Magyarország háborúba megy?


A hír2011. december 5-én, a magyar kormány döntést hozott egy olyan nyilvántartó rendszer felállításáról, amely a hadra fogható, 18 és 40 év közötti férfiak, sorozáshoz és behíváshoz szükséges adatait tartalmazza. A honvédelmi miniszter által javasolt rendelet szerint, azonnali hatállyal be lehet hívni a nyilvántartásban szereplő férfiakat, amennyiben az országgyűlés indokoltnak tartja.

Ez volna a hír, lessünk be a kulisszák mögé!

Magyarországon a második világháború végétől volt kötelező sorkatonai szolgálat; kezdetben a háborús fenyegetettségre hivatkozva, majd a hagyományokra, majd a kultúrára. A kötelező sorkatonai szolgálatot 2004 novemberében szüntették meg. 2011. december 5-én a kormány újabb döntést hozott: elindult a folyamat a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítására.

A rendelet életbelépésével egyidejűleg, elkezdődött a megfelelő katonai szervek felkészítése a hadköteles férfiak azonnali behívására.

Indokolatlanul semmi nem történik, kiváltképp nem kormányszinten, tehát érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mi lehet mindennek a hátterében. Miért fontos ez? Miért épp most? Miért ilyen gyorsan?

Mire lehet felhasználni egy hadsereget? Elsőre azt mondhatjuk erre, hogy háborúra, külső ellenség ellen; belső zavargások megfékezésére; bizonyos munkák elvégzésére; vagy katasztrófák utáni mentesítésre. Valójában a kérdés ilyetén feltevése nem eléggé pontos, ha precízek akarunk lenni, így kell megfogalmaznunk: mire lehet felhasználni egy kényszerbesorozott, amatőr, katonailag felkészületlen, harcolni nem akaró, ölni nem akaró, gyengén felszerelt, egyenruhás civilekből álló „hadsereget”? Ha így tesszük fel a kérdést, a külső ellenség elleni háború lehetősége azonnal kiesik.

Nézzük a többi lehetőséget!

Belső zavargások megfékezése: az országban magasra csapnak az indulatok, de Kelet-Európa nem Dél-Amerika, a népet ezen a vidéken másképp nevelték, komoly belső zavargásokra a közeljövőben nem kell számítani. Az IMF szoruló vasmarka, a kilátásba helyezett állami csőd miatt polgári engedetlenségi mozgalmaktól tart a kormány?

Bizonyos munkák elvégzése: ez egy érdekes pont, hiszen hajdanán a kényszer-besorozott katonák nagyon sokféle munkát végeztek, kezdve a betakarítástól az építkezésekig, méghozzá ingyen. Ha ekkora mennyiségű ingyen-munkaerőre van szüksége a kormánynak, akkor komolyan készülhet egy esetleges csődre, amikor is nem lesz mivel és nem lesz kit megfizetni az állami szintű építőmunkák terén.

Katasztrófa elhárítás: milyen katasztrófa eshet meg Európa szívében, amely ilyen fokú mozgósítást igényelne? Errefelé nincsenek aktív vulkánok, törésvonalak, nincs tsunami, veszélyes járványok. Hacsak nem a rejtélyes Nibiru bolygó jövő év végére jósolt eljövetelétől félnek a döntéshozók, ennek a pontnak nincs reális alapja.

A háború külső ellenség ellen egy vicc, és nem csak azért, mert nincs meg hozzá a háttér és az ütőerő, hanem azért is, mert ugyan ki ellen kellene háborút viselni? Egy háború minden esetben a döntéshozók kizárólagos felelőssége és hibája, melynek következményei kizárólag a lakosságot terhelik.

Csodálatos lenne, ha egyszer a főtitkárok, királyok és miniszterek lennének azok, akik ott rohannak a csatatéren, akiknek leamputálják a lábát egy repesz miatt, akiknek keze-lába remeg a légnyomás miatt, akik meghalnak egy eltévedt lövedéktől vagy elevenen elégnek a napalm poklában.

