ENSZ irányelvek a világvallás megvalósításához

A Hit alapú szervezetek, Változási Ügynök szerepre történő bevonására az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) konkrét módszereket jelentetett meg 2009-es irányelveibenaz ENSZ népességszabályozási programjai irányában ellenséges gyülekezetek megnyerésére:
„Az UNFPA úgy találta, hogy a különböző hitek és vallásközi szervezetek vezetői nyitottak a fogamzás egészségügyi kérdések megvitatására, ha azt kellő óvatossággal és érzékenységgel tálalják számukra.”

A „változás ügynökeinek” egyik feladata a szervezet fő napirendjének támogatása lenne „a félreinformáló kampányok ellensúlyozásával és az ICPD (Népesedési és Fejlesztési Nemzetközi Konferencia) szervezetén belüli társadalmi támogatás kiépítésével.”

A dokumentum egyértelműen leírja a toborzás elsődleges céljait:

„Meggyőző társadalmi-kulturális környezet létrehozása (a viselkedés, a hozzáállás és a gyakorlat befolyásolásával) a kulcsfontosságú közösségek népszerűsítésével és mobilizálásával az ICPD PoA és az MDG (Millennium Fejlesztési Célok) céljainak megvalósítása érdekében.”

A Világbank „Hitmegőrzés: A vallás és a környezet új megközelítése” című 2003-as kiadványában részletesen olvashatunk erről a széles spektrumot magába ölelő kezdeményezésről:
„Minden ember azt látja, azt teszi és az, amit gondol, gondolatainkat pedig saját kultúránk és hiteink alakítják. Ezért indult el az elmúlt néhány évtized egyik legkiemelkedőbb mozgalma. Hiszen, amennyiben a környezetvédelmi mozgalomnak hitre és értékrendszerre van szüksége ahhoz, hogy igazán hasznossá válhasson, nem találhatjuk-e meg a választ az eredeti multinacionális szervezetekben, a legnagyobb multinacionális egyesülésben? Miért ne fordulhatnánk a világvallásokhoz?”

1995-ben Fülöp herceg (igen, az a Fülöp herceg, aki egy vírus formájában reinkarnálódva szeretné kivenni részét a föld népességének csökkentéséből) indította el a „Vallás és Megőrzés Szövetséget” (The Alliance of Religions and Conservation). Igazán nem kellene meglepődnünk azon, hogy ismét a Szász-Coburg-Gotha klán egyik ágát látjuk a világvallások behálózását célzó akció kezdeményezőjeként. A kiadványt tovább olvasva képet kaphatunk arról, mennyire komoly mozgalomról van szó, aminek egyik célja egy egységes világvallás kialakítása:
„Az Országos Vallási Együttműködés a Környezetvédelemért több szervezet közös szövetségeként alakult meg, amelyek az Amerikai Katolikus Konferencia, a Környezet és a Zsidó Élet, a Gyülekezetek Országos Szövetsége és az Evangéliumi Környezetvédelmi Hálózat és együttesen 100 millió amerikait érnek el.”

A szervezet hivatalos megalapítása előtt, már a 80-as évek közepétől a Környezetvédelmi Vallásközi Együttműködés felelt azért, hogy, az UNEP definíciója szerint „ismertessék az észak-amerikai gyülekezetekkel, milyen komoly problémák veszélyeztetik az életet a földön.”

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az életet a földön valóban komoly problémák veszélyeztetik, de a széndioxid nincs közöttük. A legnagyobb probléma az a tudományosnak nevezett diktatúra, ami mára szinte minden politikai, kulturális, gazdasági és vallásos szervezetet behálózott.

A „Föld karta” (Earth Charter) egy másik ilyen példa. Steven Rockefeller (a család negyedik generációs tagja) és egy igazi embergyűlölő, Maurice Strong alapították. A karta egy amolyan földimádó vallást javasol a világbéke elérésére, de közelebbről megvizsgálva az eugenika jelei bukkannak elő benne lépten, nyomon.

Klaus Töpfer, az ENSZ Környezetvédelmi és Népesedési Alapjának (UNFPA) igazgatója a Gyülekezetek Világszövetsége (World Council of Churches) előtt beszélve a Bibliát idézte:
„Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon…” majd hozzátette, “Vajon Isten azt akarta, hogy ilyen ütemben szaporodjunk? Azt akarta, hogy évente 80 millióval növeljük a föld lakosságát?”

