Magyarország háborúba megy?

A hír2011. december 5-én, a magyar kormány döntést hozott egy olyan nyilvántartó rendszer felállításáról, amely a hadra fogható, 18 és 40 év közötti férfiak, sorozáshoz és behíváshoz szükséges adatait tartalmazza. A honvédelmi miniszter által javasolt rendelet szerint, azonnali hatállyal be lehet hívni a nyilvántartásban szereplő férfiakat, amennyiben az országgyűlés indokoltnak tartja.

Ez volna a hír, lessünk be a kulisszák mögé!

Magyarországon a második világháború végétől volt kötelező sorkatonai szolgálat; kezdetben a háborús fenyegetettségre hivatkozva, majd a hagyományokra, majd a kultúrára. A kötelező sorkatonai szolgálatot 2004 novemberében szüntették meg. 2011. december 5-én a kormány újabb döntést hozott: elindult a folyamat a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítására.

A rendelet életbelépésével egyidejűleg, elkezdődött a megfelelő katonai szervek felkészítése a hadköteles férfiak azonnali behívására.

Indokolatlanul semmi nem történik, kiváltképp nem kormányszinten, tehát érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mi lehet mindennek a hátterében. Miért fontos ez? Miért épp most? Miért ilyen gyorsan?

Mire lehet felhasználni egy hadsereget? Elsőre azt mondhatjuk erre, hogy háborúra, külső ellenség ellen; belső zavargások megfékezésére; bizonyos munkák elvégzésére; vagy katasztrófák utáni mentesítésre. Valójában a kérdés ilyetén feltevése nem eléggé pontos, ha precízek akarunk lenni, így kell megfogalmaznunk: mire lehet felhasználni egy kényszerbesorozott, amatőr, katonailag felkészületlen, harcolni nem akaró, ölni nem akaró, gyengén felszerelt, egyenruhás civilekből álló „hadsereget”? Ha így tesszük fel a kérdést, a külső ellenség elleni háború lehetősége azonnal kiesik.

Nézzük a többi lehetőséget!

Belső zavargások megfékezése: az országban magasra csapnak az indulatok, de Kelet-Európa nem Dél-Amerika, a népet ezen a vidéken másképp nevelték, komoly belső zavargásokra a közeljövőben nem kell számítani. Az IMF szoruló vasmarka, a kilátásba helyezett állami csőd miatt polgári engedetlenségi mozgalmaktól tart a kormány?

Bizonyos munkák elvégzése: ez egy érdekes pont, hiszen hajdanán a kényszer-besorozott katonák nagyon sokféle munkát végeztek, kezdve a betakarítástól az építkezésekig, méghozzá ingyen. Ha ekkora mennyiségű ingyen-munkaerőre van szüksége a kormánynak, akkor komolyan készülhet egy esetleges csődre, amikor is nem lesz mivel és nem lesz kit megfizetni az állami szintű építőmunkák terén.

Katasztrófa elhárítás: milyen katasztrófa eshet meg Európa szívében, amely ilyen fokú mozgósítást igényelne? Errefelé nincsenek aktív vulkánok, törésvonalak, nincs tsunami, veszélyes járványok. Hacsak nem a rejtélyes Nibiru bolygó jövő év végére jósolt eljövetelétől félnek a döntéshozók, ennek a pontnak nincs reális alapja.

A háború külső ellenség ellen egy vicc, és nem csak azért, mert nincs meg hozzá a háttér és az ütőerő, hanem azért is, mert ugyan ki ellen kellene háborút viselni? Egy háború minden esetben a döntéshozók kizárólagos felelőssége és hibája, melynek következményei kizárólag a lakosságot terhelik.

Csodálatos lenne, ha egyszer a főtitkárok, királyok és miniszterek lennének azok, akik ott rohannak a csatatéren, akiknek leamputálják a lábát egy repesz miatt, akiknek keze-lába remeg a légnyomás miatt, akik meghalnak egy eltévedt lövedéktől vagy elevenen elégnek a napalm poklában.

Örvendetes lenne, ha egyszer egy államfőt tüntetnének ki bátorságért, miután levágták a lábát, egy minisztert neveznének hazafinak, miután huszonévesen vén trotty lett, és egy király sírjára helyeznének hősi koszorút. Ha ez megtörténne, akkor ezek az emberek végre megtudnák, hogy a háború köré szőtt hősi eposz a hazafiságról, a férfiasságról és a bátorságról, mennyit ér valójában.