Örvendetes lenne, ha egyszer egy államfőt tüntetnének ki bátorságért, miután levágták a lábát, egy minisztert neveznének hazafinak, miután huszonévesen vén trotty lett, és egy király sírjára helyeznének hősi koszorút. Ha ez megtörténne, akkor ezek az emberek végre megtudnák, hogy a háború köré szőtt hősi eposz a hazafiságról, a férfiasságról és a bátorságról, mennyit ér valójában.

Ma már sokan nem értik, miért tartják Cassius Clay-t (Muhammad Ali) a huszadik század sportolójának. Boksz pályafutása és egyénisége csak másodlagos okok, a lényeg a társadalmi szerepvállalása. 1967-ben megtagadta a katonai szolgálatot, megtagadta, hogy elutazzon Vietnámba, és ott halálos bűnöket kövessen el olyan emberek ellen, akiket sose látott. Öt év börtön sem rendítette meg. Ő valóban hazafi volt, valóban hős és valóban bátor.

2011. december 5-én Magyarország kormánya új rendeletet fogadott el. Ismét lesz kötelező sorkatonai szolgálat. Az előkészítő lépések ezekben a percekben is folynak.

Egy eladósodott világ eladósodott országainak tagdíjaiból egy nemzetközi társaság kölcsönöket nyújt az egész eladósodott világnak. Ez a Nemzetközi Valutaalap, az IMF. Az IMF valamennyi tagországa el van adósodva, mégis kölcsönöket folyósít, és mégis államokat fenyeget azzal, hogy csődbe viszi őket, miközben elsősorban saját magát kellene csődbe vinnie. Ez egy színház.

Az IMF nem ellensége Magyarországnak. A média nem a valóság. A mélyben kiterjedt projektek futnak, melyekből a felszínen nem látni semmit, mert eltakarják azokat a hamis magyarázatok, a hamis ellenségképek, és a mesterségesen korbácsolt indulatok. A világot megrázó gazdasági válság a globalizációnak nevezett mozgalom legújabb vívmánya. A cél egyetlen kormány, egyetlen törvénykönyv, egyetlen vallás, egyetlen rendszer mindenki felett. A mesterséges válságból a rabszolgatartó nyújt segítő kezet, melyet megragadva a népek fellélegeznek… néhány röpke pillanatra.

A kötelező sorkatonai szolgálat lehetőségének visszaállítása arra utal, hogy a kulisszák mögött már meghozták a döntést Magyarországgal kapcsolatban.

