Az Euró bukásának forgatókönyve?

Hogy Európa fizetésképtelenné válik, az sose volt kétséges. A kérdés mindössze az, hogy mikor és hogyan fog ez bekövetkezni. A mainstream financiális médiumok, és a hivatalos kormány kommünikék a görög adósság körül forgolódnak, de valójában a helyzet az, hogy a rákfene nem korlátozódik egyetlen országra. Olaszország, Portugália, Írország, és sokan mások ugyanabban a csónakban eveznek.

Olyan gazdasági nagyhatalmak propagandájának ellenére, mint az USA, Németország, Franciaország, világosan kell látni, hogy az európai adósság válságra nem létezik életképes megoldás. Éppen ezért a helyzet pontosan olyan, mint ami az 1929-es nagy gazdasági Világválsághoz vezetett. Ez, közel 80 évvel később, újból kezd körvonalazódni. A nemzeti adósságok visszafizetésének lehetősége vált kérdésessé, és ha megfontoljuk az adósságok méretét, akkor minden józanul gondolkodó ember előtt világossá kell válni, hogy egyszerűen nincs megnyugtató megoldás.

Az e-körüli játék Görögországban már három éve folyik, és valószínűleg már csak hetekbe telik, és elérkezünk, ahhoz a rettegett pillanathoz, amikor a fizetésképtelenség hivatalossá válik. Belső használatra készült banki emlékeztetőről szóló exkluzív jelentés szerint sokkal kevesebb időnk van, mint amennyit sejtünk, mivel megfelelő financiális körök elkezdtek felkészülni a márciusi összeomlásra.

Fix dátumot és részletes akció tervet tartalmazó írásos dokumentum birtokába került két Wall Street-i Bank valuta osztályvezetője, még január második hetében, a tervezett görög fizetésképtelenséggel kapcsolatban. Megfelelő utánajárás felderítette, hogy bankár körökben a dokumentumról tudnak, ami pontos dátumot is tartalmaz. A terv konkrétan március 23-át jelöli ki, mint a fizetésképtelenség dátumát, amit aznap jelentenek be közvetlenül záróra után. Ez lesz az Eurónak, mint helyi fizető-eszköznek az utolsó hivatalos perce. Ezeket az adatokat a Slogger’s Roost-tól nyerték, ahonnan átkerült a meglehetősen ellentmondásos Bob Diamond vezetése alatt álló Barclays Capital (Barcap)-hoz.

A hivatkozott dokumentum szerint Görögországot az összes hitel-minősítő, egyöntetűen fizetéskép-telenné fogja deklarálni március 23 (péntek) üzleti záróra után. A rákövetkező hétvégén valamennyi görögországi bankszámlát lezár- ják, hogy megakadályozzák a tőkekiáramlást. A dokumentumban fel van sorakoztatva néhány kivételezett bankszámla. A bankokat utasítani fogják, hogy függesszék fel Euró átváltásukat a március 25-i nyitás után. Valamennyi görög piac legalább egy napig nem fog kinyitni.

Az eredeti cikk szerzője azt állítja, hogy a kiszivárogtatott dokumentum szerzőjét nem tudta beazonosítani, de idézi az egyik informátorát: „Melegen ajánlom a görög barátaimnak és ügyfeleimnek, hogy tegyenek mindent pénzzé, rendezzenek kiárusítást, vegyék ki pénzüket a bankból és váltsák át kemény valutára.”

Ben Bernanke a FED elnöke az év elején tartott kongresszusi meghallgatáson figyelmeztetett arra, hogy egy rendezetlen fizetésképtelenség hatalmas méretű globális financiális volatílitást okozna, aminek igen jelentős hatása lenne nem csak a financiális helyzetre, de a hazai gazdaságra is. Ez azt jelenti, hogy Mr. Bernanke és tárgyaló partnerei (jegybank elnökök) tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy milyen válságos az európai helyzet, és mindent megtesznek, hogy elkerüljenek egy rendezetlen csődhelyzetet, aminek egyik eszköze a fentiekben említett terv.

A jelentés kitér arra, hogy a kebelbeliek pontosan tudják, hogy mi készül bekövetkezni, és megteszik azokat az üzleti lépéseket, amelyek a hivatalos görög csődbejelentést követően komoly vesztességeket jelentenének, és így a csőd okozta vesztességeket teljes mértékben a lakosság nyakába fogják varrni.

Az előrejelzés szerint Európa lecsúszik, amit a krízis második fázisa fog követni. Minden valószínűség szerint hatalmas tőkeáramlás fog megindulni Amerika felé, ami azonnal hátrányosan fog kihatni a dollárban denominált részvényekre, erőforrásokra és nemesfémekre. Ezt hamarosan követni fogja a dollárba vetett bizalom elszállása.

Természetesen a fentiekben írtak nincsenek más forrásból megerősítve, és ha a terv valóban létezik, akkor sincs rá biztosíték, hogy nem változik meg az utolsó pillanatban. A múltban már volt néhány hamis riasztás, és erről is kiderülhet ugyanez, ennek ellenére, ha füst ömlik a házból, okosabb megnézni, hogy nincs-e tűz, mint abban bízni, hogy csak a kályha fűstől.

Forrás: www.antalffy-tibor.hu

2012.02.27. Ezért akarja az EU Magyarországot eljárások alá vonni

2012.02.26. Korlátozott szuverenitás – 160 német adóbehajtó megy Görögországba

2012.02.14. Március idusa – A modern civilizáció vége?

2012.02.12. Mikor kattan a bilincs az EU/IMF tisztviselők kezén?

2012.02.03. USA kontra EU: a birodalom visszavág

free counters

A készülő világkormány

A nyitott szemmel járó, logikusan gondolkozó emberek a világ elmúlt éveinek, mondjuk úgy 2001. szeptember 11 óta bekövetkezett eseményeit látva mind azt kérdezik: Mi történik? Egyre erősödő erőszakhullám, háborúk, kézzelfogható hazugságok, megszállás, megrendezett támadások, társadalmi zavargások, elszegényedés, romlás és halál. A világ egy veszélyes és szánalomra méltó hely lett és nincs jele a javulásnak…

A logikus kérdés: Miért? Miért történik mindez? Magyarázhatjuk-e az emberi gonoszsággal? Esetleg a tudatlansággal? Lehetséges, hogy csupán egy sor rossz döntésről van szó fontos ügyekben?

Szinte mindenkinek van saját filozófiája szerinti kész válasza ezekre a kérdésekre. A legracionálisabban gondolkozók azt mondják csupán teljesen normális emberek rossz döntéseiről van szó, ebben a mai, egyre összetettebb világban. Az optimisták vállat vonnak és azzal söprik félre a problémát, hogy háborúk, üldöztetés, szegénység és korrupció mindig is voltak a világban. A pesszimisták, mint mindig, sajnálkozva hangoztatják, hogy mindennek vége, különösen, ha a „térj meg, mert 2012-ben itt a világvége” kategóriához tartoznak. Mit higgyünk akkor?

Elöljáróban néhány szó az „összeesküvésekről”

Akinek a fenti magyarázatok egyike sem nyerte el a tetszését, és úgy érzi, a világ problémáit szándékosan idézték elő, az események folyását pedig egy maroknyi ember irányítja, vigyázzon, mert könnyen összeesküvés elméleteket gyártó őrültnek bélyegezhetik.

Túlságosan ne aggódjunk emiatt, mert akik számára a globális hatalmak működésének alternatív magyarázatai csupán „összeesküvés elméletek” azok a) vagy teljesen tájékozatlanok, és szerintük a világ olyan, amilyennek a tévé mutatja, vagy b) rövidlátóak a kulcsfontosságú, hosszú távú geopolitikai kérdésekben, vagy c) szándékosan próbálnak másokat megtéveszteni és érdekeltek a globális hatalmi elit védelmében, amely mindig kényelmetlenül érzi magát, ha valaki reflektorfény alá helyezi őket. Ebben a cikkben csupán az utolsó kategóriának szentelünk néhány sort.

Az „összeesküvés elmélet” vádját megcáfolni egyáltalán nem olyan nehéz feladat, mert legtöbbször normális emberi viselkedéseket bélyegeznek ezzel a kifejezéssel. Mi lenne, ha összeesküvést kiáltanánk minden alkalommal, amikor kettő vagy több ember közös érdekből vagy egy közös cél érdekében összeül, hogy tevékenységüket koordinálják és egyesítsék erőiket céljaik gyorsabb és biztosabb megvalósításáért? Ilyesmit nap mint nap látunk saját környezetünkben, az iskolában vagy akár saját családunkban. Az ilyen emberi viselkedés annyira hétköznapi, hogy senki sem tartja említésre méltónak, kivéve, ha a világ hatalmasai teszik ugyanezt.

Minden alkalommal, hogy valaki kijelenti, néhány hihetetlenül gazdag és befolyásos ember összefogott, hogy együtt elérjenek egy közös célt, bizonyos emberek, bizonyos csatornákon azonnal kiáltozni kezdik, hogy „Összeesküvés elmélet!” és mindent megtesznek, hogy az ilyen következtetéseket csírájában elfojtsák és ellehetetlenítsék.

Hogyan képzelheti bárki, hogy a hatalmasok összefogtak saját érdekeiket előmozdítandó? Tenne ilyet egy befolyásos helyzetben lévő ember? Egy politikus, üzletember vagy vállalkozó? Ilyen nem történhet! Hogyan merészeli bárki is azt állítani, hogy a globális bankárok össze-esküdtek, hogy a pénzügyek manipulálásán keresztül minden gazdaságot, piacot, kormányt és a médiát hatalmuk alá hajtsanak? Hogyan állíthatja bárki, hogy a világ hatalmasai a Trilaterális Bizottsághoz vagy a Külkapcsolatok Tanácsához hasonló szervezeteket hoznak létre, hogy legfontosabb tervüket, a világkormány megalakítását támogassák? Hogyan lehet bárki annyira paranoiás, hogy azt feltételezze, a hatalom arra használja erejét, hogy „saját embereit” helyezze a Fehérházba, a parlamentbe, a Downing Street-be, a Casa Rosada-ba (argentin elnöki palota) vagy a világ legnagyobb médiumainak főszerkesztői székébe? Hogyan feltételezhetnénk, hogy a hatalmon lévők még több hatalmat akarnak?

Ez a fővonalas média és az utca emberének reakciója, amikor az egyértelműen közös célokkal, érdekekkel rendelkező bankárokról, olajmágnásokról, hadipari cégekről, politikusokról és szervezeteikről, bankjaikról, lobbijukról és hadseregeikről van szó, akik azért szövetkeznek, hogy vagyonukat és hatalmukat felhasználva teljhatalmat szerezzenek társadalmunk felett. Mindez annyira egyértelmű, hogy csak a rendkívül naiv emberek (vagy az elit által fizetett szemtelen elemzők) hiszik ennek ellenkezőjét. Naiv lenne azt gondolni, hogy Soros György soha nem veszi fel a telefont, hogy terveit megbeszélje Henry Kissingerrel vagy Christine Lagarde-dal, vagy, hogy David Rockefeller soha nem vacsorázik a Rothchild, Morgan vagy Warburg családok tagjaival.

Ne hagyd, hogy az „összeesküvés” szó megtévesszen! Akik ezzel a címszóval akarják elhallgattatni a nyitott szemmel járó és logikusan gondolkozó embereket, azért teszik, mert tudják, nincs rájuk nézve veszélyesebb, mint a nyitott szemmel járó és logikusan gondolkozó emberek.

Most nézzük meg hogyan is működik a világ. Hívhatod összeesküvésnek, vagy aminek tetszik.

A világkormány

A maroknyi, igen befolyásos és gazdag kisebbség által megálmodott világkormány felállításának terve több évszázadra vezethető vissza. Gyökerei a politika színpada mellett, a társadalmi, kulturális és vallási körökből erednek, gyakran szimbolikusan „okkultista” felhanggal.

A törekvést a jelenkorban leginkább „Új világrendként”, „Egységes világként” vagy mostanában egyszerűen „globalizációként” emlegetik. Mindegy minek nevezzük, a tény, hogy a nemzeti szuverenitás – ami nem más, mint a nép szabadsága, hogy a saját sorsukat befolyásoló döntések meghozataláért felelős nemzetállamokat alkosson – mára annyira elmosódott fogalommá vált, hogy alig akad, aki jelentését képes lenne megfogalmazni. Ez a tendencia talán elfogadható lenne, ha a nemzeti szuverenitás háttérbe szorulása elősegítené az emberiség egészét érintő globális problémák megoldását, azonban az egyre növekvő szegénység, az éhezés, a terjedő betegségek és az egyre több térséget érintő háborúk egészen más képet mutatnak. Miért?  Azért mert a világkormány nem a közjót előtérbe helyező, erős globális intézmények munkájából, hanem egyes szektorok hasznát és érdekeit előnyben részesítő magánintézményekből ered. Ha létezik egyetlen, szinte soha nem említett jellemző, amivel leírhatnánk a szemünk előtt felemelkedő világkormányt az az, hogy „privát”.

Magánhatalom

Kezdjük az alapoknál: A világot ma nem az igazság, nem a közérdek iránti elkötelezettség, nem a nemzetközi jog vagy a morális értékek, és nem is a demokrácia irányítja. A világot jelenleg a hatalom irányítja és ezt a hatalmat egy apró, zsarnoki kisebbség jogtalanul ragadta magához. Mit értünk hatalom alatt?

Először is a hatalom azt a képességet jelenti, amellyel a megtervezett, támogatott, megszervezett és végül kivitelezett tettek a kívánt rövid, közép és hosszú távú eredményeket hozzák. A hatalom az az erő, ami az ellenállás erejétől függetlenül is képes véghezvinni céljait, illetve képes bizonyos események megtörténtét megakadályozni, függetlenül azok erejétől, ha kell háború által.

Ez magában foglalja a politikát, a gazdaságot, a pénzügyi és üzleti világot, a technológiát, a kultúrát, a pszichológiát és (a legvégső esetben) a háborút. A hatalom gyakorlásához az összes rendelkezésre álló erőforrás összehangolt és intelligens felhasználására van szükség a konkrét célok elérése érdekében.

Másodszor, fontos megkülönböztetni a formális hatalmat a valós hatalomtól. A médiában a formális hatalom, mint például a kormányok vagy pénzpiacok által magas szinten elért eredményeket mutatják nekünk. A dolgokat ténylegesen mozgató valós hatalmi erők azonban ritkán láthatóak. Ők tervezik meg, hogy mi, mikor, hol és ki által történik. Most a valós és formális hatalom közötti szimmetriák segítségével vizsgáljuk meg, hogyan működik ez a globális rendszer:

A valós hatalom politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat hajtó diszkrét, proaktív szerkezetek és szervezetek köré összpontosult. Ezek a folyamatok vonatkozhatnak egy nemzetre, területre, társadalmi rétegre, köz- vagy magánintézményre, vagy ezek kombinációjára. A valós hatalom hatékonysága a folyamatosságban rejlik, ami lehetővé teszi, hogy erejét a hatalom összpontosítására használja. A valós hatalom olyan, önmagukban sokszor láthatatlan eszméket fűt, amelyek azonban nagyon is látható eredményeket hoznak.

A formális hatalom a valós hatalomtól eredő stratégiákat és döntéseket kivitelező szerkezetek köré összpontosult. Ide tartoznak a vezető multinacionális cégek, transznacionális bankok, média monopóliumok, a legfontosabb egyetemek és az egyes országok legmagasabb szintű kormánytagjai (elnökök, kabinettagok, kongresszusi képviselők, bírák). A formális hatalom szerkezetei felelősek az alacsonyabb szintről eredő magas szinten bekövetkező hatásokért.

A hatalomért folyó harc sok szempontból hasonlít a szörfözésre. Mindkettő esetében fontos egyensúlyban maradni, nem szabad leesni a deszkáról, rugalmasan kell irányítani a sebességet, az irányt és a dőlésszöget. A jó szörfösök megtanulják meglovagolni a hullámokat.

Fontos megértenünk a hatalom alapvető és kegyetlen törvényét: Akik a hatalom birtokában vannak, céljaik elérésére és érdekeik előmozdítására használják hatalmukat és a hatalmat nélkülözők kénytelenek viselni a hatalommal bírók tetteinek következményeit.

Ebben rejlik a legtöbb ország problémájának gyökere is, hiszen a hatalom már a nem a közös emberi érdekekért küzdő szerkezetek kezében van.

A piramis

A hatalmat legkönnyebb az üzletvilághoz hasonlítva megérteni, hiszen a modern vállalat több évszázad alatt fejlődött kulcsfontosságú „privatizált” hatalommá, átvéve az irányítást a közintézményektől, alapvetően privát, három szintre osztható gazdasági szerkezetek kezébe helyezve azt:

A részvényesek a cég valós tulajdonosai, de nem folynak bele a cég irányításába és inkább a pénzügyekre, mint a gazdasági termelésre koncentrálnak.

Az igazgatók a részvényeseket képviselik és a cég működését az ő érdekeik szerint felügyelik. Legfőbb feladatuk a részvényhozamok minél kisebb költséggel elérhető növelése, így a kapitalista vállalat alapvetően társadalomellenes szerkezet.

A menedzserek a vállalat napi szintű vezetésével megbízott jól fizetett alkalmazottak. Általában jól kiképzett, keményen dolgozó szakértők, akik tehetségükkel viszik előre a céget.

A világkormány alapvető szerkezete már ma is létezik, de egyelőre még kevésbé észrevehető, mert a „kormány” koncepciójához köthető minták még nem láthatóak. Mivel a hatalom magánkézben van, a világkormány inkább hasonlít a fent leírt hagyományos magánhatalmi szerkezetre. Ez a globalizmus alapja is, ahol a hatalom szintén magánkézben van és a demokrácia az előnyben részesített politikai rendszer, amivel a privát hatalmi szerkezetek a kormányt, például a pénzen keresztül irányítják.

