banner

Kapcsolódó híreink:

2012.04.20. Fukushima – most sem jobb a helyzet

2012.03.11. Egy évvel Fukushima után

2011.11.23. A reaktorok állapota nem javult Fukushimában

2011.10.28. Japán kormánytagok szólaltak meg Fukushimával kapcsolatban

2011.06.12. Fukushima: az atomerőmű-katasztrófa árnyékában

2011.05.18. A fukushimai 1-es reaktor fűtőelemei szabadon, a 4-es összedőlőben

free counters

New Age – A globális világvallás?

A New Age nagyon összetett világnézeti divat-áramlat, amely összefügg kulturális, filozófiai, vallási, orvosi, hírközlési, kereskedelmi területekkel; számtalan ,,csatornán” érkezik a tartalma a hétköznapok emberéhez, aki éppen ezért nem veszi észre a mozgalom belső, rejtett irányítottságát. Valójában ma már emberek tömegei gondolkodnak az ,,új paradigma” szerint, magukat kereszténynek tartó hívő emberek ezrei kapnak lendületet a természetfeletti sajátos ,,kutatásához” keleti vallási módszerekkel, kapnak tippeket a ,,kapcsolatfelvételhez” titkos erőkkel, mágikus módszerekkel, hogy – amint vélik -, ezekkel ,,hitüket frissíthessék”, ,,istenkeresésükben” segítséget kapjanak.

Csakúgy, mint az ókori gnoszticizmus szektás csoportjainál 3-4 évszázadon keresztül, ma ebben az újkori ,,spiritualizmus”-ban is Isten megváltása helyett az ember önmegváltásáról beszélnek, ,,tudás” (gnószisz) és a befelé fordító lelki technika (ezoterika) által. Jézus kereszthalála és feltámadása helyett, a hit és az Isten ingyenes kegyelme helyett ebben a ,,megváltás eszközei” az emberi erőfeszítés gyakorlataiból kerülnek ki.
Ezen az úton válik a New Age-hit az utópia legújabb megjelenési formájává. Az ember ebben a rendszerben is annak a hiú ,,reménynek” válik áldozatává, mely szerint itt a földön saját erőnkből meg tudnánk valósítani a paradicsomot.
,,Az ember mindenre képes” — akarja elhitetni a New Age. Ez a mozgalom az egész világot akarja meg- gyógyítani, sőt, ,,kigyógyítani”, abból a betegségnek nevezett állapotból, amelyben szerintük ma a Nyugat társadalma található.
Ez a mozgalom az egész világot akarja ,,új tudatszintre” emelni, hogy felismerje ,,eredeti” lehetőségeit, melyektől az ógörög gondolkodás, aztán a keresztény szemlélet, s az ezek nyomán kialakult modern tudomány ,,eltávolította”.

Ez a mozgalom megígéri a világ békéjét, a világ egységét, a javak megfelelő elosztását.
Ennek érdekében azt tervezi, hogy létrehoz egy egységes új világbirodalmat, egy egységes világgazdaságot, s egy egységes világvallást. Tehát vallásilag, gazdaságilag, szervezetileg, politikailag létre kell jönnie egy ,,új világrendnek”.

Következzék itt azoknak a tartalmi elemeknek a felsorolása, amelyek a New Age szemléletét jellemzik. Nem kell az alábbiak mindegyikének jelen lennie ahhoz, hogy valahol New Age-típusú gondolkodásról, e mozgalom jelenlétéről beszéljünk:

1. panteizmus, kozmosz-hit (Kozmosz = Isten);
2. monizmus, (minden egy);
3. asztrológiai szemlélet;
4. reinkarnációs (lélekvándorlás-) hit
5. ,,kozmikus tudat” (globális gondolkodás, ,,átélem egységemet a mindenséggel”);
6. ,,magasabb tudatállapot” (-létállapot) elérése;
7. az ember átalakulása (,,transzformáció”);
8. az ember és a mindenség ,,evolúciója”;
9. szinkretizmus (irányzatok, vallások összekeverése);
10. energia-miszticizmus;
11. önmegváltás;
12. ,,magad ura vagy” (lázadás külső tekintéllyel szemben);
13. ,,Isten vagy”;
14. kapcsolat túlvilági, vagy ,,kozmikus” lényekkel; burkolt, vagy nyílt spiritizmus, démonizmus, ufo-hit;
15. mágia; szert tenni szellemi hatalomra, paranormális képességre, mások befolyásolása;
16. kövek, kristályok hatásába vetett hit;
17. a ,,tudatalatti” hatalma;
18. a homoszexualitás igenlése;
19. a feminizmus támogatása, a nőiesség, a ,,női elv” előtérbe helyezése;
21. befelé irányuló lélektani technikák (meditáció);
22. pozitív gondolkodás és hipnózis; önszuggesztió és a regressziós hipnózis;
23. guruk (mesterek nagy szerepe), guruizmus, a guru bálványozása;
24. ,,szellemi” mesterek, tanítók megjelenése a szellemvilágból, őket keresni, hívni; hit az ő hierarchiájukban (a történelemben és a mindenségben);
25. ,,a világ meggyógyítása”, ,,alternatív gyógyítás” okkult alapokon;
26. az igazság viszonylagosítása (az egység-elv alapján);
27. a bűn eltüntetése, a jó és rossz felcserélgetése;
28. Jézus lefokozása, átértelmezése: ,,csupán egyike a bölcs mesterek sorának”; tagadása az ő istenségének, megtestesülésének (Istenember), szenvedésének, feltámadásának;
29. bibliai részletek önkényes átértelmezése és kisajátítása;
30. keresztényellenesség, egyházellenesség;
31. pénzszerzési lelki technikák, gazdagodás mágikus úton;
32. ,,beavatottság”, beavatás igénylése;
33. új világrend, földi boldog korszak várása.


Forrás: Gál Péter: A New Age – keresztény szemmel

Ha tetszett a bejegyzés, kövess minket a Facebook-on!

2012.05.01. Nem talált hibát az MTA a Miskolczi-féle klímaelméletben

2012.04.22. A globális pénzhatalom bevezetése

2012.04.04. Az orwelli felügyelőrendszer kialakulása

2012.03.08. A népesség jelentős csökkentése szükséges

2012.02.26. A készülő világkormány

2012.02.22. ENSZ irányelvek a világvallás megvalósításához

2012.02.16. A Rendszer Üzenete

free counters