Egy igazi eugenista beszéd. Az ENSZ Környezetvédelmi és Népesedési Alapja és testvérszervezetei mint egy farkascsorda próbálják behálózni a világ vallásait:

„2002 óta az ENSZ Környezetvédelmi és Népesedési Alapja kihangsúlyozta mennyire fontos érzékenyen eljárni az egyes programoknál. Éppen ezért dolgozunk szoros együttműködésben a közösségekkel és a helyi változás ügynökökkel, beleértve a vallási vezetőket is.”

Amikor legközelebb egy prédikátor vagy vallási vezető arról beszél a tévében vagy rádióban, hogy kisebb családokra és születésszabályozásra van szükség, emlékezzünk, hogy jó eséllyel éppen egy ilyen „változás ügynököt” hallunk, akit az ENSZ azzal bízott meg, hogy a nyájat gyengéden az új globális valláshoz terelje.

Forrás: www.idokjelei.hu

2012.02.20. Jól csak a szívével lát az ember

2012.02.16. A Rendszer Üzenete

2012.02.09. Hogyan irtsuk ki az embereket?

2011.10.25. A Vatikán egy globális pénzügyi hatóság felállításáért

free counters

A honvágy

A magyar honosításhoz ezt adta le egy erdélyi kérvényező:

Kérvény

Alulírott magyar állampolgárságot kérek.
Nem vagyok szerb, román sem német,
Itt Erdély szívében, Marosvásárhelyen élek
Itt ahol nap mint nap fogy a magyar lélek.

Valamikor régen, amikor születtem
Magyarország volt a szülőhazám nékem.
Mások döntötték el hovatartozásom
Egy Párizs melletti béketárgyaláson.

Átjöttek a hegyen sunyi, szolga népek,
Kik a magyar földön piócaként éltek,
S amikor legutóbb csatát vesztettünk
Áruló férgekként fordultak ellenünk !

Így került szép hazám tolvajok kezébe,
Az árulóknak ez lett búsás fizetése !
Szeretnének minket ma is kiirtani !
Mert az ellopott javakat vissza kéne adni !

Remélem és hiszem, fordul majd a világ !?
Fog még nyílni nekünk sok-sok színes virág !
Nem lehet, hogy a Sors mindig verjen minket,
S állandóan nyaljuk vérző sebeinket !

Százszor megfizettük a reánk rótt adót,
Amit a balsors vállainkra rakott !
Nem voltunk nem leszünk szolganemzet soha!
Eljött az idő végre : mostan vagy soha !

Mély álomból lassan felébred a nemzet,
Vezetőink ezért nagyon sokat tesznek !
Egyszer, majd egy napon feleszmél a világ
Hogy kinek jár a tövis kinek a virág !?

Vár reánk a szép, nagy, közös Európa;
Határait védjük évszázadok óta !
Nyugodtan élhettek benne a nemzetek;
Megvédték őket vitéz magyar kezek !

Te szép Erdély ország, mikor leszel szabad?
El kéne már űzni a kakukkmadarakat !
Te aki egykor sasok fészke voltál
Ily szomorú sorsra miért is jutottál ?

Te vagy a magyarok igazi bölcsője,
A magyar nemzetnek voltál megmentője !
Elkerült minket a török veszedelem,
Itt mindig magyar volt minden fejedelem !

Nem kedvezett nekünk a huszadik század,
Elorozták tőlünk gyönyörű hazánkat !
Egy kakukknemzetség sunyi, lusta népe
Árulásért kapta hazámat cserébe !

Lett is üldözése itt a magyar szónak,
Sokan letagadták, hogy magyarok voltak.
Mások meg elmentek új hazát keresni,
Idegen hazában sorsunkat siratni.

Én aki maradtam nagyon szépen kérem !
Magyar állampolgárságom adják vissza nékem !
Ígérem az leszek aki eddig voltam,
Én magyar maradok – itt az ősi honban !

Forrás: facebook

2012.02.21. Jobbik: mégis gyarmat leszünk

2012.02.15. A hungarikumokról szóló törvényjavaslatról

2012.02.15. Az államadósságunk története

2012.02.01. Egészséges nacionalizmus

2012.01.29. Orbán megerősíti a csatlakozási szándékot a költségvetési paktumhoz

2012.01.09. Tanmese: Magyarország és az IMF

2012.01.03. Miért kellünk az EU-nak?

2011.12.07. Adózz magyar, hogy más jól éljen belőle

2011.11.17. Magyarország jövője a konyhában dől el

2011.10.06. Vajon tényleg újra kell írni a történelmet?

free counters