Éppen ezért a nyilvános hatalom – a „kormány” – a legtöbb országban csupán a döntéshozói szerkezet (elnök, miniszterelnök, kongresszus, parlament, stb.) alacsonyabb szintjén helyezkedik el.  A közép- és magas szintű döntéshozói hatalom a nemzeti kormányok és országok felett áll, így nekünk, a népnek nincs beleszólásunk a minket érintő döntésekbe. Vizsgáljuk meg, hogyan néz ki a globális hatalom hierarchiája a gyakorlatban:

Legfelsőbb szintű döntések (értsd: a világ „tulajdonosai”) – a geopolitikai szint

Az üzletvilágban a felső szintű döntéseket a részvényesek hozzák. A világkormányban ez a hatalmi elit kiváltsága. Néhány nagyhatalom kivételével, mint az USA, Nagy-Britannia, Oroszország, Kína vagy Franciaország, a nemzeti kormányoknak nem sok beleszólása van a felső szintű döntésekbe, ahol az igazi hatalom a világ urainak kezében van. Ezt a hatalmat a következő főbb, geopolitikai tengelyek koordinálják:

Agytrösztök – Kompakt, hierarchikus, nagy-hatalmú tervezőközpontok globális hálózata. Közülük néhány ismertebb a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR), Trilaterális Bizottság, Bilderberg csoport, Chatham House, Világgazdasági Fórum vagy az Új Amerikai Évszázad Projekt (PNAC). Feladataik közé tartozik az összetett politikai, gazdasági, pénzügyi, technológiai, katonai és kulturális folyamatok hosszú távú alakítása, egy konzisztens, fenntartható és összetett geopolitikai modellbe integrálva őket, a hosszú távú nemzeti, regionális és globális hatalom elérése érdekében.

Pénzügyi dinasztiák – Sok generáció óta óriási gazdasági, pénzügyi és társadalmi hatalommal rendelkező családok, mint a Rothchild, Rockefeller, Morgan, Mellon, Bin-Laden, Buffet és hasonlók.

Királyi és nemesi dinasztiák – Évszázadok óta óriási társadalmi, gazdasági, vallási és pénzügyi hatalommal rendelkező családok (mint a brit, holland, spanyol, belga uralkodócsaládok, vagy Franciaország, Németország, Ausztria, Olaszország és Portugália koronázatlan nemesei). Szoros kötelékek fűzik őket iszlám megfelelőikhez és az USA vagy a távol-kelet pénzügyi „nemességéhez”.

Vallási szervezetek – A kulcsfontosságú vallások politikai szerkezetei, különösen a Vatikán, az Anglikán egyház, a Lutheránus és Kálvinista egyházak, a Zsidó Szanhedrin vagy számos Evangélikus szervezet, amely nyíltan cionista elveket vall. [Fontos megjegyezni, hogy itt szervezetekről és azok bizonyos befolyásos, sokszor beépült vezetőiről, tagjairól nem az egyes vallások tagságáról van szó. „Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (I. Sámuel 16:7) – Idők Jelei]

Nemzetek feletti politikai szervezetek – Idetartozik a szabadkőművesség, a cionizmus, a nemzetközi szociáldemokratizmus, a nemzetközi kereszténydemokratizmus és számos civil és lobby szervezet. Ez a globális hatalom piramisának legmagasabb lépcsőfoka. Az „illuminátus” hagyomány minden részét megtalálhatjuk itt: a pénzhatalmat képviselő „öregek” egész kerekasztala ez, a híres dinasztiák, királyi családok, sejkek, vatikáni és egyéb papok, rabbik és nemesek egész sora, akik közül a „világ királya” egy napon felemelkedik. Ez az utolsó lépcsőfok.

Szervezett bűnözés – Nem meglepő, hogy a szervezett bűnözés együttműködik a törvényes hatalommal, sőt előfordulhat, hogy a hatalom hozta létre különféle „operatív megállapodások” keretében. A határok igen homályosak, mivel számos szervezett bűnözői csoport sikeresen beágyazódott a törvényes szervezetekbe, beleértve olyanokat, mint a CIA, MI6, Mossad, DEA, FBI, SEC, egyes pénzintézetek, tőzsdék és katonai vagy biztonsági erők.

Középszintű döntések (a „döntéshozók”) – A stratégiai szint

A privát üzletvilágban az ilyen jellegű hatalom az igazgatók kezében van. A világkormány esetében ez néhány nagy-játékosra, például multinacionális cégekre, transznacionális pénzintézetekre, média monopóliumokra, nagy egyetemekre és a nemzeti kormányok egyes szektoraira (különös hangsúllyal a külpolitikai, gazdasági és védelmi ügyekre) utal.

Óriási források felett rendelkeznek, amelyekkel, többek között, előre jóváhagyott jelöltek és pártok politikai kampányait finanszírozzák, ügyelve a hitelesség látszatának megőrzésére, hogy a szavazók úgy érezzék, ők választják meg azokat, akik irányítani fogják őket. Hívjuk ezt mondjuk a „demokrácia színjátékának”.

A monopóliumot élvező médiaszervezetek intenzív rövidtávú pszichológiai hadműveleteket hajtanak végre (például választások előtt), miközben az oktatási rendszer közép- és hosszú távú pszichológiai nyomást gyakorol, hogy a lakosság nagy része higgyen, elfogadja és megkérdőjelezés nélkül magáévá tegye a „demokrácia színjátékát”.

Alacsonyabb szintű döntések (napi szintű ügyek) – az „ügyvezetői” szint

Az üzletvilágban ezek a dolgok az ügyvezetők vagy menedzserek kezében vannak. A világkormány szemszögéből nézve ez a szerep a „hatóságok”, értsd kormányok, rendfenntartó szervezetek, fegyveres és biztonsági erők, felügyeleti szervek, stb. kezében összpontosul. Ide tartozik az „elnök”, az ügyvezető hatalom fejeként, a „miniszterelnök”, a képviselők, a bírák és a kormány törvényhozói szervezetei.

Éppen ezért egy nemzet elnöke vagy miniszterelnöke, kormányzása rövid ideje alatt csupán rövidtávú ügyvezetői, döntéshozói hatalommal bír. Országaink szárnyaszegett elnök-vezérigazgatói ők, akiket az elit által gondosan előre kiválasztott ellenzék folyamatosan szorongat.

A dinamika

A konfliktusok egy másik komoly forrása, hogy a pénzügyi, gazdasági és társadalmi folyamatok egymástól eltérő dinamikával és úgymond saját „ütemezéssel” rendelkeznek.

Pénzügyek (gyors ütemű változások) – A modern technológiáknak köszönhetően a pénzmozgások valós időben történnek, miközben a világ pénzügyi játékosai spekulációikat vagy befektetéseiket egyik piacról a másikra, egyik valutából egy másikba irányítják, szuperszámítógépek, összetett szoftverek és telekommunikációs hálózatok segítségével a nap 24 órájában a hét minden napján.

Dinamika: A pénzügyek „ütemezése” másodpercben, esetleg percben történik és javarészt automatikus. Ez a hatalmas előny magyarázza, hogy miért uralkodik a pénzvilág mindenek felett.

Gazdaság (közepes ütemű változások) – A gazdasági folyamatok a pénzügyeknél sokkal lassabban mennek végbe, hiszen egy autó, repülőgép, TV legyártásához, egy ruha megvarrásához, egy szolgáltatáshoz, az ezekhez szükséges tudás elsajátításához idő és energia kell.

Dinamika: A gazdaság „ütemezését” napokban, hetekben, hónapokban, sőt években mérjük. A valós gazdaság sokkal lassabban működik, mint a természetellenesen fölé rendelt virtuális pénzvilág.

Társadalom (lassú változások) – A mentális paradigmákat, morális értékeket, társadalmi szokásokat, stílusokat, stb. vezérlő kollektív folyamatok a gazdaságnál is lassabban mennek végbe. Manapság hihetetlen társadalmi és kulturális „átformálás” megy végbe globális szinten. A társadalmi változásokat két fő eszköz segítségével érik el:

Az oktatási rendszer: A globális elit terveinek támogatása szempontjából fontos társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai témák oktatását eltorzították, megfertőzték, lebutították és fejtetőre állították.

A média: Világnézetünk és a „valóság” torzítása mellett a média, a szórakoztatóipar segítségével, demoralizáló, destruktív, sokszor perverz tartalmakat közvetít az ókori „cirkuszt a népnek” elv alapján, a modern technika újításaival megspékelve.

Dinamika: A társadalmi és kulturális változások igen lassúak. Ütemezését évtizedekben, generációkban, sőt évszázadokban mérjük.

A világhatalom „kerekei”

A globális geopolitikai hatalom szerkezete nagyjából a következőképpen néz ki:

Vezető multinacionális társaságok – Az ipar, szolgáltatóipar, kiskereskedelem, olajipar, energiaipar, bányászat, R&D, hadügy, légiközlekedés, élelmiszeripar, mezőgazdaság, vegyipar, építőipar, szállítmányozás, tanácsadás, stb. Fortune 500 cégei.

Magán pénzintézetek – Inter- és transznacionális bankok, pénzügyi tanácsadók, hitelminősítők, tőzsdék, alapkezelők, biztosítók és viszontbiztosítók, nyugdíj és befektetési alapok, stb.

Országos és nemzetek feletti többoldalú entitások – Nemzetközi valutaalap (IMF), Világbank, Inter-American Development Bank (IADB), Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), minden központi bank, kiemelve a Federal Reserve bankot és az Európai Központi Bankot, az ENSZ, stb.

Egyetemek és akadémiák – A politikatudományokra, nemzetközi és kormánykapcsolatokra és a közgazdaságra specializálódott intézmények (például: Harvard, MIT, Columbia, Princeton, Yale, Johns Hopkins, Chicago, Stanford, Georgetown, Oxford, Cambridge, London School of Economics).

Multimédia monopóliumokThe New York Times, Washington Post, Newsweek, CNN-Time Warner, CBS, MSNBC, Fox, BBC, The Economist, Der Spiegel, Foreign Affairs, Reuters.

Kormányok – Kulcsfontosságú helyi és külpolitikai, gazdasági, pénzügyi és monetáris pozíciók.

Ahhoz, hogy az Új Világrend elérje céljait ennek a hatalmi keréknek a megfelelő irányba kell forognia, amit az agytrösztök és geopolitikai tervezőközpontok hálózata a vezetőfülkéből diszkréten, de nem titokban, viszont rendkívül következetesen irányít. A rendszer a hatalom minden egyes fontos fogaskerekének konkrét forgatókönyvet készít, hogy az előírt ütemezés szerint tegyék a dolgukat.

Ez egy igen összetett hierarchiával rendelkező, rendkívül fegyelmezett, piramisszerű rendszer és megfigyelhetjük, hogy a piramison lefelé haladva a működtetők és szereplők száma egyre nő és ezzel arányosan egyre kisebb fogalmuk van az összképről, a terv egészéről. A titkosszolgálatokhoz hasonlóan mindenki csak annyit tud, amennyire szerepe betöltéséhez szüksége van és csak a csúcson állóknak van rálátásuk az egész helyzetre, illetve csak ők tudják hol állnak a legfőbb terv teljesítésében. Akiket érdekelnek a szimbólumok azoknak az amerikai egydollároson látható mindent látó szemet tudnám felhozni példának.

A pénzhatalom

A pénzhatalom rendkívül demokráciaellenes. Számomra mindig meglepő, amikor politikusokat, a médiát, egyes értelmiségieket, akadémikusokat vagy más véleménynyilvánítókat hallok a demokráciáról beszélni, azt sürgetve, hogy mindenki mindenhol a demokrácia elvei szerint cselekedjen, de soha egyetlen szót sem szólnak a pénzügyek vagy a gazdaság demokratizálásáról.  Ez tabu téma, annak ellenére, hogy mindenki látja, a pénzvilág és a gazdaság a lehető leg demokrácia-ellenesebb és kifejezetten diktatórikus elvek alapján működik. Az a baj, hogy azok, akik megtehetnék – újságírók, elemzők, politikusok – nem mernek felszólalni.

Poderoso Señor es Don Dinero” – A pénz nagy úr – írta Don Francisco de Quevade y Villegas spanyol költő négy évszázaddal ezelőtt, és valóban hihetetlen látni, hogyan menetel előre ez a „nagyúr”, egyre nagyobb hatalom birtokában a jelen vészterhes században is.

A világkormány a küszöbön áll. Évtizedeken keresztül amolyan globális árnyékkormányként működött, mindvégig készülve az igazi, nyilvános színre lépésre, a hivatalos, „törvényerejű” világkormány megalakulására. Olyan rendszert kényszerítenek a világra, amelyben a „demokráciának” és a kapitalizmusnak sajátos értékei vannak, amelyeket a részvételhez el kell fogadnunk, beleértve olyan transzcendentális értékeket is, mint az igazság vagy a boldogság. A világkormány állampolgárainak fel kell adniuk saját gondolkozásukat ennek a tudati (tehát nem politikai vagy gazdasági) rendszernek a javára.

A demokrácia és a kapitalizmus tudati rendszerek. A legtöbb ember észre sem veszi, hogy gondolkodását is ezek a rendszerek befolyásolják. Ezért a demokrácia és a kapitalizmus egy diktatórikus rezsimet képviselnek. A diktatúra, vagy parancselvűség a társadalom feletti teljes irányítást jelenti és ez soha nem volt még olyan erős a történelem folyamán, mint most. A demokratikus és kapitalista rendszerek parancselvűsége olyan kifinomult, hogy még a vágyainkat is a rendszer határozza meg. Azt kívánjuk, amit a rendszer akar, hogy kívánjunk.

Ennél egyértelműbben nem fogalmazhatunk. Amennyiben az igazi demokrácia a nép, azaz a többség érdekeit hivatott képviselni, a közjó és közérdek védelme mellett, akkor kimondhatjuk, hogy ma sehol sincs demokrácia a világon, mert az a színdarab, amit demokrácia néven játszunk, teljes mértékben demokráciaellenes és kizárólag a pénzhatalom érdekeit szolgálja.

Aki ezt nem érti meg, az nem értheti meg, hogy miként is működik ma a hatalom a világon és így soha nem értheti meg mi a baj és miért tartunk ott, ahol tartunk. Enélkül pedig nincsenek válaszok és nincsenek megoldások.

Adrian Salbuchi

Adrian Salbuchi, argentin politikai elemző, író és rádiós műsorvezető. Számos geopolitikai és gazdasági témájú könyve jelent meg spanyolul és a legutóbbi, „Az eljövendő világkormány: Tragédia vagy reménység?” angol nyelven. A szerző, a Second Republic Project alapítója, jelenleg számos argentin és nemzetközi vállalat stratégiai tanácsadója.

2012.02.22. ENSZ irányelvek a világvallás megvalósításához

2012.02.19. Már csak Sztálin hiányzik…

2012.02.16. A Rendszer Üzenete

2012.01.26. Az összeesküvés elméletek cenzúrázását a Google végezze

2011.12.30. 2012: világvége vagy világbéke?

free counters

Újabb öngólra készül a nyugati pénzvilág

Iránt szándékozik megregulázni az a pénzügyi rendelkezés, amivel az iráni bankokat kizárnák a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) rendszerből. Ez a rendszer az egész világra kiterjedő hálózat, európai központtal. Napi pénzforgalma 6 ezer milliárd dollár. Ennek a rendszernek 18 iráni bank a tagja, melyek évi 2 millió utalást intéztek ezen a rendszeren keresztül. Az USA sürgeti ennek befagyasztását, amely azt eredményezné, hogy Irán gyakorlatilag a világ egyetlen országával sem tud pénzügyi forgalmat bonyolítani.

Ennek a szankciónak újfent nem az iráni rendszer, hanem az iráni nép a célpontja. Csakhogy! Irán kizárásával könnyen lehet, hogy elkezdődik egy folyamat. Azok az országok, melyek Iránt elsődleges üzleti partnernek tekintik, pillanatok alatt találnak alternatív megoldásokat, és ahogy a Nyugattal szemben létrejött a BRICS országok gazdasági összefogása, úgy könnyen lehet, hogy ez vezetne el, egy nyugati bankrendszerrel szembeni keleti központú pénzügyi világhálózat felállításához. A Nyugat még egy hatalmas gazdasági pofont kapna, mivel a jelenlegi helyzetben e miatt a működő rendszer miatt, a Nyugattal szemben álló országok is rajtuk keresztül bonyolítják pénzforgalmunkat. Ha a jelenlegi rendszerben Venezuela Irántól vesz valamit, azt is ezen a rendszeren keresztül fizeti ki, tehát a pénzutalási jutalék a cionista bandáé. A saját rendszer létrehozásával a dollárról is lemondhatnak.

Ha a keleti országok ezt a pénzforgalmat kiveszik a Nyugat kezéből, az utóbbiak akár a kardjukba is dőlhetnek… A gyűlölettől elvakult okosok nem először szúrnák hasba saját magukat, az utóbbi időben sok ilyen elkapkodott lépésük volt.

Egyelőre azonban hatalmas a sikerélmény, hogy végre kitaláltak valami nagyon elrettentőt, valami nagyon okosat és keményet. Mi meg akkor fogunk hasunkat fogva kacagni, mikor elkezdődik a kilincselés Kelet felé…

Forrás: www.jovonk.info

2012.02.22. Milyen veszélyekkel fenyegetne egy Irán elleni csapás

2012.02.20. Életbe léptette Irán az olajembargót

2012.02.02. Iráni olajembargó

2012.01.30. Irán leállítja az olajexportot Európa felé

2012.01.26. Irán az EU-nál korábban vezet be embargót

2012.01.25. India arannyal fizetne az iráni olajért?

2012.01.23. Megvan a döntés az olajembargóról

2012.01.23. India is csatlakozik a dollármentes zónához

2012.01.22. Olajembargó, vagy iráni olaj dupla áron?

free counters

Támad-e Izrael?

Erre a kérdésre van egy rövid válasz, és egy hosszabb. A rövid válasz így szól: SOHA. A hosszabb válasz a következő:

Kezdjük azzal, hogy miért támadná meg Izrael Iránt, amikor van neki (becslések szerint) 300 termonukleáris robbanófeje? Biztonsági okokból kifolyólag nincs rá szüksége, mert ennyi „atommal” az egész Perzsa Birodalomból nem maradna más, mint törmelék – törmelék hátán 1.650.000 négyzetkilométeren, és a 73 millió léleknek hírmondója se maradna. Igaz a megmaradt 7 milliárd nem hagyná szó nélkül, elsősorban a radioaktív világszennyezés miatt, de mégis. Akkor meg miért? Azért mert a cseppnyi Izrael, azzal a néhány milliós lakosságával az egész Közel Keletet a markában akarja tartani, ahogy a zsidók ezt minden országban megszokták. Ezt pedig csak atom monopólium birtokában lehet.

Az persze kétségtelen, hogy amennyiben Iránnak is lesz, akárcsak egyetlen termonukleáris robbanófeje (hordozó rakétával már rég rendelkezik), akkor nehezen lehet sakkban tartani, mert ha egyetlen hidrogén-rakéta Izraelt középen találja, a zsidókból hírmondó se maradna, és egy elkerülhetetlen, borzalmas ellencsapás ezen a tényen semmit se változtatna. Csak hát Iránt nem kell(ene) sakkban tartani, mert sose volt (legalább is az Ókor óta) hódító szándéka. Csakhogy ez a gondolkodás az Izraeliektől idegen, ők leigázni, megsemmisíteni, uralkodni akarnak mindenki felett. Ezen mentalitás ismerete az embert afelé a vélemény felé tolja, hogy támadni fognak, csak a megfelelő alkalmat várják. Az újabb kérdés tehát, lesz-e megfelelő alkalom?