Forrás: www.brookskiado.hu Julius Andan hírelemzés

2011.12.13. Irán a Hormuz-szoros lezárását gyakorolja

2011.12.09. Az iráni nukleáris létesítményeket figyelte meg a CIA lezuhant drónja

2011.12.09. Erősödik Pakisztán és a NATO szembenállása

2011.12.08. Kínai elnök a haditengerészetnek: „készüljenek háborúra”

2011.12.07. Szíria támadása elkezdődött?

2011.12.06. Januártól nyilvántartást vezetnek a hadköteles férfiakról

2011.12.02. A kínai tábornok akár egy világháború árán is megvédené Iránt

2011.11.29. Oroszország hadrendbe állította az új rakétavédelmi radarállomását

2011.11.29. Moszkva óva int az ultimátumoktól, és hadihajókat küld Szíriába

2011.11.27. Irán megtámadhatja a NATO törökországi rakétavédelmi rendszerét

2011.11.27. A NATO le fogja vonni a tanulságot a tragikus pakisztáni incidensből

free counters

8 című bejegyzés “Magyarország háborúba megy?” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Nevetséges!!! Hol is vannak a laktanyáink,a megfelelő számú és minőségű hadi felszerelés? Mivel etetjük és hogyan -kivel gyógyítjuk,képezzük az “önkénteseket”?Vagy majd rekvirálunk mint a megszállt területeken szokás?Ma már nem lehet fehér lovon bevonulva a nemzeti érzelmekre hivatkozva bandériumot verbuválni.Kényszer sorozott,kelletlen gyerekekből és megkeseredett családosokból akarnak indián tábort nyitni? Olyan hadügyesek akik maguk nem is voltak katonák(bakát kitömve a múzeumba láttak)persze azon agyalnak a saját, tornából felmentett,elkényeztetett kölyküket ,hogy vonják ki a kötelezettség alól.Munkából elvonni embert,iskolát megszakíttatni diákkal “azzal,hogy majd vissza vesznek,majd folytatod”baromság!Igaz bevonultatjuk azokat akik pont ráérnek 18 és 40 év között ,hiszen úgy sem csinálnak semmit amit munkának,vagy tanulásnak lehet hívni,de képzett “szamuráj kardozós,réz akna fedélfelszedős,csirke és más ingóság rekvirálási “múlttal rendelkeznek és hadseregnyi van belőlük. Csak nem Nemzeti,hanem Nemzetségi haderőnek nevezzük el.

 2. Ezt eredetileg a faxbúkra írtam, de itt is ez a véleményem!
  Emberek, minél jobban összeáll a kép a fejemben a világról, annál inkább undorodom tőle… Ez lenne a jövőnk??? Gyerekeink jövője??? Tényleg ezt akarjuk?! Én is voltam katona… De azóta annyit változott a világ, és benne kicsiny kis országunk, hogy semmi kedvem olyan embernek nevezett lények zászlaja alá állni, akik elkergettek a Hazámból… elvették az életemet… szüleimtől az unokájukat, családomtól a jövőnket!!! És nem vagyok hajlandó olyanokra fegyvert fogni, akiket szintén ez a szűk elit által a kreált világ küld a háborúba! Az egyetlen, amiért valaha is fegyvert fogok, az a családom biztonsága! Fiamért, feleségemért, családomért a tyúkszaros életem árán is!!! Semmi más nem számít már! Nem maradt semmim rajtuk kívül.
  Más szavakkal: A katona nem a háborúért harcol… nem is a vezetőkért… nem a parancsnokáért… és nem a parancsért… A katona csak egy valamiért harcol. A bajtársáért! Az én bajtársam már csak a családom!

  1. Csak azok képesek ennek ellenállni akikkel ezt ki akarják vitelezni!
   Nem kell semmilyen háborúba elmenni,ennyi a megoldás,s ennek hangot is kell adni!

   1. Valószínüleg a Nemzetiérzelmü Mozgalmak ellen akarnák felhasználni ezt a haderöt,de adj fegyvert a kezünkbe és mi a Bajtársaink mellé állunk!

 3. Szevasztok!

  Eddig se tudtuk megvédeni magunkat – nem támadunk senkit – eddig jó volt akkor – most kinek az érdeke és miért is harcoljunk – meg KIÉRT? Nincs semmink – a végén a rémállom végén így támadás se érhet bennünk, mert nincs hadseregünk – ha most csinálunk az csak RONGYOS LEHET!

  MERT: olvasd csak:

  Fazekas Attila BIZONY LÉGY ÉBER MAGYAR!

  Zsolt úgy tudom, hogy a héber idegent jelent magyarul – de azt is tudom ma már – sajnos fiatalabb koromban nem, hogy a kaméleont megszégyenitően mindig azzá válik amivé akar, de mindig az uralkodó hatalomban és nem a népet – nemzetet szolgálva. Az alábbi szösszenetemet is e felismerés motiválta olvasd csak el légy-szíves és terjeszd a föld össze nyelvén – persze érthetően mondani valóját:

  A HÉBER = IDEGEN

  és egy korabeli, de mára is érvényes – önvallomása másra hárítva: mára értelmezve:

  ma már tudjuk idegen szóval így manipulálta a közvéleményt: MANI – PUL – ÁLTA!