Ma már sokan nem értik, miért tartják Cassius Clay-t (Muhammad Ali) a huszadik század sportolójának. Boksz pályafutása és egyénisége csak másodlagos okok, a lényeg a társadalmi szerepvállalása. 1967-ben megtagadta a katonai szolgálatot, megtagadta, hogy elutazzon Vietnámba, és ott halálos bűnöket kövessen el olyan emberek ellen, akiket sose látott. Öt év börtön sem rendítette meg. Ő valóban hazafi volt, valóban hős és valóban bátor.

2011. december 5-én Magyarország kormánya új rendeletet fogadott el. Ismét lesz kötelező sorkatonai szolgálat. Az előkészítő lépések ezekben a percekben is folynak.

Egy eladósodott világ eladósodott országainak tagdíjaiból egy nemzetközi társaság kölcsönöket nyújt az egész eladósodott világnak. Ez a Nemzetközi Valutaalap, az IMF. Az IMF valamennyi tagországa el van adósodva, mégis kölcsönöket folyósít, és mégis államokat fenyeget azzal, hogy csődbe viszi őket, miközben elsősorban saját magát kellene csődbe vinnie. Ez egy színház.

Az IMF nem ellensége Magyarországnak. A média nem a valóság. A mélyben kiterjedt projektek futnak, melyekből a felszínen nem látni semmit, mert eltakarják azokat a hamis magyarázatok, a hamis ellenségképek, és a mesterségesen korbácsolt indulatok. A világot megrázó gazdasági válság a globalizációnak nevezett mozgalom legújabb vívmánya. A cél egyetlen kormány, egyetlen törvénykönyv, egyetlen vallás, egyetlen rendszer mindenki felett. A mesterséges válságból a rabszolgatartó nyújt segítő kezet, melyet megragadva a népek fellélegeznek… néhány röpke pillanatra.

A kötelező sorkatonai szolgálat lehetőségének visszaállítása arra utal, hogy a kulisszák mögött már meghozták a döntést Magyarországgal kapcsolatban.

Forrás: www.brookskiado.hu Julius Andan hírelemzés

2011.12.13. Irán a Hormuz-szoros lezárását gyakorolja

2011.12.09. Az iráni nukleáris létesítményeket figyelte meg a CIA lezuhant drónja

2011.12.09. Erősödik Pakisztán és a NATO szembenállása

2011.12.08. Kínai elnök a haditengerészetnek: „készüljenek háborúra”

2011.12.07. Szíria támadása elkezdődött?

2011.12.06. Januártól nyilvántartást vezetnek a hadköteles férfiakról

2011.12.02. A kínai tábornok akár egy világháború árán is megvédené Iránt

2011.11.29. Oroszország hadrendbe állította az új rakétavédelmi radarállomását

2011.11.29. Moszkva óva int az ultimátumoktól, és hadihajókat küld Szíriába

2011.11.27. Irán megtámadhatja a NATO törökországi rakétavédelmi rendszerét

2011.11.27. A NATO le fogja vonni a tanulságot a tragikus pakisztáni incidensből

free counters

A szavazás, amely bejárta a világot

Valahol Amerikában szenvedélyes hangon kijelentik, hogy a vállalatoknak nincsenek gyermekeik… Mi közünk van nekünk ehhez?

Nagyon is sok.

A világ jelenlegi működését alapvetően befolyásolja a modern demokrácia és annak szabályai, amelyhez a mintát nem kis mértékben az USA törvényei és szokásai adják. Ezek a szokások és törvények teszik lehetővé azt, hogy egy bíróságon “egyenrangú” félként küzdjön meg egymással egy “természetes” és egy “jogi személy”, vagyis akár egyetlen ember és egy multinacionális vállalat.

A törvény előtti egyenlőség azonban elképesztő aránytalanságot eredményez, egyetlen (szó szerint) halandó, csekély erőforrásokkal rendelkező, ugyanakkor megfogható, számtalan módon befolyásolható személy szállhat szembe egy gyakorlatilag halhatatlan, ügyvédek, szakértők garmadáját és elképzelhetetlen pénzeket mozgató, számtalan háttér kapcsolattal és lehetőséggel rendelkező, ugyanakkor megfoghatatlan, a világ másik végén “bejegyzett” vállalattal. Volt alkalmam ezt megtapasztalni, amikor civil szervezetként próbáltunk fellépni egy Seychelle szigeteken bejegyzett, “ismeretlen tulajdonosi körrel” rendelkező társaság ellen, akik a Balaton fölött szerettek volna fapados és teher repülőket közlekedtetni.