Bizonyos értelemben a megfelelő alkalom kezd elszállni, ugyanis egy működő atomreaktort lebombázni azonos eredményt szül azzal, amit Japánban egy cunami okozott. Nagy rakás radioaktív szennyezés sok-tíz kilométeres körzetben, természetesen az uralkodó széljárásnak megfelelően. Ez pedig azt jelenti, hogy Iránt bombázzák le, de az évekig évtizedekig tartó radioaktív „áldást” Szaúd Arábia, Qatár,  Omán, Afganisztán, Pakisztán kapnák. Akik közül négyen Izraellel egy táborba tartoznak. Már pedig ez a reaktor perceken belül tejes kapacitással működni fog. Igaz, ezen át lehet lépni olyan alapon, hogy járulékos vesztességgel sajnos mindig kell számolni. Ez a szöveg Pakisztánban már évek óta elég jól működik, csak az a kérdés, hogy ez a járulék mekkora lehet? Ugyanis Irán gondoskodni látszik arról, hogy legyen minél nagyobb.

Tulajdonképpen már mindenki tudja, hogy Irán a megtámadása esetén meg fogja akadályozni, hogy a Hormuzi-szoroson át egyetlen csepp olaj is átmenjen, márpedig jelenleg a világ nyersolaj termelésének 20 százaléka ott hajózik át. Amerikai szakértők szerint ezt katonailag megakadályozni lehetetlen, mert Iránnak több ezer rakétája van beágyazva a tengerparti sziklákba, ahonnan kifejezetten kényelmes kilőni a szoroson áthaladó hajókat, beleértve a repülőgép anyahajókat is.

Hogy mi következik abból, ha ennyi olaj nagy hirtelen eltűnik a világkereskedelemből, arra viszonylag egyszerű válaszolni, totál káosz. Olajár az egekbe, benzin ár utána, mondjuk 2000 forint per liter. És hiába hagyod a kocsit a garázsban, az élelmiszerek szétszállításához benzin kell. Élelmiszer árak az egekbe, amit a lakosság hatalmas hányada nem tud megfizetni, vagyis perceken belül utolérne  minket a mesterséges geddon. Ezt pedig mindenütt tudják. Így aztán az a furcsa helyzet állt elő, hogy a Pentagon 4-5 csillagos tábornokai kivétel nélkül mind támadás ellenesek. Sőt Izraelben is akad néhány épeszű véleményvezér, aki szintén örültségnek tartja Irán megtámadását. De nekem az a véleményem, hogy az Izraeli kormány is tudja, és támadás helyett az állandó fenyegetés mellett döntött. Most már csak azt kell kideríteni, hogy ebből mi haszon van. Igaz cezarománia esetén az ész megáll, amire van hazai példa is. Csak azért, mert a történelem azt mutatja, hogy a birodalmak maguk alá tudják gyúrni a környezetüket, de ez a dominancia sose tartott örökké. Éppen ezért Izraelnek abba kellene már hagyni agresszív viselkedését, és meg kellene próbálni elfogadhatóan létezni, vagy előbb vagy utóbb megsemmisül, legfeljebb valamennyien megyünk velük együtt.

Forrás: www.antalffy-tibor.hu

2012.02.22. Milyen veszélyekkel fenyegetne egy Irán elleni csapás

2012.02.22. Újabb gyakorlatokat tart az iráni haderő

2012.02.21. Makarov: Oroszország kész atomfegyvert is bevetni

2012.02.20. Életbe léptette Irán az olajembargót

2012.02.18. Az iráni haditengerészet hajói kikötöttek Szíriában

2012.02.17. Németország is óva inti Izraelt Irán megtámadásától

2012.02.14. Oroszország elítéli Izrael háborúra buzdító retorikáját

2012.02.11. Pakisztán Iránt támogatná Izraellel szemben

2012.02.03. Irán háborúra készül

2012.01.05. 2012: Az Irán elleni háború éve?

free counters

Fontos tanács hitelfelvételhez

Ha teheted, te és családod soha ne menj be bankba …

A mai világunkban sok-sok család küzd az életben maradásért a bankok által nyújtott „kedvező” hitellehetőségektől. Sajnos nagyon kevesen veszik tudomásul, hogy a bankok nem segítenek az embereknek a magyar társadalomnak. Az anyagi javakat nem a bankok, hanem az itt élő, dolgozó emberek termelik meg munkájukkal. A munkába járó emberektől lesz szebb és élhetőbb a világunk. Tudják ezt a bankok is, a biztosító társaságok, a multik és sorolhatnám…

Azzal, hogy egy raklap papír pénzt adnak az embereknek hitel gyanánt, még nem lesz effektíve semmi kézzel fogható. Majd, ha az emberek értéket termelnek a mindennapjaikban, akkor lesz kézzel fogható az emberek és az ország gyarapodása.

És ahogy mondtam, tudják ezt a bankok és társaik…

Nézed a tv-t, hallgatod a rádiót, olvasod az újságot és mást sem hallasz, hogy milyen klassz hitellehetőséggel élhetsz. Megeszed! Berohansz a bankba és hitelt veszel fel lakásvásárlásra, autóra, hűtőre. És ne felejtsük el, hogy a média, a bank, a biztosító, a multik, mind-mind egy körhöz tartoznak, akiknek nem érdeke az ország életben tartása, felemelése… lelkületükben soha nem is voltak magyarok, bár lehet, hogy hivatalosan magyar állampolgárok.

Ha most utánaszámolsz – és nem akarunk filléreskedni -, akkor a felvett hitelednek kb. a kétszeresét fogod visszaadni normál esetben a lejárati időtől talán függetlenül, talán kicsit változik ez felfelé és lefelé is, de alapjában véve így működik, még akkor is, ha kamattámogatást kaptál az államtól, mert a bank csakis piaci hitelt nyújt a kettő közötti különbséget az állam fizeti…vagyis Te.

És még nem írtuk a svájci frank körüli hókuszpókuszt, aminek következ- tében már jóval több, mint a kétszeresét csalják ki „hivatalosan” az emberek zsebéből. Tehát az állam kiengedi a kezéből, nem szabályozza a lakosság érdekében ezt a pénzpiaci tevékenységet. Ha az állam engedélyezné, hogy öljünk embert nagy valószínűséggel sokkal több gyilkosság lenne. Ha az állam engedélyezi, hogy a bankok ilyen uzsorára adjanak hitelt, akkor azt meg is teszik dalolva.

Azt azért ne feledjük, hogy szerény becslések szerint is Magyarország lazán önfenntartó ország. És mégis küzd a lakosság túlnyomó többsége a létért, a fennmaradásért. A technikai fejlettségünk olyan magas fokú, hogy szinte szolgáltatással kellene a legtöbb embernek foglalkoznia.

Az adósság csapdába belehajszolt emberek – és szerintem Te is – azért dolgoznak, hogy a megtermelt anyagi javainak felét, vagy több, mint a felét odaadják a bankoknak, biztosítóknak, multiknak…nem saját magának, az országnak.

Hogy ez jogilag is meg legyen alapozva nem kell más, csak olyan embereket pozícióba juttatni, akik magas fizetésért melléjük állnak…bár látszatintézkedéseket kötelezően is illik ilyenkor tenni, hogy a hitel-visszafizetésért robotolók hónapról – hónapra fizessék a törlesztő részletet. Ha belegondolnak a médiáik folyamatosan tájékoztatnak a svájci frank kreált állapotáról. Befagyasztják a svájci frankot, de ezzel még tovább fogják fizetni és még többet fognak fizetni a dolgozó emberek a nem dolgozó, és nem termelő bankoknak, biztosítóknak, multiknak…

Az ország javai ténylegesen átkerülnek mások kezébe és ezt nyugodtan nevezhetjük összeesküvésnek is. És úgy kerül át minden a nem magyar emberek kezébe, hogy közben még robotol is az egész ország nekik.

Ha belegondolunk zseniális az egész véghezvitele, de akinek 2/3-a van annak illene ez ellen tennie!

A mai bank- és pénzrendszer működéséről egy kis videó

Forrás: www.komlomedia.hu

2012.02.23. Uzsora bűncselekmény miatt beperelte bankját egy devizahiteles

2012.02.23. Anyonymous: “Törölni fogjuk a görög állampolgárok adósságait”

2012.02.15. Hogyan kommunikáljuk az elmaradt extra nyereséget veszteségként?

2012.02.08. PSZÁF: “Védd a bankot mindenáron…”

2012.02.07. A Magáncsőd Intézménye

2012.01.30. OTP ban-K-omédia

2012.01.25. Ismét bukott az egyoldalú banki szerződésmódosítás

2012.01.23. Összehangolt szerződés- módosításra készülnek a bankok

2012.01.17. Devizahitelek: Kásler kontra OTP Bank

2012.01.16. A hitelesmagyar.com nyílt levele a Magyar Országgyűlés részére

2012.01.12. Amiről senki sem beszél a deviza elszámolású hitelekkel kapcsolatban

2012.01.07. Csatát veszíthetnek a bankok: nyerésre állnak a devizaadósok?

free counters

Házi komposztáló kas

A hazai elméből kipattant frappáns kerti találmány egyszerre komposztáló és veteményes is. Az ötlet Gyulai Iván ökológustól származik, aki a gömörszőlősi oktatóközpont biogazdaságában fejlesztette ki a komposztáló kast. Ez a kasfonással készülő permakultúrás építmény egyaránt alkalmas a konyhai-, és a kerti zöld javak komposztálására, magas ágyás készítésére, illetve meleg-ágyásként is tökéletesen funkcionál. Alkalmazása elsősorban olyan kertekben javallott, ahol kevés a hely, vagy nem jó minőségű – esetleg szennyezett – a föld, pl. forgalmas út menti kertek, „városi tanyák”.

Jó termőföld, saját élelmiszer

A belső, 1 méter magas kör maga a komposztáló, a külső 40 centiméter magas kör pedig a veteményes. A komposztálóból szépen – a gravitáció hatására -, szétáramlanak a tápanyagok, folyamatosan táplálva a külső veteményes részt. Ha jó alapanyagokat komposztálunk, zöldségeink és fűszernövényeink gyors fejlődéssel és bő terméssel fognak minket megjutalmazni.

A képen látható komposztáló kasban például 15 féle növényt találunk: kétféle paradicsom, karalábé, tárkony, lestyán, medvehagyma, fokhagyma, saláta, eper, szamóca, curry, levendula, zeller, körömvirág, zsálya, bazsalikom. Kasunk azonban nemcsak biztonságos táplálékforrásként szolgál: a komposztálással harmadával csökkenthetjük a kukába kerülő szemét mennyiségét is.

A komposztáló kas, mint meleg ágyás

Tavasszal melegágyként is használhatjuk, ilyenkor néhány hosszú vesszőből formáljunk boltívet, melyet fóliával takarunk. Ilyen esetben más a külső kör töltése, alulra és a belső körbe friss komposztálandó anyagot, trágyát rakjunk, hogy melegítsen. Minden magra ajánlott ez a meleg ágyás, csak figyelni kell az alkalmankénti szellőztetésre és a megfelelő páratartalomra.

A komposztáló kas, mint veteményes

Veteményesként nagyon jó olyan növények számára, amelyek szeretnek csüngeni, és nem jó, ha a termésük a földre ér. Eper, paradicsom nagyon jól érzi magát benne. Már meglévő palántákat ültethetünk bele, tetszés szerint.

Ajánljuk továbbá a cukkinit, paprikát, salátát, karalábét, hagymát, fokhagymát. Fűszernövényeket is ültethetünk bele, de mivel ezek kevésbé igénylik a gazdag tápanyag-ellátottságot, érdemes a kas mellé ültetni őket: levendula, zsálya, citromfű, körömvirág, menta. Segítenek majd a kártevőket is távol tartani.

Tipp: Ha igazán tudatosak akarunk lenni, akkor a locsolást esővízzel oldjuk meg, így vizet is spórolunk, illetve növényeink is jobban fognak cseperedni!

ENSZ irányelvek a világvallás megvalósításához

A Hit alapú szervezetek, Változási Ügynök szerepre történő bevonására az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) konkrét módszereket jelentetett meg 2009-es irányelveibenaz ENSZ népességszabályozási programjai irányában ellenséges gyülekezetek megnyerésére:
„Az UNFPA úgy találta, hogy a különböző hitek és vallásközi szervezetek vezetői nyitottak a fogamzás egészségügyi kérdések megvitatására, ha azt kellő óvatossággal és érzékenységgel tálalják számukra.”

A „változás ügynökeinek” egyik feladata a szervezet fő napirendjének támogatása lenne „a félreinformáló kampányok ellensúlyozásával és az ICPD (Népesedési és Fejlesztési Nemzetközi Konferencia) szervezetén belüli társadalmi támogatás kiépítésével.”

A dokumentum egyértelműen leírja a toborzás elsődleges céljait:

„Meggyőző társadalmi-kulturális környezet létrehozása (a viselkedés, a hozzáállás és a gyakorlat befolyásolásával) a kulcsfontosságú közösségek népszerűsítésével és mobilizálásával az ICPD PoA és az MDG (Millennium Fejlesztési Célok) céljainak megvalósítása érdekében.”

A Világbank „Hitmegőrzés: A vallás és a környezet új megközelítése” című 2003-as kiadványában részletesen olvashatunk erről a széles spektrumot magába ölelő kezdeményezésről:
„Minden ember azt látja, azt teszi és az, amit gondol, gondolatainkat pedig saját kultúránk és hiteink alakítják. Ezért indult el az elmúlt néhány évtized egyik legkiemelkedőbb mozgalma. Hiszen, amennyiben a környezetvédelmi mozgalomnak hitre és értékrendszerre van szüksége ahhoz, hogy igazán hasznossá válhasson, nem találhatjuk-e meg a választ az eredeti multinacionális szervezetekben, a legnagyobb multinacionális egyesülésben? Miért ne fordulhatnánk a világvallásokhoz?”

1995-ben Fülöp herceg (igen, az a Fülöp herceg, aki egy vírus formájában reinkarnálódva szeretné kivenni részét a föld népességének csökkentéséből) indította el a „Vallás és Megőrzés Szövetséget” (The Alliance of Religions and Conservation). Igazán nem kellene meglepődnünk azon, hogy ismét a Szász-Coburg-Gotha klán egyik ágát látjuk a világvallások behálózását célzó akció kezdeményezőjeként. A kiadványt tovább olvasva képet kaphatunk arról, mennyire komoly mozgalomról van szó, aminek egyik célja egy egységes világvallás kialakítása:
„Az Országos Vallási Együttműködés a Környezetvédelemért több szervezet közös szövetségeként alakult meg, amelyek az Amerikai Katolikus Konferencia, a Környezet és a Zsidó Élet, a Gyülekezetek Országos Szövetsége és az Evangéliumi Környezetvédelmi Hálózat és együttesen 100 millió amerikait érnek el.”

A szervezet hivatalos megalapítása előtt, már a 80-as évek közepétől a Környezetvédelmi Vallásközi Együttműködés felelt azért, hogy, az UNEP definíciója szerint „ismertessék az észak-amerikai gyülekezetekkel, milyen komoly problémák veszélyeztetik az életet a földön.”

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az életet a földön valóban komoly problémák veszélyeztetik, de a széndioxid nincs közöttük. A legnagyobb probléma az a tudományosnak nevezett diktatúra, ami mára szinte minden politikai, kulturális, gazdasági és vallásos szervezetet behálózott.

A „Föld karta” (Earth Charter) egy másik ilyen példa. Steven Rockefeller (a család negyedik generációs tagja) és egy igazi embergyűlölő, Maurice Strong alapították. A karta egy amolyan földimádó vallást javasol a világbéke elérésére, de közelebbről megvizsgálva az eugenika jelei bukkannak elő benne lépten, nyomon.

Klaus Töpfer, az ENSZ Környezetvédelmi és Népesedési Alapjának (UNFPA) igazgatója a Gyülekezetek Világszövetsége (World Council of Churches) előtt beszélve a Bibliát idézte:
„Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon…” majd hozzátette, “Vajon Isten azt akarta, hogy ilyen ütemben szaporodjunk? Azt akarta, hogy évente 80 millióval növeljük a föld lakosságát?”

Egy igazi eugenista beszéd. Az ENSZ Környezetvédelmi és Népesedési Alapja és testvérszervezetei mint egy farkascsorda próbálják behálózni a világ vallásait:

„2002 óta az ENSZ Környezetvédelmi és Népesedési Alapja kihangsúlyozta mennyire fontos érzékenyen eljárni az egyes programoknál. Éppen ezért dolgozunk szoros együttműködésben a közösségekkel és a helyi változás ügynökökkel, beleértve a vallási vezetőket is.”

Amikor legközelebb egy prédikátor vagy vallási vezető arról beszél a tévében vagy rádióban, hogy kisebb családokra és születésszabályozásra van szükség, emlékezzünk, hogy jó eséllyel éppen egy ilyen „változás ügynököt” hallunk, akit az ENSZ azzal bízott meg, hogy a nyájat gyengéden az új globális valláshoz terelje.

Forrás: www.idokjelei.hu

2012.02.20. Jól csak a szívével lát az ember

2012.02.16. A Rendszer Üzenete

2012.02.09. Hogyan irtsuk ki az embereket?

2011.10.25. A Vatikán egy globális pénzügyi hatóság felállításáért

free counters

A honvágy

A magyar honosításhoz ezt adta le egy erdélyi kérvényező:

Kérvény

Alulírott magyar állampolgárságot kérek.
Nem vagyok szerb, román sem német,
Itt Erdély szívében, Marosvásárhelyen élek
Itt ahol nap mint nap fogy a magyar lélek.

Valamikor régen, amikor születtem
Magyarország volt a szülőhazám nékem.
Mások döntötték el hovatartozásom
Egy Párizs melletti béketárgyaláson.

Átjöttek a hegyen sunyi, szolga népek,
Kik a magyar földön piócaként éltek,
S amikor legutóbb csatát vesztettünk
Áruló férgekként fordultak ellenünk !

Így került szép hazám tolvajok kezébe,
Az árulóknak ez lett búsás fizetése !
Szeretnének minket ma is kiirtani !
Mert az ellopott javakat vissza kéne adni !