  Az Idegen “A leggonoszabb és legkonokabb osztályuralomnak, amelyhez foghatót ma már egész Európában sehol nem lehet találni, ő volt a megszemélyesítője ; a kormányzati kíméletlen brutalizálásnak, a tömegeket provokáló junker-gőgnek és hatalmi elbizakodottságnak olyan kimagasló képviselője volt ő, amelyet egy egész emberöltő államférfiai között hiába keresünk Európában. Özvegyek, árvák sokaságának átkozó könnyei, melyek emlékét kísérni fogják, bizonyára többet nyomnak az igazság mérlegében, a vezér nélkül maradt magyar cinkostársak bánatánál”.

  További részletek: http://kuruc.info/r/9/89516/#ixzz1gf8s1kcU

  Nem hiszem el?

  Nem hiszem, hogy ott fenn az ÉG-EN van a nap, nem hiszem, hogy az éj sötétségében a hold ragyog rám, csillagok megszámlálhatatlan sokaságával – de ott vannak!

  Nem hiszem el neked amit mondasz nekem, nem hiszem el neked amit leírtál nekem.
  Mert habár látom, képzeletem szüli nekem, ahogy azt te kívánod és akarod.

  Nem hiszem el, hogy ugyan az vagy ami én, mert parancsolgatsz nekem, mindenben.
  Nem hiszem el, hogy a pá-pa a teremtő ROMÁBAN székelő Földi helytartója.

  Hiszem, hogy a Föld ura a Földön van, a Földön építette ki birodalmát és uralja.
  Uralja már sok- sok évezreden át, hol ez a neve, hol az a neve, de mindig ugyan azzal a céllal.

  Felettem, engemet sanyargatva, belőlem élve, hitetve, hogy ő az ur, a mindenható helyett van.
  Tudom már és hirdetem, mert az én teremtőm megmondta nekem, ne higgy a szemednek.

  Tudd, hogy semmisem az aminek látszik, mert úgy láttatják neked, leirata velem egy mondatba.
  Egy mondatba, az idők végezetéig meg másítani hamisítani semmi másra használni nem lehet.

  Ha hozzá írsz, vagy elveszel, vagy betoldsz, csak a erősíted, próbáld csak ki:

  a semmit elhagyom, sem az aminek látszik, vagy semmi az aminek látszik, vagy

  SÉM, AZ AMINEK LÁTSZIK ítt egy vesszőt tettem az e-re…

  Hát nem csodálatos – ez a csoda – á a fenét ez a valóság:

  SEMMI, AZ AMINEK LÁTSZIK!

  Sém és semmi harcában a sém győz és semmi marad meg – hát megérte, ki érte?

  Ő a fél – mindig keresi másik felét , ezért nem tudja felmérni tettének földi következményét.
  Neki a halálba menekülés és küldés zsigereiben van, úgy mind a semminek a sem és a mi.

  Bölcs kor érted te ezt? Hát PERSZE -érted, érted! BÁRMIKOR! Rácsodálkozom és szenvedem.
  Ez az én sorsom, tanítom és gyógyítom, mert ha okos volna és egészséges, semmise KÉNE!

  Nem kéne a háború, nem kéne a mindennapi harc, nem kéne a hit, nem kéne a tudás:

  NEM KÉNE SEMMI!

  UGYE ÉRTED? HISZ ÉRTED IS ÍROM!

  Kelt: Bázakerettye, 2011. december. 16-án pénteken. 03: 35 órakor
  küldöm az éterbe:

  utóirat:

  “…nem kell semmi rendszered működéséhez, meg van benne minden…

  akkor miért kuncsorogsz – például pénzért. legyél benne és kint IS. EGY- ARÁNT!

  legyél – tegyél sem – mi – sé – NE – HÁ-BO-RODJ MEG!

  SZER – E- TETT – EL : id. Kiss László

Hozzászólás:

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.