Remélem és hiszem, fordul majd a világ !?
Fog még nyílni nekünk sok-sok színes virág !
Nem lehet, hogy a Sors mindig verjen minket,
S állandóan nyaljuk vérző sebeinket !

Százszor megfizettük a reánk rótt adót,
Amit a balsors vállainkra rakott !
Nem voltunk nem leszünk szolganemzet soha!
Eljött az idő végre : mostan vagy soha !

Mély álomból lassan felébred a nemzet,
Vezetőink ezért nagyon sokat tesznek !
Egyszer, majd egy napon feleszmél a világ
Hogy kinek jár a tövis kinek a virág !?

Vár reánk a szép, nagy, közös Európa;
Határait védjük évszázadok óta !
Nyugodtan élhettek benne a nemzetek;
Megvédték őket vitéz magyar kezek !

Te szép Erdély ország, mikor leszel szabad?
El kéne már űzni a kakukkmadarakat !
Te aki egykor sasok fészke voltál
Ily szomorú sorsra miért is jutottál ?

Te vagy a magyarok igazi bölcsője,
A magyar nemzetnek voltál megmentője !
Elkerült minket a török veszedelem,
Itt mindig magyar volt minden fejedelem !

Nem kedvezett nekünk a huszadik század,
Elorozták tőlünk gyönyörű hazánkat !
Egy kakukknemzetség sunyi, lusta népe
Árulásért kapta hazámat cserébe !

Lett is üldözése itt a magyar szónak,
Sokan letagadták, hogy magyarok voltak.
Mások meg elmentek új hazát keresni,
Idegen hazában sorsunkat siratni.

Én aki maradtam nagyon szépen kérem !
Magyar állampolgárságom adják vissza nékem !
Ígérem az leszek aki eddig voltam,
Én magyar maradok – itt az ősi honban !

Forrás: facebook

2012.02.21. Jobbik: mégis gyarmat leszünk

2012.02.15. A hungarikumokról szóló törvényjavaslatról

2012.02.15. Az államadósságunk története

2012.02.01. Egészséges nacionalizmus

2012.01.29. Orbán megerősíti a csatlakozási szándékot a költségvetési paktumhoz

2012.01.09. Tanmese: Magyarország és az IMF

2012.01.03. Miért kellünk az EU-nak?

2011.12.07. Adózz magyar, hogy más jól éljen belőle

2011.11.17. Magyarország jövője a konyhában dől el

2011.10.06. Vajon tényleg újra kell írni a történelmet?

free counters

A Rothschildok az iráni bankokat akarják?

Lehetséges, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság központi bankja (CBI) feletti irányítás a legfőbb ok, amiért most Irán áll a nyugati és izraeli hatalmak célpontjában?  Ahogy a feszültségek nőnek és az Irán elleni egyébként nehezen elképzelhető háború közelebb kerül, érdemes megvizsgálni az iráni bankrendszert az amerikaival, brittel és az izraelivel összehasonlítva.

Néhány kutató rámutatott, hogy Irán egyike a világ azon három országának, amelynek a központi bankja még nincsen a Rothschildok ellenőrzése alatt. Szeptember 11. előtt még 7 ilyen ország volt: Afganisztán, Irak, Szudán, Líbia, Kuba, Észak-Korea és Irán.  2003-ban azonban Afganisztánt és Irakot is elnyelte a Rothschild polip, és 2011-ben Szudán és Líbia is elesett. Líbiában, mialatt az ország még háborúban állt már létrejött a Rothschild bank Benghaziban.

Az iszlám tiltja a kamat szedését, ami hatalmas probléma a rothschildi bankrendszer számára.  Néhány évszázaddal azelőttig, a kamatszedés a keresztény világban is tilos volt és még halállal is büntették, ugyanis kizsákmányolásnak és elnyomásnak számított.
Amióta a Rothschildok 1815 körül átvették a Bank of England irányítását, folyamatosan terjesztik ki a banki ellenőrzést az egész világon.  A módszerük az, hogy ráveszik az adott ország korrupt politikusait, hogy vegyenek fel hatalmas hiteleket, amelyeket soha nem lehet visszafizetni, s így a Rothschild bank adósai lesznek.  Ha egy vezető nem fogadja el a kölcsönt, azt megbuktatják, elűzik vagy megölik.  És ha ezek egyike sem sikerül, akkor a következő lépés az invázió melynek nyomán egy uzsora-alapú Rothschild bank jön létre.

A Rothschildoknak igen erőteljes befolyása van a világ legfőbb hírügynökségeire.  Folytonos ismétléssel, a tömegeket becsapva rémtörténeteket hitetnek el állítólagos gonosz gazemberekről.  A Rothschildok ellenőrzik a Bank of Englandet, a Federal Reserve-t, az Európai Központi Bankot, az IMF-et, a Világbankot és a bázeli Nemzetközi Elszámolási Bankot. Szintén az ő tulajdonukban van a legtöbb arany a világon, valamint a londoni aranytőzsde, amely naponta meghatározza az arany világpiaci árát.  Azt mondják, a család tulajdonában van, a bolygó vagyonának több mint a fele – a Credit Suisse becslése szerint 231,000,000,000,000 (kétszázharmincegy ezermilliárd) dollár (* a világ hivatalosan leggazdagabb embere Carlos S Helu 74 milliárd dolláros vagyonának a 3,122-szerese – a fordító számítása) – és ez Evelyn Rothschild, a jelenlegi családfő vezetése alatt áll.

Objektív kutatók azt állítják, hogy Irán a tálibokhoz, az iraki Szaddam Husszeinhez és a líbiai Moamer Qadaffi-hoz hasonlóan szintén nem a nukleáris vagy háborús fenyegetés miatt áll a célkeresztben.

Mi hát az igazi ok?  Az olajon keresztül realizálható több ezermilliárdos profit vagy a szintén ezermilliárdokban mérhető háborús nyereség?  Illetve, hogy csődbe vigyék az amerikai gazdaságot vagy a harmadik világháború elindítása?  Talán el akarják pusztítani Izrael ellenségeit vagy megsemmisíteni az iráni központi bankot, így akkor már senki sem marad aki szembeszálljon a rothschildi pénz fegyverrel ?

Ezen okok közül bármelyik elképzelhető, vagy ami még rosszabb, lehet, hogy mind egyszerre érvényes.

Pete Papaherakles – American Free Press, 2012. február 10
Kapcsolódó linkek:
The Federal Reserve Cartel
Rothschilds Want Iran’s Banks

E rendkívül szórakoztató és egyben informatív rajzfilm címe: Az amerikai álom.
Azonban a mondanivaló ugyan annyira, ha nem még inkább aktuális itthon, kis hazánkban, ahol a devizahiteleseket talán még nagyobb számban buktatták be, mint odakinn a subprime-osokat. Akit érdekel, milyen folyamatok húzódnak meg a dolog hátterében, és hogy kik irányítják a világ pénzügyi folyamatait, annak nagyon ajánlom a film megtekintését.

A benne látottak itthon is érvényesek. A Magyar Kincstár és Magyar Nemzeti Bank nem nyomtat magyar pénzt. E helyett kamatra kölcsönöz a magántulajdonban lévő nemzetközi bankoktól (lásd IMF), amelyek közvetve, de a FED-től kapják a pénzüket. Érted már? Azt a papírpénzt, amire szükségünk lenne, pusztán azért, hogy működjön a gazdaság, azt mi nem nyomtathatjuk ki magunknak, hanem kölcsön kell kérnünk valakitől, aki kamatra adja oda. Kamatot fizetünk, azért, hogy mások papírcetlijeit használhassuk, és lemondunk arról, hogy nyomtassunk magunknak ingyen. Amikor ezt megérted, akkor kezded el átlátni a világméretű átverés valódi mivoltát.

Talán nem véletlenül beszél a “sorból kilógó” államokról Wesley Clark…

2012.02.20. A telekommunikáció teljes ellenőrzés alá kerül Európában

2012.02.20. Az Ítélet Napja: Terminátorok a láthatáron

2012.02.19. Amerikai drónok jelentek meg Szíria felett

2012.02.16. A NATO 4 milliárd dollárt költ amerikai drónokra

2012.02.16. Líbia: egy évvel a polgárháború kezdete után

2011.10.22. Tényleg a Goldman Sachs a világ ura?

2011.10.10. NATO – Mi elvisszük a demokráciát mindenhova

2011.07.19. Líbia: Háború a világkormányért 2.

2011.07.19. Líbia: Háború a világkormányért 1.

free counters

Jól csak a szívével lát az ember

Az emberek jelentős része mára kiábrándult a tudományból. Elegük lett az egymásnak homlokegyenest ellenkezőt állító szakértőkből, a tudomány kreálta, élelmiszerként, gyógyszerként, kozmetikumként ránk zúduló mérgekből, a szőnyeg alá söpört problémákból, a hazudozásból. Egyre többünkben merül fel a kérdés: van-e jövője a tudománynak? A mindenkori hatalmat elvtelenül kiszolgáló, jelenleg kifejezetten életellenes erőként működő elitklubok helyett létre jöhet-e az emberiség valós céljait segítő, az életet és csak az életet szolgáló társadalmi mozgalom: az új tudomány?

Melyek a szabályai, mik a korlátai, milyen erkölcsökre épülhet a jövő tudománya? Lehet-e egyszerű, mindenki által érthető? Képes-e választ adni az emberiség valódi kérdéseire? Segít-e az előttünk álló nehéz idők túlélésében?

„Mert nem az árt neked, amit nem tudsz, hanem amit rosszul tudsz!”

  • Miért építünk sokmilliárdos szennyvíztisztítókat, amikor a pár deszkából összetákolt budi környezetkímélőbb?

  • Miért gátaljuk el, öljük meg a folyóinkat, amikor az ezzel okozott kár sokszorosa a remélt haszonnak?

  • Miért tömjük tele magunkat gyógyszerként törzskönyvezett mérgekkel, amikor látványosan romlik tőle az egészségünk?

  • Miért születnek gyermekeink távol otthonaiktól, mesterséges szüléssel, amikor az anyák és csecsemőik is belebetegszenek?

  • Miért betegítjük meg gyermekeinket védőoltásokkal, amikor rég bebizonyosodott káros és maradandó hatásuk?

  • Miért kell betegen és boldogtalanul élni a „civilizált” világokban, amikor a természeti népek harmóniában és egészségben élnek?

Szenvedéseink forrása a hibás tudásokban keresendő!

Vegyük a természeti népeket. Az antropológusok szerint pl. a Kalahári-sivatagban (a Föld talán leglehetetlenebb élőhelyén) élő busmanok napi 1,5-2 órát „dolgoznak”, azaz ennyi idő szükséges számukra az életfeltételeik biztosítására. Valamit nagyon rosszul tudunk, ha sokkal jobb természeti feltételek mellett napi 10-12 órát kell dolgozzunk… Mit csinálnak busmanjaink a maradék időben? Ahogy a legendás „Istenek a fejükre estek” című filmben is láthattuk, beszélgetnek, viccelődnek, zenélnek és táncolnak, vagyis – velünk ellentétben – élnek!

Pontosabban: éltek, ugyanis a botswanai kormány a kilencvenes években szülőföldjükről barakkokba telepítette e vidám emberkéket, azzal az indokkal, hogy „nem lehet a busmanokat kizárni a civilizációból és a fejlődésből”. Természetesen a döntésről senki nem kérdezte meg ezeket a hihetetlen ősi gyökerekkel rendelkező embereket, akiknek nagy része egyszerűen belehalt a kényszerű átültetésbe. Viszont van egy jó hír: a helyüket elfoglaló gyémántbányák – hála a gazdasági válságnak – remekül prosperálnak!

A természeti népek tudása sok-ezer éves kipróbált tudás. Nem ötletszerű, pár ember által demokratikusan elfogadott elméletekre épül, hanem tapasztalatokra, a természetben élő, vele együttműködő sok-sok generáció élettapasztalatára. A természetben a hibás tudás azonnal lelepleződik. Ott nincs helye az elméleteknek, ott csak egyszer lehet mérges gombát enni…

A hibás tudások kialakulásában kulcsszerepet játszanak a mítoszok. Mint senki által meg nem kérdőjelezett és kérdőjelezhető vallási tételek szövik át mindennapjainkat. Használjuk őket, hivatkozunk rájuk, és soha nem gondolkodunk el igazságtartalmukon.

A fejlődés mítosza

„Az emberiség fejlődik. Egyre több eszközt készít, egyre nagyobb a tudása, egyre tovább él…” Biztos? Nem lehet, hogy az elmúlt korok embere azért nem készített eszközöket, mert nem volt szüksége rájuk? Nem lehet, hogy több és mélyebb ismerete volt a Teremtésről, mint nekünk, ezért mindent megkapott a természettől? Nem lehet, hogy azért kell tovább élnünk, hogy hosszabb időnk legyen élettapasztalatunk gyűjtésére, mert nem élünk?

Ne hamarkodjuk el válaszainkat! Őseink tapasztalata alapján az álom az egyik legjobb tudásszerzési mód, úgyhogy aludjunk rá egyet…

A tudomány mítosza

A tudomány tévedhetetlenségébe vetett hitem egyetemista koromban ingott meg először. Laborgyakorlaton egy radioaktív forrást kellett kimérnem. Tisztességesen végigmértem, de a gyakorlatvezető tanár szerint rossz eredmény jött ki. Még egyszer végigmértem, de ismét ugyanazt kaptam. Harmadszorra megkértem a professzor asszonyt: mérjük ki együtt. Együtt is a „hibás” eredményt kaptuk. Az eltérést kutatva kiderült, hogy az általunk mért sugárforrást öt évvel azelőtt kicserélték, és a diákok minimum öt évfolyamon keresztül egymás füzetéből másolták az előző sugárforrás adatait…

Látszólag csak egy bosszantó malőr, de mára a tudomány nagy része sajnos így működik. Hivatkozunk a hivatkozás hivatkozásának a hivatkozására, és senki nem veszi a fáradtságot az eredeti forrás ellenőrzésére! Súlyosbítja a helyzetet a tudomány hierarchikus felépítése: minél több hivatkozás történik a forrásra, minél több tudományos fokozattal rendelkezik az „adatközlő”, annál kevésbé ildomos az ellenőrző kutatás. Így került a szőnyeg alá a Contergan, a DDT, a génmódosított élőlények utóélete, a védőoltások hatása… Így múlik a tudományos világ dicsősége.

A tudomány látszólag csupa érdekes kérdésre ad választ: milyen pályaenergiák tartoznak a hidrogén atom elektronjához, milyen szexuális szokásai vannak a királypingvineknek, milyen kráterek találhatók a Hold túloldalán… De ad-e választ a valóban fontos kérdésekre: miért vagyok a Földön? Miért azok a társaink az életben, akik? Hogy kerüljem el a pofonokat az életemben? Mi a célja az életnek a Földön? Hogy éljük túl önnön özönvizünket?

Az oktatás mítosza

“A Gyermek nem arra vágyik, hogy ismereteket szerezzen az életről, hanem hogy élje azt…” (Hintalan László)

Megfigyeltek már játszadozó állatkölyköket? Ugye milyen gondtalanok, aranyosak? Pedig az életük múlik az így megszerzett és begyakorolt tudáson. Valaha a gyermekek is így tanultak a felnőttek mellett játszva, őket utánozva, boldogan. Az életből tanulva elsődleges tudást szereztek, aktívan, teljes lényükkel (test, lélek, szellem) tanultak.

A mai padban-ülős iskolarendszer életidegen és életellenes. A gyermeket természetes környezetéből és életritmusából kizökkentve könyvekből, és egyéb másodlagos forrásokból adja az ismereteket. A tanuló passzívan, külső szemlélőként ismeri meg az őt körülölelő világot. A gyermek még Isten tenyerén él, így ösztönösen érzi, hogy az elveszett gyermekkora helyett kapott tudás nagy része élete szempontjából lényegtelen, csak a televíziós kvízműsorok során visszaböföghető tudás.

Kötelezővé azt kell tenni, amit magától ösztönösen elkerül az ember. Nem véletlen, hogy Magyarországon dicstelen uralkodónk, Mária Terézia vezette be a kötelező oktatást, szellemi önvédelmünk teljes megtörése céljából. Ennek következményeként tagadtuk meg múltunkat, „loptuk össze” nyelvünket, ennek következménye Trianon, de ennek következménye hazánk jelenlegi gyarmati sorsa is. Most akarják bevezetni 3 éves kortól a kötelező oktatást…

Érdemes megnézni az oktatási rendszer kimenetét is: fiataljaink legproduktívabb éveiket padban görnyedve töltik. Mire két-három diploma megszerzése után testileg, lelkileg, szellemileg is kiégve kikerülnek az „életbe”, semmijük sincs. Tudásuk jelentős része addigra elavul, se házuk, se gyermekük, se munkahelyük – hála „túlképzésüknek”. Talán őket is meg kellene kérdezni előtte, mint a busmanokat…

Az egészségügy mítosza

A legtöbb életünket romboló hibás tudás az egészségügyben keresendő

Az emberiséget romboló legtöbb hibás tudás az egészségügyben halmozódott fel. Mivel ez a rendszer a betegek száma után kapja a támogatást, elemi érdeke a betegségek létrehozása és fenntartása. Nagyszüleink még csak meghalni mentek a kórházba, mi meg lassan odaköltözünk.

Az ember természetes állapota az egészség, de ma a gyógyszergyártás a legnagyobb üzlet a világban, 2009-ben összforgalomban megelőzte az eddig vezető hadiipart. Ezért kell tele cekkerekkel hazahordanunk halálunkat a patikából…

Az orvostudomány az embert, mint bonyolult gépezetet szemléli, amelyben időnként alkatrészeket kell cserélni, mert elkopik, időnként életfolyamatokba kell belepiszkálni, mert elállítódik. Az autószerelő egy alátétet nem hagy ki a javítás során mert tudja, hogy okkal van ott, hiánya később bajt okozhat. Kórházainkban egész szerveket dobnak ki… Isten nem barkácsol! Az ember – mint minden élő rendszer – tökéletes öngyógyító és önreprodukáló képességgel rendelkezik. Ha mégis elkezdi lebontani magát azt jelzi, hogy valahol megsérült a külvilággal a harmónia, már nem teljes az Egész-ség.

Az ember az Egész része. Az Egész táplálja, védi, tanítja – amíg ellátja feladatát. Ha már nincs szükség rá – lebontja. Részét és részesedését – vagyis feladatát – az Egészben mindenki maga szabja meg, ahogy az útjára emlékeztető pofonok mértékét is maga állítja be. A betegség a legjobb barátunk, mert sosem pofozkodik ok nélkül! Ha ezeket a jelzéseket megpróbáljuk megszüntetni olyan, mintha autónkon az olajnyomás jelző lámpát leragasztanánk egy ragtapasszal: besül a motor!

Nézzünk egy-két példát a ragtapaszokra. Ma már 40-50 évesek állnak sorba csípőprotézisért. Az egészségügy szerint „elkoptak az ízületei”. Őseink 90 évig kapáltak – protézis nélkül. Az élő rendszerek nem tudnak elkopni, de a nem használt részeket a természet lebontja. A kevés mozgás miatt az ízületek beszűkülnek, arra figyelmeztetve, hogy ők mozgásra készültek. A megoldás a feladat visszaadása, a mozgás/mozgatás lenne…

A másik nagy sláger a vérnyomás beállítás. A szervezet a vér nyomását öngyógyító folyamatként, védekezésből emeli meg, hogy – az általában az élelmiszeripar szervetlen vegyületeitől elsalakosodott – vért eljuttassa a szervekhez. A vérnyomás csökkentés hatására lelassult vér a hordalékokat kirakja az érfalakra, tehát újabb gyógyszert kapunk: valamilyen koleszterin csökkentőt. Ez felhígítja a vért, tehát jöhet az újabb gyógyszer: a vízhajtó… Végállomás idő előtt a temető, de a gyógyszeripar jól jár.

Betegségeink arra figyelmeztetnek, hogy szervezetünkbe (testünkbe, lelkünkbe, szellemünkbe) valami nem oda illő került. Ha méreg kerül belénk, hányással vagy hasmenéssel, ha kórokozó lázzal és izzadással, ha lelki pofon sírással, könnyekkel próbálunk tőle megszabadulni.
Az egészségügy ezeket a folyamatokat „csillapítja”, befelé fordítja, ezért húzódik el a gyógyulás, ezért keletkeznek általában nagyobb bajok. Minden gyógyító hagyomány, így népi gyógyászatunk is azon alapul, hogy a nem oda illő dolgokat minél előbb kivezesse a szervezetből.

A „nem tehetek semmit” mítosza

Lehet, hogy olybá tűnik, de nem a tudósokkal, pedagógusokkal, orvosokkal van bajom. Az ember Isten képmására, tökéletesnek születik. Földre száll, hogy közösségét emelje, gyógyítsa, tanítsa… Majd szülei, környezete, iskolái segítségével elkezdi gyűjteni a hibás tudást. Előbb-utóbb persze rájön, hogy képtelen a választott feladatot ellátni, de a rendszer apró zavarainak, vagy saját hiányosságainak tudja be. Cinikussá válik, vagy eluralkodik rajta a „nem tehetek semmit” mítosza.

Egyszer egy barátom azt mondta: „A világ baja nem az, hogy valamit rosszul csinálunk, a baj az, hogy rosszat csinálunk. Ha a rosszat akarjuk jobban csinálni, az eredmény csak nagyobb rossz lesz.” Vagyis egyre több tudás – a semmiről, egyre több gyógyszer – haldoklásunk fenntartásához, életfogytig tartó tanulás – az élet helyett. A mindenkori hatalom sajnos a „rosszat jobban csinálni” folyamatában érdekelt, hiszen a hibás tudásnak köszönheti létrejöttét, és a tudás állandó manipulálásának köszönheti fennmaradását. Ezért nem számíthatunk rá!

Az egyénen múlik minden, a megoldás a világ bajaira az egyéni döntésekben keresendő. Az egyénnek szabad akarata van, de a szabad akarat a döntés felelősségével jár! A busmanoktól a hajléktalanokig sok utat megtapasztaltunk, kitapogattuk lehetőségeinket, most választásra kényszerülünk. Szerencsénkre Agócs József professzor idézete folytatódik: „Ha végre jót csinálunk (akár rosszul is), az eredmény csak jó lehet!”

„Jól csak a szívével lát az ember.” A valódi tudás megszerzéséhez ösztöneinkre kell hallgassunk, melyek az élet forrására hangolt finom műszerek. A Teremtés az életből fakad, az életet szolgálja, az élet a célja. Minden, ami életellenes, pusztulásra van ítélve benne. Bármikor megújíthatjuk tudásunkat (és vele életünket), ha ösztöneinkre hallgatva megváltoztatjuk az élethez való viszonyunkat.

Amíg nem érezzük a helyes válaszokat, addig is nemesednünk kell. Meg kell tanulnunk NEM-et mondani olyan egyéni és közösségi utakra, melyek életellenesek, melyeknek végén csak fájdalmat és boldogtalanságot tapasztaltunk. „Mert most még tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.” (1Kor 13,12)

 

Kelt Gombán, az Úr 2011. évében, Földanya havában,
Szerző: Géczy Gábor fizikus, tanár, MAG közösség

Forrás: www.tudatbazis.hu

2012.02.20. Fellázadtak a világ kutatói

2012.02.20. Egyetlen atomból készült tranzisztor

2012.02.19. Gyógyszeradagoló mikrochip túl az első klinikai teszten

2012.02.16. A NATO 4 milliárd dollárt költ amerikai drónokra

2012.02.14. Március idusa – A modern civilizáció vége?

2012.01.30. A szabad választás átka

2012.01.25. Mekkora Bill ökológiai lábnyoma?

2012.01.10. Tudatosan élem az életem…

2011.11.28. Az élet él és élni akar

2011.11.22. Lépések a klímaváltozás megfékezése felé

free counters

Házhoz megy a halál

A világ első mobil, hívásra házhoz érkező eutanázia csapata a jövő hónaptól kezdheti meg munkáját. Az egységet akkor lehet segítségül hívni, ha a beteg háziorvosa, erkölcsi kifogásokra hivatkozva megtagadja a halálos szer beadását.

A becslések szerint a csapat munkájának eredményeként az eutanáziát kérő betegek száma jelentősen nőhet Hollandiában. Az eutanázia mellett kampányolók szerint a csapat további 1000 ember életének vethet véget évente. A hivatalos adatok szerint évente 2700 ember dönt az eutanázia mellett Hollandiában, de a módszer kritikusai szerint a valódi szám ennél sokkal magasabb.

A legalább kétszemélyes, egy orvosból és egy ápolónőből álló első mobil egység elindítását a Radio Netherlands műsorában jelentette be a Jog a Halálhoz Szövetség (Right to Die Association). A szövetség megerősítette, hogy a hágai csapat a tervezett hat egység úttörője csupán és feladatuk azoknak a határeseteknek a „kezelése” lesz, akiknél a háziorvos vonakodik az eutanázia alkalmazásától.

A csapat segítségét legtöbbször való- színűleg szellemi fogyatékos embereknél vagy demenciában szenvedőknél kérik majd és a beteg háziorvosát a lehető legkisebb mértékben vonják be az eljárásba, nyilatkozta a szövetség. A szövetség korábban azt állította, hogy a demenciában szenvedők vagy szellemi fogyatékosok 80%-a „átcsúszik” az ország eutanázia törvényeinek hálóján.

A holland orvosszövetség attól tart, hogy a Jog a Halálhoz Szövetség gyógyítható emberek életét is kiolthatja.
„Esetenként olyan emberek is meghalhatnak így, akik más módon is kaphattak volna segítséget,” nyilatkozta az orvosszövetség szóvivője.

Nagy-Britanniában, Phyllis Bowman, a Jog az Élethez képviselője szerint a holland fejlemény „rémisztő”.
„Ez egy igazi tragédia, ha belegondolunk, hogy a II. Világháború alatt pont a hollandok voltak azok, akik nem voltak hajlandóak bevezetni a náci eutanázia programot,” nyilatkozta, hozzátéve, hogy „fel kell ébresztenünk az embereket, hogy ha elfogadják az eutanázia bevezetését, egy napon az ő ajtajukon is kopogtathat a mobil eutanázia csapat.”

A holland kormány támogatását élvező egységnek az eutanáziáról szóló 2002-es törvény szerint kell működnie, amivel a náci Németország óta Hollandia vált az első olyan országgá, ahol az eutanáziát a törvény megengedi. A holland törvény szerint az részesülhet eutanáziában, aki tartósan és elviselhetetlenül szenved.

Az eutanázia egységek létrehozására vonatkozó terveket tavaly jelentette be Edith Schippers, holland egészségügyi miniszter a parlament előtt.
„A kegyes halálban való részesülés feltételeinek megfelelő betegek esetében, ahol a házi orvos vonakodik az eljárás alkalmazásától” érdemes megfontolni az ilyen eutanázia egységek létrehozását, mondta az egészségügyi miniszter a parlamentnek.

Hollandiában az eutanáziát két injekcióval végzik. Az első után a beteg kómába kerül, majd egy légzésbénítót kap, amitől végül meghal.

A holland kormány hangsúlyozza, hogy csak olyan betegek részesülhetnek kegyes halálban, akik „elviselhetetlen mértékben szenvednek és nincs kilátás a javulásra.”

Forrás: www.idokjelei.hu

2012.02.16. A Rendszer Üzenete

2012.02.09. Hogyan irtsuk ki az embereket?

2012.02.03. Élet a halál küszöbén

2012.01.31. Halj meg időben, ne okozz másoknak gondot

2012.01.08. Túlnépesedés: a kihalás szélén?

2012.01.02. A betegségipar csodái

2011.12.23. Sokan vagyunk?

free counters

Már csak Sztálin hiányzik…

Negyven év a Szovjetunió árnyékában sem volt elegendő ahhoz, hogy ne lépjünk be egy újabb elnyomó rendszerbe. És sokan ezt még észre se veszik, pedig az elmúlt idő az új Szovjet (bocs: Európai) Unió keretein belül, minimum erős kételyeket ébreszthetett volna bennük, hogy újfent rossz lóra fogadtunk.

Sebaj, hiszen akár még Eurónk is lehet, és ezzel be is köszönt hazánkban a Kánaán, és végre kolbászból lesz a kerítés. Igaz addig még egy kicsit húzni kell a nadrágszíjon. A tömeg közben éljenez és tapsol, hogy végre megérkeztünk Európába, az oly régóta vágyott célállomásra.

Érdekes, hogy akik már kicsit régebben érkeztek meg a világ “fejlettebbik felére”, néha kritikusabb hangot ütnek meg, mint az újonnan betévedők. Érdemes meghallgatni, mi is a véleményük az új Rendről:

Nigel Farage beszéde az Európai Parlamentben, 2010. November 24.

Nigel Farage brit politikus, az UKIP (UK Independence Party) alapítója és egyben elnöke is, melynek célja az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból. Farage 1999 óta EP képviselő, ahol az Európa-szkeptikus frakció “Európa a szabadságért és demokráciáért” egyik elnöke. Világos, kritikus szavai immár jóval túlmutatnak Nagy-Britannia határain, jól ismert és népszerű Európa-kritikus.

Az Európai Birodalom Visszavág

Ha megnézted a filmet, és úgy érzed, hogy a párhuzam a Csillagok Háborúja-béli Birodalom, és a valóságunkban épülő birodalom között elképesztően kísértetiesen hasonló, minden szempontból… de szinte a legapróbb részletekig, a halálsugártól kezdve a pápáig stb., akkor utána a következő lépés, hogy egy kicsit gondolkozz el azon, hogy ez vajon miért lehet! Mi lehet ennek az oka…

Egyre többen veszik észre, hogy az Új Birodalom éléről már csak a Császár (Sztálin II) hiányzik…

2012.02.16. A Rendszer Üzenete

2012.02.12. Mikor kattan a bilincs az EU/IMF tisztviselők kezén?

2012.02.09. Hogyan irtsuk ki az embereket?

2012.02.01. Egészséges nacionalizmus

2012.01.31. Halj meg időben, ne okozz másoknak gondot

2012.01.16. Az Európai Csendőrség

2012.01.03. Miért kellünk az EU-nak?

free counters

Civilek a célkeresztben

A NATO főtitkára, Anders Fogh Rasmussen újra kijelentette, hogy a NATO nem fog beavatkozni a szíriai helyzetbe, még az ENSZ felhatalmazásával a civilek védelmének okán sem. Rasmussen pénteken Ankarában járt a Törökország NATO csatlakozásának 60. évfordulójának alkalmából tartott rendezvényen, ahol felszólította a térség államait, hogy térségi szinten találják meg a megfelelő választ a szíriai helyzet rendezésére.

Vagyis a NATO a kínai és orosz vétó ellenében már nem meri hivatalossá tenni Szíria megszállását. A NATO országok különféle alakulatai hónapok óta jelen vannak Szíriában előkészíteni a terepet az invázióhoz, és az ENSZ jóváhagyása csak ahhoz lenne szükséges, hogy a nagyarányú átcsoportosítások is megkezdődjenek. Ugyanis Szíriában mindeddig nem tudtak állandó frontot létrehozni, még a térségben kiképzett Szír Felszabadító Hadsereg segítségével sem. Egy helyi tudósító szerint a Homszban kialakult ostromállapot ugyanannak a stratégiának köszönhető, amit sorban a többi várossal is végigcsinálnak.

Az orosz helyszíni tudósító szerint a folyamat a következőképpen zajlik: egy alapvetően békés városban, ahol korábban még kormányellenes tüntetések sem voltak, megjelennek a CIA, az MI6 és a Moszad halálosztagai. Nincsenek össze-ütközések, nincsen front, és tüntetések sem. A háztetőkön időnként megjelenik egy-egy mesterlövész, és az utcán véletlenszerűen lelőnek valakit az ott sétáló civilek közül. A civil lakosság körében a feszültség egyre nő. Nem tudják, ki áll a gyilkosságok mögött, az emberek napi rendszerességgel esnek össze és halnak meg a nyílt utcán. A feszültség egyre fokozódik, és a napi rendszerességűvé váló halálesetek miatt a civilek, vagy a helyi hatóságok behívják az állami haderőt a városba. A hadsereg bevonul, és akkor elszabadul a pokol. A CIA/MI6/Moszad halálosztagok ilyenkor felváltva lövik a hivatásos katonákat, és a közelükben tartózkodó civileket. Mivel Szíriában a legkülönbözőbb vallású, etnikumú és világnézetű emberek élnek együtt, egy idő után az emberek elkezdik egymást, illetve az állami haderőt okolni a halálesetekért. Ezen a ponton kezdődnek a kormányellenes szervezkedések, a tömeges tüntetések, ahol természetesen civilek sokasága hal meg, és senki nem tudja bizonyítani, hogy nem a kormányerők lőttek le több száz embert. A helyzet odáig fajul, hogy Homszban az állami kórház adatai szerint naponta több mint háromezer embert hoznak be lőtt sebekkel, mindegyiküket a háztetőkről lőtték meg, és legtöbben bele is halnak a sérülésekbe.

Amit ezek a terrorista alakulatok művelnek a országban, az módszeres népirtás. Ezek után van képe Rasmussennek kiállni és azt mondani, hogy a NATO nem avatkozik be. Ami jelenleg Szíriában zajlik, az a NATO beavatkozásának, folyamatos tevékenységének köszönhető! Számukra az egyetlen gondot a kínai és az orosz ellenállás megjelenése jelenti, ami miatt nem tudják hivatalossá tenni az inváziót, hanem a térség arab államait kell felszólítani, hogy “találjanak megoldást” a szíriai helyzetre.

Forrás: http://www.jovonk.info

Kételkedőknek itt egy amerikai zsoldos vallomása:

2012.02.18. Az iráni haditengerészet hajói kikötöttek Szíriában

2012.02.16. Líbia: egy évvel a polgárháború kezdete után

2011.12.13. Lavrov ellenzi a Szíria elleni szankciókat

2011.12.07. Szíria támadása elkezdődött?

2011.12.01. Megszigorítja az EU a Szíria elleni szankciókat

2011.11.29. Moszkva óva int az ultimátumoktól, és hadihajókat küld Szíriába

2011.11.27. Oroszország rakétákkal látja el Szíriát a NATO támadás ellen

2011.11.25. Az Arab Liga repüléstilalmi zónát akar bevezetni Szíria felett

2011.11.21. Orosz hadihajók szíriai vizeken a NATO támadás megakadályozására

free counters

A Rendszer Üzenete

Alább olvashattok egy névtelen szerzőtől származó levelet, mely az interneten kering már legalább egy évtizede, és állítólag az Új Világrend üzenete az emberiséghez. Hogy valójában ki is írta, az lényegtelen, ami benne van az sajnos többnyire igaz és már vitathatatlanul megvalósult tényállás. Hogy változtathatunk-e ezen? Döntse mindenki maga el miután elolvasta:

“Úgy hiszem, eljött az ideje, hogy felfedjek néhány olyan dolgot, melyek előtt az utóbbi évtizedekben tanácstalanul állsz. Jó lesz, ha megérted ezeket, hogy tudd, miként kell viselkedned a most alakuló Új Világrendben. Szeretnénk, ha új társadalmunk aktív és szerves részévé válnál. Elvégre a te érdekeidet szolgálja leginkább.

Mindenekelőtt a teljesebb együttműködés érdekében nem árt, ha tisztában vagy szándékaink egy részével. El sem tudom mondani, milyen nehézségeknek nézel elébe, ha ellenállsz. Megvannak az eszközeink, hogy elbánjunk az ellenállókkal. Azért csak most mondom ezt, mert most már úgyis késő visszafordítani a dolgokat. Már rég elmúltak azok a napok, hogy meg lehessen állítani minket. Az egész föld és a pénzügyek fölött totális hatalommal bírunk, ehhez jön még a fontosabb médiapropaganda, és egyszerűen semmilyen módja sincs, hogy egy nemzet vagy hatalom legyőzzön minket.

A világ összes országában a kormány minden szintjét szemmel tartjuk. Tudjuk, hogy miket terveznek, mert mindig mindent figyelünk. Mindent tudunk az államok titkairól. A közelmúltban Kína azzal vádolta az amerikai médiát, hogy Koszovóval kapcsolatban hazudik. Ó ti ostobák, persze, hogy hazudunk. Így az embereket mindig kétségben és ellentmondásokban tudjuk tartani. Ez nagy segítség számunkra. Nem figyeled a talkshow-jelenséget? Néhányan közületek azt hiszik, hogy mi vagyunk a liberálisok, és a jók a konzervatívok. A valóságban mindkettő a mi céljainkat szolgálja. Mindkét tábor csak a mi jóváhagyásunk pecsétjével működhet, de az igazi ügyeket egyik sem hozhatja nyilvánosságra. Azzal, hogy minden szinten ellentéteket szítunk, senki sem tudja, mit tegyen. Így ebben a zavarban minden ellenállás nélkül továbbmegyünk, és véghezvisszük, amit akarunk.

Itt van például az Egyesült Államok elnöke. Bár rendszeresen túllépi hatáskörét, senki nem állíthatja meg. Még a Kongresszusnak sem áll hatalmában megállítani. Azt teszi, amit mi akarunk, mert tudja, hogy ha nem, akkor a meglehetősen sötét jelleme miatt egy pillanat alatt eltávolíttathatjuk. Nem zseniális stratégia ez részünkről? Nem vihetsz minket bíróságra, mert nem látsz bennünket, és persze a bíróságok is a mi szolgálóink. Mi irányítunk mindent, és te azt sem tudod, hogy kit támadj. Meg kell vallanom, ez a rejtett kéz csodálatosan ki lett gondolva, és semmilyen hasonló méretű történelmi precedens nem ismert. Mi uraljuk a világot, és a világ még csak rá sem jöhet, hogy ki uralkodik felette.

Ez igazán csodálatos. A médiában pontosan azt tálaljuk eléd, amit akarunk, hogy tegyél. Aztán, egy villanással később, kis szolgálóink engedelmeskednek. Oda küldünk amerikai és európai csapatokat, ahová csak akarunk, olyan szándékkal, amilyennel csak akarunk, és ti kötelességtudóan szolgáljátok ügyünket. Mennyi bizonyítékot kérsz erre? Rá tudunk venni, hogy el kívánd hagyni otthonodat, családodat és háborúba menj, pusztán a mi parancsunkra. Csak valami zagyvaságot kell eléd tenni az elnöki asztalról, vagy az esti híradóból, és fel tudunk tüzelni mindnyájatokat, hogy bármit megtegyetek, amit akarunk. Nem csinálhatsz mást, mint amit mi eléd teszünk.

HIÁBAVALÓ ELLENÁLLÁS

Ha bárki ellen akar állni nekünk, megvannak a módszereink, hogy nevetségessé tegyünk, mint ahogy a milíciamozgalommal is megtettük. Örömünket leltük abban, hogy ezzel a mozgalommal mutattuk meg a világnak, milyen tehetetlen minden ellenállás. Olyan ostobán néztek ki, ahogy meneteltek fegyvereikkel, mintha méltó vetélytársuk lennének hadseregünknek. Nézd mit tettünk Waco-nál. A Dávid-szekta kis fegyverraktára segítségükre volt? Bőségesen megadóztattunk, és a pénzből olyan modern fegyvereket fejlesztettünk, amikkel semmi esetre sem lehet vetélkedni. Saját pénzedből lett kovácsolva az a lánc, amellyel megkötözünk, mert az összes pénz a mi ellenőrzésünk alatt van.

Vannak köztetek, akik azt hiszik, hogy megszökhetnek azzal, hogy vidéken vesznek házat, és kertészkednek. Hadd emlékeztesselek, hogy így is földbérletet fizetsz nekünk. Ja, lehet, hogy ingatlanadónak hívod, de így is nekünk fizeted. Látod, bármit is teszel, szükséged van a pénzre. Ha elmulasztod a földbérlet fizetését, akkor elvesszük a földedet, és olyannak adjuk el, aki fizet utána. Azt hiszed, hogy nem tehetjük meg? És a földbérletedből fizetünk azért, hogy elveinket a gyerekedbe sulykolják az általunk létrehozott nyilvános iskolákban. Azt akarjuk, hogy jól belenevelkedjenek a mi gondolkozási rendszerünkbe. Gyerekeid azt tanulják, amit mi akarunk, hogy tanuljon, és akkor, amikor mi akarjuk, hogy megtanulja, és te fizetsz érte a földbérleten keresztül.

Ezekből az alapokból finanszírozunk más olyan projekteket is, melyeket fontosnak vélünk, és vállalkozóinkat busásan megfizetjük munkájukért. Talán kétségbe vonod, hogy a gyerekeid a mi tulajdonunkban vannak, vagy hogy van ilyen kontrollunk, de majd rájössz, hogy így van. Bármikor mondhatjuk, hogy rosszul bánsz a gyerekeiddel amikor elfenekeled őket, és elkobozzuk őket. Ha nem jelennek meg az iskolai belesulykoláson, hanyagsággal vádolhatunk, így át kell őket adnod nekünk. A gyerekeid nem a tieid. Ők a mieink. Oltásra kell vidd őket, kórházainkba kell hozd őket, ha úgy döntünk, vagy elvesszük tőled. Ezt te is tudod, mi is tudjuk.

Elektronikus kereskedelmünkön keresztül láthatjuk, hol vagy, mit veszel, és mennyi pénzből gazdálkodsz. Mit gondolsz, honnan vesszük a havi pénzügyi statisztikát? Az Internetről és más forrásokból még azt is tudjuk, hogy miként gondolkodsz, és mit mondasz. Nem különösebben fontos számunkra, hogy mit hiszel, amíg azt teszed, amit mondunk. Hogy mit hiszel, amúgy is badarság. De ha azt hiszed, hogy követőd van, és mi úgy látjuk, hogy valamelyest veszélyes vagy ügyünk számára, megvannak a módszereink, hogy elbánjunk veled. A csínytevés Pandóra-szelencéjével kelepcébe csalunk. Addig hurcolhatunk bíróságra, hogy sose kerülsz ki belőle. Ilyen vagy olyan ürüggyel könnyedén kiforgathatunk a vagyonodból. Kimeríthetetlen tárházunk van, melyből ügyvédeinket megfizethetjük. Egyébként ezeket az ügyvédeket adó formájában te fizeted. Te nem rendelkezel ilyen hatalmas vagyonnal. Nem buktattuk meg már eddig is sok ország uralkodóját eszközeinkkel? Azt hiszed, hogy parányi személyed méltó vetélytárs számunkra?

HIÁBAVALÓ SZERVEZETEK

Nézzük meg vallásaitokat és az “Erkölcsi Többség” nevű mozgalmat. Az “Erkölcsi Többség” se nem erkölcsi, se nem többség. Örömünkre szolgált, hogy ezt az idétlen mozgalmat felhasználva tettük nevetségessé a keresztény hitet. Azokat az ostobákat, akik ezt a szervezetet irányítják, a végén mindig tojással dobálják meg. Mi persze mindig megvédtük őket, ahogy sikeresen megvédtük az NRA-t is. A médiapropagandánkon keresztül úgy láttatjuk, mintha az Országos Lövészegyesület (NRA) lenne az új radikális támadás elindítója. Nem állítottuk a feje tetejére az amerikai konzervatív mozgalmat? Ha célunkat szolgálja, akkor a konzervatívokat használva fejük tetejére állíthatjuk a liberálisokat. Nekünk mindegy. Mind azt a célt szolgálja, hogy elhitessük veled, két oldal küzd az adott pozícióért. Ez segít, hogy a dolgok tisztességesnek és szabadnak tűnjenek, mivel mindenki hallathatja hangját. Most már tulajdonképpen csak egy oldal van mindenféle álarcban, de te képtelen vagy szándékainkat mélyebben felfogni. Látod, azt tehetünk, amit akarunk, és te semmit nem tehetsz ellene. Nem tűnik elfogadhatónak számodra, hogy egyszerűen szót fogadj és szolgálj minket? Máskülönben csak felemészt az az ellenállás, amelyről azt hiszed, hogy felszabadít. Nincs felszabadulás. Képzeld el miként is lehetne. Mi látunk el üzemanyaggal az autódhoz. Bármikor leállíthatjuk, ha akarjuk, és valamilyen üzemanyaghiányra hivatkozunk. Mi van, ha elromlik a kocsid? Nélkülünk nem kaphatsz alkatrészt. Mi szállítjuk az összes forgalomban levő pénzt. Szeszélyes vágyunkkal bármikor megállíthatjuk az ellátást, vagy teljes krachot idézhetünk elő. Aztán utasíthatjuk az elnököt, hogy nyilvánítsa az összes pénzt értéktelennek, és új pénz bevezetése válik szükségessé. Minden biztonságba helyezett készpénzed egy pillanat alatt füstté válik.

Nincs szükséged élelemre? Ha szükséges, előidézhetünk egy kamionos sztrájkot, és a helyi boltok nem kapnak ellátást. Bármikor éheztethetünk, ha úgy tetszik. Csak azért van ételed, mert adunk neked az asztalunkról. A világválság alatt az élelmiszer a mi ellenőrzésünk alatt volt. Elkerített helyeken élelmiszer-hegyeket halmoztunk fel, és hagytuk elrohadni. Az éhezőket aztán munkatáborokban dolgoztattuk, habár bőségesen volt élelmiszer. Tényleg azt hiszed, hogy legyőzhetsz minket? Azt mondod, aranyat gyűjtesz majd, hogy mégis legyen készpénzed krach idején. Egyszerűen hozhatunk olyan törvényt, amely megtiltja az arany birtoklását, ahogy a múltban is tettük. Ha aranyat találunk nálad, egyszerűen elkobozzuk, és bebörtönözünk törvénysértésért. A börtönben pedig majd dolgoznod kell a börtöniparban. Napjainkban úgy alakítjuk a képet börtönbeli munkatáborainkról, hogy azt senki nem ellenzi. Azt mondjuk az embereknek, hogy a gyilkosoknak fizetniük kell a fenntartásukért.

Az persze már senkinek nem jut eszébe, hogy paradicsomtermesztőket is hatalmunkban áll bezáratni. Hozhatunk olyan törvényt, ami betiltja a kerteket, aztán kreálunk egy tudományos magyarázatot, hogy miért csak a tőlünk származó élelmet vásárolhatod. Ha valaki meglátja, hogy paradicsomot termesztesz, feljelentenek nálunk, és átszállítunk a mi földünkre dolgozni. Ó, ti ostoba nacionalisták! Nincs menekvés számotokra, mert már jóval születésetek előtt elkezdtük szőni rabul ejtésetek tervét. Tanáraitok és lelkészeitek már nemzedékek óta formálják gondolataitokat számunkra. Fogalmad sincs, hogy hogyan kerülj ki befolyásunk alól, az öngyilkosságot leszámítva. Gyerünk, öld meg magad. Csak bennünket segít a túlnépesedés tekintetében. Nem árthatsz nekünk, nem találsz meg bennünket, és elképzelni sem tudod, hogy mire készülünk.

GONDOLATOK ELLENŐRZÉSE

Mi irányítjuk Hollywoodot. Az olyan filmeket, mint például a Terminátort vagy az Armageddont sok más filmmel egyetemben egyszerűen azért készítettük, hogy utasításainknak megfelelő gondol-kodásra késztessünk. Úgy rendeztük, hogy örömödet leld az erőszakban, mert így ha elküldünk, hogy az eléd állított rosszakat megöld, nyafogás nélkül megteszed. Erőszakos videojátékokat helyeztünk bevásárlóközpontok játéktermeibe, hogy a fiatal elméket felkészítsük a harc művészetére. Úgy rendeztük, hogy hadseregünket és a rendőrséget jó erőknek tulajdonítsd, és hogy olyan dolgoknak vesd alá magad, ami még néhány évtizeddel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. Művészi programjaink mind úgy vannak tervezve, hogy segítsenek téged alávetni az új világrendnek, és még szolgáld is azt.

A Star Trek (Űrszekerek) és más hasonló alkotások arra tanítottak meg, hogy egyszerűen engedelmeskedj az új nemzetközi uralkodók parancsainak. Ó ti ostobák! Azt hittétek, hogy szórakoztatás, holott tulajdonképpen oktatás volt. Vagy merjem azt a szót használni, hogy “agymosás” vagy “agykontroll”? Ha már itt tartunk, láttad az új Csillagok háborúját? Micsoda remekműve az elme manipulálásának! Emberek mindenféle és fajta leírhatatlan szörnyekkel tárgyalnak. És angolul tárgyalnak. Kíváncsi vagyok, hol tanultak meg azok a szörnyek angolul. Ó milyen egyszerű a polgár elméje. Sose jut eszébe, hogy éppen tündérországba viszik. A Csillagok háborúját majdnem mindenhol reklámoztuk, ahová az ember megy. Megtalálható volt a Wal-Martban, a K-Martban, a Taco Bellben, egy csomó intézményben és kereskedelmi egységben. Van ebben a filmben valami, amit akarunk, hogy megtanulj. Vagy talán azt lehetne mondani, hogy van benne valami, amit nem akarunk, hogy megtanulj. Bárhogy is van, az egész dologból az kerekedik ki, amit mi akarunk.

Hogy persze kordában tartsunk, utasítottuk a választott hivatalnokokat, hogy látszólag korrigálják a gonosz erőszakot. Clinton elnök most a hollywoodi filmek erőszakossága ellen beszél. Ez nem fogja megoldani a problémát, de az emberekkel elhiteti, hogy dolgoznak a kérdésen. A szex és az erőszak a legjobban hasznosítható erők, amik előnyünkre szolgálnak. Az emberek nem szeretik feladni a szexet és az erőszakot, így mindent, amit akarnak, elébük teszünk. Ezzel úgy lekötjük őket, hogy az igazi dolgokkal nincs lehetőségük foglalkozni. Ezek teljes egészében a mi kezünkben maradnak. Clinton elnök nagyon segítőkész. Tudtuk, hogy milyen jellem, mielőtt elnöknek tettük. Az is segítségünkre szolgált, hogy felfedtük, így az ifjúság erkölcsi szokásait az új viszonyokhoz igazítottuk. Ez előnyünkre szolgál.

Még ettől is kellemesebben esett számunkra azoknak a hiábavaló erőfeszítése, akik azt hitték, hogy akaratunk ellenére eltávolíthatják. Az elnök hasznunkra van, és senki nem fogja elmozdítani, amíg mi azt nem mondjuk. Bocsáss meg, ha látszólag gúnyolódok a hiteden, de a hited már rég elavult. Nem látod, hogy hiú szabadságod és jogos méltóságod semmi nekünk? Csak azt teheted, amit mi mondunk. Elnököket távolítunk el, ha kell, és az őt követő addig lesz ott, amíg le nem váltatjuk a következővel. Akkor a vezető jelöltet eléd tesszük, és arra szavazol, akire mi akarjuk, hogy szavazz. Ezzel azt a hitet tápláljuk, hogy tőled is függ, ki lesz az új elnök.

KIFÜRKÉSZHETETLEN TITKAINK

A mostani szerbiai háborúval sok célunk van, de ezekről nem beszélünk nyíltan. Átengedjük a talkshow-műsorvezetőknek, hogy értelmetlenül fecsegjenek, de a lényegét egyik sem érinti. Mindenekelőtt Koszovó oly gazdag természeti kincsekben, hogy teljes ellenőrzésünk alá kell vonni. Koszovó gazdag urániumban, és az uránium segítségére van uralmunknak. És persze ezek az ásványok így nem kerülhetnek potenciális ellenségeink kezébe. Milosevics nem segített, hogy ezeket a nyersanyagokat kezünkre játssza, így egyszerűen addig nehezítjük a dolgát, míg meg nem teszi. Most már a győzelem elkerülhetetlen Jugoszláviában.

Ezt a büszke népet arra az alázatra kényszerítjük, amit minden néptől elvárunk. A háború után, ha Milosevics meg nem alázkodik kellőképpen, akkor nemzetközi bíróság elé visszük háborús bűnök vádjával. Mi találtuk ki ezt a kifejezést. Ötletes, nem gondolod? Hogyan létezhet olyan dolog, hogy háborús bűn? A háború legalapvetőbb természete, hogy a szabályok fel vannak rúgva. Szórakoztató nézni, ahogy az országok az általunk elébük tett törvények szerint próbálnak háborúkat vívni. Az egyetlen háborús bűn, ami tényleg létezik, az annak a bűne, hogy valaki ellenünk van. Ellenünk lenni sérti a törvényünket. Mint már láttad, ha valaki velünk van, nem érdekel, hogy mit csinál. Nelson Mandela tán nem volt bombakészítő terrorista, aki sok ellenségét megölte? Hőst csináltunk belőle. Mi semmilyen törvényt nem veszünk figyelembe, ha háborúról van szó. Bárhol, bármikor azt csinálunk, amit akarunk. Nemzeteket éheztethetünk halálra, elpusztíthatjuk a lakosságot és más egyéb szörnyűségeket is megtehetünk, amikért ellenségeinket bíróságra visszük. Nézd meg példánkat. Szanaszét bombáztuk Szerbiát, a koszovóiakat kibombáztuk otthonaikból, megmérgeztük a folyókat és a patakokat, kikapcsoltuk az áramot, óriási krízist okozva az országban, aztán briliáns módon úgy állítjuk be, hogy ez az egész Milosevics bűne, és ezért bíróság elé kell állnia. Ugyanezt csináltuk Waco-nál. Úgy csináltuk, mintha az egész David Koresh hibája lett volna. Aztán ott van az ügyeletes rossz-fiú, Szaddam tömegpusztító fegyvereivel együtt. Rossz-fiúkból túlkínálat van, és bármikor találunk egyet, ha szükségünk van rá. Ha belegondolsz, igazán vicces. Nem vagyok nagyon humoros ember, mégis sokszor azon veszem észre magam, hogy nevetek, mennyire teljesen abszurd dolgokat helyezünk eléd, és te készségesen elfogadod.

Csodálkozol, hogy a világ vezetői reszketnek jelenlétünkben? Tudják, hogy nincs más hatalmuk, csak amit mi adunk nekik. Nem félünk Oroszországtól vagy Kínától, mert rendszereik most már teljes egészében az ellenőrzésünk alatt vannak. Kína tisztában van azzal, hogy bármikor bármennyi vállalatát befagyaszthatjuk Amerikában, és az összes tőkéjét egy tollvonással megszüntethetjük. A nemzeteket arra használjuk, amire csak akarjuk. Mindenki tudja, hogy vagy behódol nekünk, vagy meghal. Szerencsére volt néhány ellenálló, mint például Szaddam vagy Milosevics, akik segítségével megmutattuk a világ vezetőinek, hogy mit teszünk, ha valaki nem hódol be. Ha céljainkat követed és azt csinálod, amit mondunk, akkor azért dicsőség jár. Ha nem teszed, akkor annak szomorú és tragikus eredménye lesz. Igazán szeretnélek megóvni egy ilyen végzettől. De megint csak elmondom, hogy semmilyen következménye nincs, ha nem óvunk meg. Akkor veled csak csökkentjük a túlnépesedési problémát.

OSTOBA LÁZADÁSOD URALMUNK ELLEN

Néhányan azt hiszitek, hogy megállíthattok azzal, hogy bombát helyeztek el egy abortuszklinikán vagy egy kormányépületben. Ostoba lelkek! Hogyan árthat ez nekünk? Csak arra jó, hogy példaként használjuk, hogy még nagyobb ellenőrzést és terhet rójunk a lakosságra. Imádjuk, ha lázadsz és felrobbantasz valamit. Te adod az okot, hogy még több törvényt hozzunk az olyan dolgok ellen, amik esetleg hozzájárulhatnának a szabadságodhoz. Ha valaki időnként nem robbantana fel valamit, akkor nem tudnánk mire hivatkozva tovább korlátozni téged. Nem látod, milyen reménytelen ellenállni nekünk? Minél inkább izegsz-mozogsz, annál jobban megszorítunk.

A mi birodalmunk a pénz birodalma. Bocsáss meg, de be kell vallanom, hogy inkább a pénztelenség urai vagyunk. Ebben a kijelentésben látnod kell a humort. Adtunk nektek egy darab papírt vagy számjegyeket a számítógép-képernyőn, aminek azt a nevet adtuk, hogy pénz. Semmilyen fedezete nincs, és semmi nem igazolja, csak az, amit mi mondunk. A semmiből teremtjük, nyomtatjuk, kölcsönadjuk, értéket adunk neki, és vesszük el, ha kell. Minden, aminek köze van a pénzhez, a mi kezünkben van. Gondolkozz, mit tehetsz ellenünk pénz nélkül? Ha ellenállni próbálsz, megvonhatjuk a hitelt tőled, vagy befagyaszthatjuk a számládat. A készpénzedet könnyedén elkobozhatjuk. Oly sok szabályt hoztunk az életben, hogy pénz nélkül egyszerűen nem tudsz létezni.

Táborozz le állami földön, és két héten belül menned kell. Két hét alatt nem tudsz kertet művelni. Vadonjaink legtöbbjébe a csapásokon csak engedéllyel léphetsz be. Olyan törvényt hoztunk, hogy nem sokáig lakhatsz lakókocsiban egy helyen. Bizonyos idő után költöznöd kell. Nem gondolkoztál még azon a nevetséges dolgon, hogy megengedjük, hogy az emberek egész életükön át egy dobozban éljenek, de nem engedjük, hogy lakókocsiban éljenek, hacsak nem fizetnek adót a táborhelyért? Azt akarjuk, hogy rendszerünk része légy. Amikor házat veszel, mi nem csak az adójövedelmet kapjuk, amit saját céljainkra használunk, hanem nagy jövedelmünk származik a kölcsön kamataiból is. Csak a kamat miatt a házad két-háromszorosát fizeted. A kamat is adóköteles, mely összeget szintén mi használunk azokban a szektorokban, ahol akarjuk.

Nem akarjuk, hogy megszabadulj tőlünk, és ezért csináltuk meg így a rendszert. Te a mi tulajdonunk vagy. Nem engedjük, hogy vásárolj vagy eladj, hacsak be nem hódolsz fennhatóságunknak. Ha bíróságra viszel minket, kifárasztunk, és a végén veszítesz. Ha erőszakhoz folyamodsz, valamelyik munkatáborunkban kötsz ki, pontosabb nevén börtöniparunkban. Szükséged van a pénzünkre, a szórakoztatásunkra, üzemanyagunkra, az eszközökre, és ha ezek nincsenek, megfosztva érzed magad. Ezáltal alá kell vesd magad akaratunknak. Azt sem tudod többé, hogyan gondolkozz, mert vallásaitokat és istenhiteteket teljesen elerőtlenítettük. Csak te vagy egyedül, és elég jól rávettünk mostanában, hogy a saját farkadat kergesd.

Remélem, ez a kis jegyzet elég információt nyújt, hogy miről szól az új millennium. A 21. század a mi századunk. Beléphetsz, ha úgy cselekszel, ahogy mondjuk. Nem áll szándékunkban, hogy a te úgynevezett emberi jogaiddal és az alkotmányoddal játszadozzunk. Ezeket a dolgokat csak saját céljainkból használtuk egy ideig. Az alkotmányod számunkra csak egy vicc. Azt teszünk vele, amit akarunk. Sosem tűnt fel neked, hogy 50 évvel ezelőtt az alkotmányodat használva tiltottuk be az abortuszt? Amikor aztán úgy döntöttünk, hogy legalizáljuk az abortuszt, akkor is ugyanezzel az alkotmánnyal támasztottuk alá. Emberi jogaid és az alkotmányok azok, amiket mi mondunk, hogy azok. Mi csak arra használtuk az “emberi jogok” kifejezést, hogy a dolgokat megfelelő zavarban tartsuk. Minél nyugtalanabbak a dolgok, annál jobb nekünk, addig, amíg nem áll minden a teljes szolgálatunkban. Ez a kis levél lehet, hogy sértő számodra, mivel ilyen egyszerűen beszéltem, de ez igazából nem érdekel bennünket. Kár, nem?
Minden tetszhalott birkának… (üzenet vége)”

Forrás: kataklizma.info

Köszöntelek az Új világrendben

2012.02.08. Pearl Harbor 2?

2012.02.03. USA kontra EU: a birodalom visszavág

2012.01.26. Az összeesküvés elméletek cenzúrázását a Google végezze

free counters

Az államadósságunk története

Orbán Viktor évértékelőjében újra kiemelt helyen szerepelt az adósság kérdése. Az adósság elleni harc fontosságát ismét drámai szavakkal ecsetelte, de megint adós maradt azzal a magyarázattal, hogy mi is a mélyebb szerkezeti oka az adósság megnövekedésének. Ha megvizsgáljuk a Trianon utáni Magyarország történetét, az adósságválságok történelmi ciklusainak ismétlődését fedezhetjük fel. És az sem újdonság, hogy a belpolitikai csatározásokban a rivális erők egymást vádolják az eladósodás okozásával.

Az eladósodás legújabb ciklusa nagyjából negyven éve kezdődött, és azóta is tart. Bármit is állítsanak a politikai erők, az akkor kialakuló adósságcsapdából Magyarországnak azóta sem sikerült kitörnie. Ha időnként javultak is az adóssággal kapcsolatos pénzügyi mutatók, ez csak átmeneti és látszólagos volt. Többnyire olyan egyszeri tényezőknek volt köszönhető, amelyek az adósság megjelenési formáját alakították át, de az ország eladósodottságának fő tendenciái az elmúlt negyven évben a helyzet súlyosbodását jelzik.

Fontos előrebocsátani azt is, hogy az úgynevezett rendszerváltás nemcsak hogy nem jelentett változást, hanem éppen ellenkezőleg, csak súlyosabbá tette az eladósodottságunkat. Az 1990 előtti és azt követő időszak összehasonlítását némileg nehezíti, hogy az uralkodó közgazdaságtan három főszereplője (az állam, a vállalatok és a lakosság) közül 1990 előtt kizárólag az állam lehetett a hitelt felvevő szereplő, míg 1990 óta a másik kettő is egyre nagyobb arányban alanya az eladósodásnak.
Ahhoz, hogy az eladósodásunk lényegét megértsük, be kell vezetni egy kevésbé ismert fogalmat, és ez a halmozott nettó erőforrás-áramlás. A látszat ugyanis az, hogy ha 1990-ben tizenötmilliárd dollár nettó adósságunk volt, akkor ezt az utolsó dollárcentig mi, magyarok használtuk fel. Ez azonban tévedés! Ha ugyanis a kamatokat és a globális pénzhatalmi „zsiliprendszer” fegyverként ellenünk használt árfolyam-veszteségeit, tehát az adósságmenedzselés „tiszta forgalmi költségeit” összeadjuk, akkor megdöbbentő eredményhez jutunk. Amennyiben ezeket a nem általunk felhasznált, de minket terhelő összegeket levonjuk az adósságunkból (és az így kapott összeget nevezzük halmozott nettó erőforrás-áramlásnak), akkor a következő kép áll előttünk: az első gyors eladósodási időszak 1979-ig tartott, az adósságunk nulláról nyolcmilliárd dollárra nőtt, de már itt is feltűnő, hogy a nettó erőforrás-bevonás csak ötmilliárd, a maradék hárommilliárd már ekkor is a „kezelési költség” volt. Az 1985-ig tartó „konszolidá­ciós”, magyarul megszorításokra épülő időszak végén az adósság nagyjából ugyanúgy nyolcmilliárd volt, pedig közben a nettó bevonás összességében nullára csökkent. Vagyis addigra szinte az összes adósságunk már a globális pénzhatalmi rendszer számára fizetett „sarcból” tevődött össze. 1985-től 1990-ig felgyorsult ez a széttartás, mert a nettó erőforrás-bevonás, vagyis amit a magyar nép ténylegesen fel is használt, nulláról hárommilliárd dollárra nőtt, közben a nettó adósságunk nyolcról tizenötmilliárdra emelkedett. Tehát hétmilliárddal nőtt az adósságunk, miközben csak hárommilliárdot vontunk be, azaz használtunk fel ténylegesen. Mindez kísértetiesen emlékeztet Görögország példájára, ahol az elmúlt három évben az állam harmincmilliárd euróval csökkentette a fogyasztását, miközben az adóssága százmilliárd euróval nőtt.

Aztán 1992-re a helyzet még abszurdabb lett hazánkban, mert addigra már valójában a nettó erőforrás-bevonás alapján kétmilliárd dolláros pluszban voltunk, ám az adósságunk húszmil­liárd dollár volt. És 1992 és 1995 között újabb birodalmi fegyver kipróbálására került sor. Kétségtelen, hogy 1992 és 1995 között a nettó erőforrás-bevonás drámaian nőtt, és nagyjából ugyanennyivel nőtt az adósság is. Ám ennek az okát már nem az állam, illetve a lakossági erőforrás-bevonás jelentette, hanem az itt éppen „felszerelkező és berendezkedő” multinacionális vállalatoké. A cinikus trükk az, hogy ezeket a költségeket a magyar nép „hedonizálásaként” tüntették fel, majd a Bokros-csomag nevű megtorló akcióval rajta hajtották be.

Ez jól jelzi az idők megváltozott természetét. Kétségtelen, hogy 1998-ig nem növekedett sem az adósság, sem a nettó erőforrás-bevonás, de csak azért, mert a Bokros-csomaggal a külső pénzügyi adósságot belső társadalmi „adóssággá” alakították át, s ennek negatív lenyomata jól kitapintható ma is a többség életviszonyaiban. S bármilyen kellemetlen is szembesülni a ténnyel, de 1998 és 2006 között a nettó erőforrás-bevonás és az adósság is erőteljes növekedésnek indult. Az adósság GDP-hez mért aránya azért javult 1998 és 2001 között, mert még tartott a Bokros-csomag felszínen pozitívnak látszó, valójában viszont nagyon is pusztító hatása, ráadásul a multik a jó globális környezetnek köszönhetően növelték az exportjukat, így a gazdasági növekedés kiugróan magas volt.

Az 1998 és 2006 közötti időszakban azonban már egészen kirívó az aszimmetria, mert miközben a tényleges forrásbevonásunk tizenkétmil­liárd dollárral nőtt, a nettó adósságunk ötvenkétmilliárd dollárral emelkedett! Még megdöbbentőbb azonban az, ami 2006-tól napjainkig végbement. A válság és a folyamatos megszorítások hatására az elmúlt negyven év teljes nettó erőforrás-bevonása ma már mindössze tízmilliárd dollár, míg a nettó külső devizaadósságunk több mint százhúszmilliárd dollár. Ha valóban ki akarunk szabadulni e végzetes csapdából, ahhoz előbb az adósságot „csináló” alanyt kellene pontosan beazonosítanunk.

Bogár László

Forrás: www.magyarhirlap.hu

Vagy úgy járunk, mint a görögök

2012.02.11. Görögország: a segély nem a megmentést szolgálja

2012.01.13. Az évszázad pénzügyi csalása

2012.01.09. Tanmese: Magyarország és az IMF

2012.01.03. Miért kellünk az EU-nak?

2011.12.11. Remény a feltámadásra

2011.12.07. Adózz magyar, hogy más jól éljen belőle

free counters

Március idusa – A modern civilizáció vége?

A világgazdaság egy olyan válság küszöbén áll, ami véget vethet a modern civilizáció általunk eddig ismert korszakának. Egyik nemzet, vagy inkább bankkolónia, a másik után omlik majd össze. A globális szegénység és munkanélküliség szociálisan és gazdaságilag fenntarthatatlan szintre emelkedett a jelenlegi pénzügyi, politikai és bürokratikus rendszer keretein belül, ami csupán egy maroknyi ember érdekeit tartja szem előtt a tömegekkel szemben.

Találó, hogy a nyugati civilizáció összeomlása éppen annak ősi bölcsőjéből, Görögországból induljon el. Ez az egykor nagy nemzet áldozatul esett az új zsarnoki világrend bevezetését a színfalak mögül irányító bankárok mesterkedésének.

Gus Lubin „Óvakodj március idusától, vagy talán egy pár nappal későbbi időponttól” című cikkében azt fejtegeti, hogy Görögország szerkezeti összeomlását a globális befektetők március 20-ára várják.

Egyesek úgy gondolják, hogy egy görög csőd és a világgazdaság összeomlása jót tesz majd bolygónk fejlődésének. Ez különösen igaz a növekedést ellenző radikális elit és New Age körökre, akik meg vannak győződve arról, hogy világot tönkreteszi a gazdasági fejlődés és a modern iparosodás.

Egyáltalán nem bánják, ha a Görögországhoz hasonló nemzetek összeomlanak. Azzal próbálják igazolni gazdasági hadviselésüket és a pénzügyi rablást, hogy a nemzeti gazdaságok elpusztításával a környezetet védik. A Görögországhoz és az Egyesült Államokhoz hasonló nemzetek tönkretételének valódi oka azonban a politikai hatalom konszolidációjára irányuló törekvés, hogy ezáltal létrehozhassák hőn áhított globális rendőrállamukat.

A banki elit politikai és gazdasági fennhatósága alól kibúvó nemzetek (lásd Líbia) kormányait megdöntik vagy egyszerűen lebombázzák az országot, az Egyesült Államokhoz hasonló államokat pedig olyan mértékig fosztják ki, hogy az összeomlás elkerülhetetlen legyen.

A civilizációk harcának kirobbantása a globális gazdaság elpusztítása, a környezetvédelem, a népességcsökkentés és a státusz quo megőrzése érdekében

A növekedésellenes nyugati elit egy harmadik világháború kirobbantását tervezi a közel-keleten, Izraellel és a nyugattal az egyik és Iránnal és az iszlám országaival a másik oldalon. Úgy gondolják, hogy a világgazdaság a környezet ellensége és a civilizációk harca megoldhatja ezt a problémát a háborún és gazdasági összeomláson keresztül.

A nyugat és az iszlám közötti összecsapást úgy tervezték meg, hogy mindkét civilizáció elpusztuljon és romjaikon felépülhessen az új, globális poszt-ipari civilizáció.

Az iszlám erősödése sem spontán módon ment végbe, hanem a brit és amerikai titkosszolgálatok gerjesztették. Szándékosan helyeztek hataloméhes, színpadias politikusokat a muzulmán társadalmak élére, hogy megelőzzék a nemzeti demokráciák kialakulását és az iszlám világ fejlődését.

Az iszlám fundamentalizmust ellenző, a nyugatnak a muzulmán országokról kialakult képét eltörölni képes, befolyásos vezetőket eltávolították az útból, a CIA és az MI6 közreműködésével. Ez történt a legendás hírű Ahmad Shah Massoud afgán Mudzsahedin vezetővel is, aki demokratikus jövőt akart háború tépázta hazájának, de a CIA által kiképzett al-Qaeda 2001. szeptember 9-én egy merénylet során végzett vele.

Az illuminátus elit figyelmét Amerikában, Angliában, Izraelben és Iránban a civilizációk hamvain felépítendő globális diktatúra felállítása foglalja le, nem pedig az általuk leigázott országok túlélése.

Ahhoz, hogy azt gondoljuk, az amerikai vezetés nem engedné a Hormuzi-szoros lezárását, mert az káros hatással lenne a világgazdaságra, azt kell feltételezzük, hogy az Egyesült Államok vezetőit érdekli a világgazdaság sorsa. Éppen ellenkezőleg. Azt akarják, hogy Amerika és a világ gazdasága összeomoljon. Titokban kifejezetten örülni fognak a Hormuzi-szoros lezárásának, bár a nyilvánosság előtt kígyót-békát kiabálnak Iránra a világgazdaság védelmében.

Ha pedig azt gondoljuk, hogy Irán nem vetne be minden eszközt a Hormuzi-szoros lezárására, mert az egyenlő lenne egy hadüzenettel, hamis elképzeléseink vannak Irán céljait és módszereit illetően.

A rezsim gyökerei a nyugati titkosszolgálatok sötét földjében eredtek. Az árnyék CIA és árnyék Mossad 1953 óta dolgozik együtt az iszlám fanatikusokkal Iránban, amikor azzal bízták meg őket, hogy az utcákon agitáljanak a demokratikusan megválasztott Mohammed Mosaddegh kormánya ellen.

Amikor 1979-ben a Sah ideje lejárt, a CIA és az MI6 manipulátorai ismét iszlám fundamentalistákat juttattak hatalomra Iránban, miközben a világ felé az iráni rendszer ideológiai ellenségeinek mutatkoztak. Komeini hatalomra jutása a globalista illuminátus elit tervének része volt.

Az elit varázslói hosszú távra terveznek. Tudták, hogy a Szovjetunió egy napon megbukik és idejében előkészítették a geopolitikai és ideológiai terepet az eseményre, így az sem véletlen, hogy a Szovjetunió bukását követően az Irán és a nemzetközi terrorizmus által képviselt iszlám fundamentalisták vették át az ellenség szerepét.

Diktatórikus államok, nem pedig nemzetek és népek háborúja

2012. február 3-án a következőket olvashattuk Washington blogjában:

„Az amerikaiak kevesebb, mint egyötöde áll egy Irán elleni katonai támadás vagy titkos akció mellett… az izraelieknek pedig kevesebb, mint fele akarja megtámadni Iránt és 65%-uk azt szeretné, ha az egész közel-kelet, beleértve Izraelt is, atommentes övezet lenne.”

Amerika, Izrael és Irán népének elege van a háborúkból. A szeptember 11-hez hasonló megrendezett támadások nélkül a „halál Amerikára” és hasonló szólamok és a háborús láz nem léteznének.

A diktatórikus háborúra éhes hatalom „orvosai” először elterjesztik a háború lázát a nép között, majd eladják nekik az orvosságot, amivel szerintük kigyógyulhatnak a lázból. Ez egy gonosz, barbár és pszichopata módszer.

Nyilvánvaló, hogy az elit miért akar háborút. A háború még több hatalmat ad a kezükbe és még több hasznot hoz nekik, azonkívül nem kell annyit foglalkozzanak a nép igényeivel. A háború káoszt jelent, a káosz pedig szorosabb hatalmat. Káoszból rend. A régi jól ismert politikai játék.

Irán sorsának diktatórikus őrzői, a mullahok nem az iszlám vagy az ország érdekében plántálták az emberekbe történelmi küldetésük fontosságát, hanem szabadkőműves, globális mestereiknek engedelmeskedtek. A mullahokat nem érdekli Irán biztonsága és túlélése, csupán azok szolgálata, akik hatalomra juttatták őket.

Iránt, csakúgy, mint Izraelt, a háború oltárára szánták. Iránban és Izraelben nincs igazi, szabad politikai kultúra, mert vezetőik diktatórikus mítoszokat gyártó gonosztevők, akik nem kívánják szétválasztani a társadalmat az államtól.

Georg G. Iggers történész, 1958-ban megjelent „A hatalom kultusza” című könyvében a következőket írja:

„A modern diktatórikus állam kultúráját a politikai hatalom irányítja. A nyugati civilizációban az állam mindig támogatta az oktatást, a művészetet és a tudományt és gyakran heterodox politikai és vallási tanok terjesztését írta elő cserébe. Azonban a művészet és a tudomány állami eszközként való felhasználása és ezek alárendelése az állam politikai útmutatásának a XX. század találmánya.”

Irán és Izrael mártírokat és harcosokat előállító diktatórikus gyárak és ezek a mítoszgyártók nemcsak ott, hanem Amerikában is átvették hatalmat. Amerika, Izrael, Irán és más résztvevő országok katonái áldozati bárányok lesznek ebben a megrendezett háborúban. A tömeges agykontroll és politikai manipuláció áldozatai.

George Washington fogalmazta meg legtalálóbban a probléma lényegét: „Ha a szólás szabadságától megfosztanak, csendben és némán vezethetnek bennünket, mint birkákat a vágóhídra.”

Forrás: www.idokjelei.hu

2012.02.14. Oroszország elítéli Izrael háborúra buzdító retorikáját

2012.02.13. Brüsszel lefejezte a görög politikai szervezeteket

2012.02.13. Oroszország rakétavédelmi rendszert telepít határaihoz

2012.02.11. Pakisztán Iránt támogatná Izraellel szemben

2012.02.11. Görögország: a segély nem a megmentést szolgálja

2012.02.09. Drónok támadása

2012.02.08. Pearl Harbor 2?

2012.02.03. Irán háborúra készül

2012.02.02. Iráni olajembargó

free counters

Mikor kattan a bilincs az EU/IMF tisztviselők kezén?

Görögország legnagyobb rendőr-szakszervezete bejelentette, hogy elfogatóparancsot adnak ki az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap hivatalnokai, illetve az újabb megszorításokat hirdető politikusok ellen. A rendőr-szakszervezet zsarolással, a demokrácia és a nemzeti függetlenség felszámolásával vádolta az eurokratákat, és közölte, hogy az első célpont az IMF vezetője lesz. “Mivel tovább folytatják ezt a pusztító jellegű politikát, arra figyelmeztetjük Önöket, hogy nem fognak minket a testvéreink elleni harcra kényszeríteni. Nem szállunk szembe szüleinkkel, testvéreinkkel, gyermekeinkkel és semelyik állampolgárral sem, aki változást követel a politikában.” A szakszervezet, amely ezt a nyilatkozatot kiadta, képviseli a görög rendőrök kétharmadát.

Úgy tűnik, a görög rendőrszakszervezet megtalálta a szabadkőműves elit gyenge pontját, ami minden országban tabunak számít. Európában minden egyes politikus, aki a hatalom közelébe kerül, szabadkőműves. A hatalom közelébe csak úgy juthat, ha leköteleződik, ami többnyire törvénytelenséget jelent. Ez azért szükséges, hogy ha nem hajtja végre a felettes utasításait, a hatalomból törvényes eszközökkel azonnal eltávolítható legyen. A görög rendőrség rájött, hogy az összes (!) politikus a jelenlegi törvényi szabályozás segítségével kiiktatható. Minden egyes politikus esetében elő lehet szedni valamit, amivel zsarolható, és a felettes még pluszban zsarolás miatt is büntethető. Ez igaz minden európai államra, így Magyarországra is. Egy ilyen zsarolási alap lehet egy korábbi sikkasztási ügy, vagy akár a külföldi kollégiumban lehallgatott hálószoba… Szima Juditot nem véletlenül állították félre! Egy hazafias, a hatályos törvényeket betartó rendőrség a legnagyobb veszélyt jelenti a szabadkőműves diktatúrára.

Csak is kizárólag ezért van törvénybe iktatva a mentelmi jog. Azonban egy olyan helyzetben, ami nemsokára minden európai államban előáll, ez senkit nem fog érdekelni. Egy valós érdekképviseletet jelentő rendőr-szakszervezet a hatályos jogszabályok alapján azonnal előzetes letartóztatás alá tehet bármely politikust, és a rendszer rendezőelve a garancia arra, hogy találnak is valamit, amivel börtönbe juttatható.

Akkor lenne tele a gatya, lenne azonnal munkahelyteremtés!

A szakszervezet által megfogalmazott felszólítást az Európai Központi Bank vezetőjének, és az európai Bizottság korábbi vezetőjének is címezték. A görög parlament előtt tömeges tüntetések kezdődtek, és a rendőrök közül rengetegen a fenti nyilatkozat értelmében nem vették fel a szolgálatot, mert a hatalom jelenleg a nép utolsó forintjait venné el a megszorításokkal, és ehhez a rendőrségnek kellene közreműködnie.

Ez az eredménye annak, ha a rendőrt szembe akarják állítani saját népével!

Forrás: www.jovonk.info és The Montreal Gazette

2012.02.11. Görögország: a segély nem a megmentést szolgálja

2012.01.30. Görögország Brüsszel irányítása alá került

2012.01.29. A csendes Anschluss

2012.01.28. Gyakorlatilag görög államcsőd

2012.01.16. Az Európai Csendőrség

2011.11.02. A Trójai faló, avagy görögtűz krónikája

free counters

Drónok támadása

A drón rajok használatát lehetővé tevő algoritmusok hihetetlen sebességgel fejlődnek. Az elkövetkezendő néhány év során a technológia fejlődése, az éles bevetések és felhasználási területek száma komoly mértékben emelkedni fog és egyre több ember ébred rá, hogy ezek az apró robotrepülők életünk hívatlan részét képezik majd. Könnyen lehet, hogy öt éven belül szempillánk sem rebben, ha találkozunk egyel. Mindenhol ott lesznek…

Tehát az egyértelműség kedvéért, nem egy-két nano robotrepülőről, hanem egész rajokról beszélünk. Tíz, száz, ezer. Egymillió? Természetesen miután a tömeges gyártásnak köszönhetően az áruk jelentősen csökkent.

Az alábbi videón a Pennsylvania Egyetem GRASP kutatólaboratóriuma és a KMEL Robotics által kifejlesztett nano quadrotorokat láthatjuk, de természetesen számos más fejlesztés is létezik, mint például a Pentagon kém kolibrije, vagy az amerikai légierő rovaralakú “szárnyasokból” álló mikro flottája.

A harcászatban a rajoknak számos előnye van:

  • Elvághatja az ellenség utánpótlását és kommunikációját,
  • komoly hatással van a cél moráljára,
  • nagy megnehezíti a védekezés koordinálását,
  • jelentősen növeli a meglepetés erejét.

Gondolunk csak bele mi mindenre használhatnák ezt a technológiát:

Forrás: www.idokjelei.hu

2012.01.25. A Pentagon irányítása alatt lesz az európai drón haderő?

2012.01.15. Az USA elvesztette az afganisztáni háborút

2012.01.05. 2012: Az Irán elleni háború éve?

2011.12.09. Az iráni nukleáris létesítményeket figyelte meg a CIA lezuhant drónja

2011.12.08. Halj meg értem

2011.11.30. Kiborg kémek lesznek a bogarak

2011.11.07. Terjednek a drónok – Visszaüthet a megelőző csapás gyakorlata

free counters

Hogyan irtsuk ki az embereket?

Mostantól amikor Microsoft terméket vásárolunk a gyógyszeripart és annak globális céljait is támogatjuk. Ebben az új valóságban a világ legnagyobb szoftvergyártója ágyba bújt a világ legnagyobb vakcina terjesztőjével.

Hogyan lehetséges ez? 2009-ben a Microsoft megvásárolt egy fontos technológiát a világ legnagyobb vakcina gyártójától, a Merck-től. A technológia segítségével, ahogy azt mindjárt kifejtjük, lehetséges lesz népességcsökkentésre alkalmas oltásokat gyártani, amivel akár konkrét népeket, nemzetiségeket is megcélozhatnak, növelve a meddőséget a célterületen. Ez az elképzelés teljes mértékben összhangban van Bill Gates népességcsökkentő céljaival és módszereivel, amelyeknek számos alkalommal nyíltan hangot is adott (2:45-től).

A Microsoft által megvásárolt, konkrét géneket célba vevő, oltás előállító technológiát a korábban a Merck tulajdonában levő Rosetta Biosciences fejlesztette ki. Szoftverüket úgy jellemzik, hogy képes „feltérképezni a gének együttműködési mechanizmusát, elemzi a peptideket, a metabolitokat és azt, hogy ezek hogyan függnek össze a gén-kifejezéssel.”

A Rosetta Biosoftware weboldalán olvasható nyilatkozatból megtudhatjuk, hogy „a megállapodás eredményeként a Microsoft a genetikai, metabolikus és proteomikus adatkezelő szoftvert beépítheti a Microsoft Amalga Life Sciences platformjába, hogy ezzel  tovább fejleszthesse a fordítással kapcsolatos kutatásait.”

Ugyanebből a nyilatkozatból kiderül, hogy a megállapodás részeként a Merck „stratégiai támogatást biztosít a Microsoft számára.” A Merck stratégiája pedig természetesen saját oltóanyagainak és egyéb gyógyszeripari termékeinek a ráerőltetése az emberekre, mint például a mára egyre több szakember által vitatott Gardasil vakcina terjesztése.

Rupert Vessey, a Merck kutatólaboratóriumának helyettes vezetője nyíltan kimondta, hogy a megállapodás gyógyszerfejlesztői szerepet biztosít a Microsoftnak. „Sokat várunk a Microsofttal való együttműködéstől, leginkább új bioinformatikai megoldások kifejlesztése terén, a gyógyszerfejlesztés előremozdítása és további támogatása érdekében…” mondta Vessey.

 

Ez egy kulcsfontosságú nyilatkozat, hiszen a „bioinformatika” kifejezés csak és kizárólag egy dolgot jelenthet. Mi tárol információt a biológiában? Egyetlen digitális tároló rendszer létezik az emberi biológiában és ez természetesen a DNS. Tehát a bioinformatikai megoldások kifejlesztése kizárólag a génekre ható vagy azokat célzó gyógyszerek illetve oltóanyagok lehetnek.

Ez tökéletesen összhangban van Bill Gates népességcsökkentő célkitűzé-seivel a gyógyszeripart használva eszközül. „Ha jól végezzük a dolgunkat az oltások fejlesztése, az egészségügy és a születéssel kapcsolatos szolgáltatások terén, úgy 10-15%-kal le tudnánk csökkenteni a [föld lakosságát],” mondta Bill Gates egy nyilvános TED konferencia alkalmával. (4:06-nál)

Ez szorosan kapcsolódik Bill Gates egy másik „jótékonysági” projektjéhez, ami egy ultrahangos sperma-ölő technológia finanszírozása, a férfi meddőség növelése érdekében (amit a kutatóprogram természetesen fogamzásgátlásként említ). Gates alapítványa sok bizarr projektre biztosított már pénzforrást, például genetikailag módosított szúnyogokkal kapcsolatos kísérletekre.

A Microsoft válhat az eugenika új vezetőjévé?

Ami nyilvánvaló ezeket hallva, hogy Bill Gates az emberi népesség csökkentését célzó eszméket vall. Sajnos ezzel nincs egyedül, Adolf Hitlertől, az Amerikai Gyógyszer és Élelmiszerügyi Hatóság több mostani vezetőjén keresztül a hatalmi elit tagjaiig sokan úgy gondolják, hogy meg kell szabadulni a „kisemberektől”, hogy csupán egy „vezető faj” maradjon fenn.

Manapság már bizonyos egyetemeken is azt tanítják, hogy az emberek széndioxid termelése tönkreteszi a földet és minél több embertől szabadulunk meg, annál nagyobb szívességet teszünk bolygónknak.

Erre tökéletes „megoldás” lenne egy magától szaporodó, célzott géneket megtámadó biológiai fegyver. A Microsoft által megvásárolt új technológia pedig biztosíthatja a kifejlesztéshez szükséges platformot. Érdekes megjegyezni, hogy a cég 2009-es felvásárlása óta egyetlen nyilatkozatot sem adott ki munkájával kapcsolatban.

Jusson eszünkbe a fent olvasottak, amikor legközelebb egy Microsoft terméket vásárolunk, hiszen az általunk kifizetett pénz éppen egy fajegészségügyi projekt finanszírozásának is része lehet.

Forrás: www.idokjelei.hu a www.naturalnews.com alapján.

2012.01.31. Halj meg idõben, ne okozz másoknak gondot

2012.01.26. Az összeesküvés elméletek cenzúrázását a Google végezze

2012.01.25. Mekkora Bill ökológiai lábnyoma?

2012.01.08. Túlnépesedés: a kihalás szélén?

2012.01.02. A betegségipar csodái

2011.12.27. A majmok bolygója

2011.12.23. Sokan vagyunk?

free counters

Pearl Harbor 2?

A USS Enterprise az általa vezetett csapásmérő erők jelenleg haditengerészeti gyakorlatot tartanak, ami az Irán elleni háború egy vonatkozását szimulálja. A gyakorlat Florida partjainál zajlik. A szimuláció kilenc ország részvételét képezi le, ebből kettő olyan “fundamentális iszlám teokrácia, ami terrorista csoportok támogatásával gyanúsított”. A gyakorlat térképe tartalmaz egy 56 kilométer széles szorost, ami a parttól 320 kilométerre található. A szoros alakja és szélessége megegyezik a Hormuzi-szoroséval – azzal a tengeri olajkereskedelmi csomóponttal, ami jelenleg Irán irányítása alatt áll.

Az USA katonai tisztviselői persze tagadják, hogy a gyakorlatnak köze lenne az iráni helyzethez, mondván hogy “a csoport több lehetséges küldetés területének szimulációjával gyakorlatozik”. Dennis Fitzpatrick, az atlanti csapásmérő erők kiképzésének koordinációjáért felelős tiszt mindenesetre azt mondta, a csoport azokra a gyakorlatokra összpontosít, ami a flotta úti céljával kapcsolatos. Az ötven éves repülőgép-hordozó anyahajó, a USS Enterprise vezeti a gyakorlatot, és márciusban csatlakozik a Perzsa-öbölhöz tartózkodó csapásmérő erőkhöz. Hivatalos nyilatkozatok szerint ez lesz a hajó utolsó küldetése.

A USS Abraham Lincoln már január 22-én belépett a Perzsa-öbölbe egy cirkálóval és két rombolóval, egy brit és egy francia hajóval. Egy másik anyahajó, a USS Carl Vinson is a Hormuzi-szorostól keletre állomásozik az Arab-tenger északi részén, Irán délnyugati partjainál. Az Egyesült Államok 15000 tengerészgyalogost telepített Kuvaitba, egy expedíciós tengeri zászlóaljat illetve kétéltű partraszálló csoportot.

Figyelemreméltó, hogy a három repülőhordozó-anyahajó kísérete nem a szokásos 2-4 cirkáló és 3-6 romboló, hanem annak fele-harmada. Ám ez a harcrend meglehetősen szokatlan, sőt teljesen ésszerűtlen, hiszen éppen ezek az egységek biztosítják a légvédelmet a csapásmérő erők számára (természetesen az E-2 Hawkeye AEW és F/A-18-asok mellett), valamint a Tomahawk támadó kapacitást. A három hordozó kötelékből az egyik éppen a USS Enterprise, amelyet 2013-ban terveznek leselejtezni. Ennek a költsége – nukleáris és más veszélyes hulladék – iszonyatos.


Már egy kis reklámvideó is készült a konteóhoz…

Ez is alátámasztja azt a feltételezést, hogy az USA olyan egységeket vezényel a térségbe, és olyan mennyiségben, melyek elvesztésével számol. Irán megtámadását igen nagy eseménnyel lehet csak indokolttá tenni, ezért a Perzsa-öbölben egy új Pearl Harbor-t akarnak megrendezni. Csak egy ilyen esemény tudna hatni a hazai közvéleményre. A kiváltó provokáció egy izraeli támadás lenne, melyre válaszul az irániak minden számukra veszélyesnek tekinthető célpontot igyekeznének megsemmisíteni.

Tehát egy óriási provokáció előkészületeinek vagyunk a tanúi. Semmilyen katonai szempont (sem stratégiai, sem taktikai) nem támasztja alá az irániak által könnyedén elérhető kuvaiti társégben történő erőösszevonást. Még az is elképzelhető, hogy izraeliek mérnek csapást az USA hadihajókra, és izraeli gépek iráni felségjelzéssel “látványrepüléseket” végeznek a művelet helyszínén.

Az USA 1915-ben a Lusitania óceánjáró állítólagos német tengeralattjáró általi megtorpedózására hivatkozva, 1941-ben Pearl Harborra hivatkozva lépett be a világháborúkba. Most a Pentagon – a szokás hatalma következtében – Kuvaitot jelölte meg egy újabb “hajótemetőnek”. Ezért ilyen kérdőjeles ez a szokatlan felvonulás.

Forrás: www.jovonk.info

2012.02.03. Irán háborúra készül

2012.02.02. Iráni olajembargó

2012.02.01. A fél amerikai flotta Irán előtt

2012.01.21. Egy Irán elleni támadás „láncreakciót” indíthat, figyelmeztet Lavrov

2012.01.17. A támadás Teherán ellen egyenlő lenne egy Moszkva elleni támadással

2012.01.16. Feszültség az USA és Izrael között: törölték a közös hadgyakorlatot

2012.01.16. Washington titkos csatornán figyelmeztette az iráni legfelsőbb vezetőt

2012.01.06. Irán újabb hadgyakorlatot tervez a Hormuzi-szoros közelében

2012.01.06. Amerikai csapatok érkeznek Izraelbe

2012.01.05. 2012: Az Irán elleni háború éve?

free counters