Ezzel a megoldással gyakorlatilag titánokat teremtettünk, olyan félisteni hatalmú “jogi személyeket”, akik óriási erővel rendelkezve hatalmas változásokat hajtottak végre a világban, átlépve személyek és közösségek jogos vagy kevésbé jogos érdekein és szándékain. Megváltoztatták, átalakították a világot, olyan mértékben és sebességgel, amelyre lassú, tisztelettudó, figyelmes emberi gondolkodással nem lett volna lehetőség. Ezeknek a titánoknak köszönhetjük a világ globális szerveződését, az oktatás, kutatás, ipar, kommunikáció, média elképesztő fejlődését. Nélkülük mindez nem, vagy csak sokkal-sokkal lassabban alakulhatott volna ki.

A titánok ideje azonban lejárt. Áttörtek minden határt, meghódították a bolygót, mindenki megismerte hatalmukat és behódolt nekik – ők azonban már nem férnek el a szőnyegen. További hódításra éheznek, most már egymást gyilkolják, az élő környezetet és az emberi társadalom alapjait rombolják korlátozhatatlan erejükkel. Az “Occupy” mozgalmak önmagukban tehetetlenek, tagadásra épülnek, de nem azonosítanak valódi okokat a negatív jelenségek mögött.
Ez az alkotmánymódosítási javaslat viszont eleven húsba vág. Megnevezi az egyik alapvető okot, a tényt, hogy “nem természetes jogi személynek” tekinteni egy vállalatot, bankot, stb. helytelen, ez a lehetőség abszolút egyoldalú helyzetet teremt, ahol az egyén vagy emberi közösség egyértelműen alárendelt szerepbe kényszerül. Ezzel szemben csak egy mindenek felett álló szabály, az alkotmány léphet fel, egyértelmű elsőbbséget biztosítva az emberi szempontoknak. Megtiltana minden olyan rejtett pénzügyi tranzakciót, amely politikai eseményekre, például a választásra hatással lehet – ugyanakkor kizárja, hogy a módosítás bármilyen módon felhasználható legyen a sajtó szabadságának korlátozására.Szép elképzelések, amelyek nyilván hosszú, lassú, számtalan módon támadott folyamatot indítanak el, és nyilván felhígulhatnak a további csatározásokban. A lényeg nem ez. A lényeg az, hogy a sok szempontból példaképként tekintett Egyesült Államokban lerántották a leplet a megszokott gondolkodás egyik alappilléréről, a személyként elidegeníthetetlen jogokkal rendelkező vállalatról, és újra (mert azért ez az amerikai történelemben már korábban létezett) megjelent az a gondolat, hogy minden vállalat gyakorlatilag egy bizonyos feladat megvalósítására létrehozott szolga, és teljes mértékben és minden szinten alárendelt szerepet játszik az emberekkel szemben.

A titánok természetesen nem pusztulnak el egy módosítási javaslattól. Viszont a megszokott összemosással szemben most megjelent egy éles frontvonal “ember” és “cég” között, a harc megkezdődött. Minden elismerés megilleti azokat, akik kiálltak erre a küzdelemre. Az Erő legyen velük.

„Hiszem, hogy a banki intézmények veszélyesebbek a reguláris hadseregeknél, ha az amerikai nép valaha is engedi, hogy magánbankok irányítsák a fizetőeszköz kiadását, akkor a bankok és a körülöttük felnövő vállalatok addig forgatják ki a vagyonukból az embereket, míg a gyermekeik hajléktalanként nem ébrednek, azon a földrészen, melyet apáik foglaltak el.” Thomas Jefferson – az USA elnöke 1801-1809-ig.


2011 december 6-án Los Angeles lett az első amerikai nagyváros, amely alkotmány-módosítást indítványoz annak érdekében, hogy alkotmányos jogok kizárólag emberi lényeket illethessenek meg

Forrás: www.hajnalvilag.hu

2011.12.14. Hiperinflációval a világkormányért

2011.11.15. A kínai kassza is kiürül?

2011.10.22. Ki irányítja a globális gazdaságot?

2011.10.20. Amerika hanyatlása egyszerűen elkerülhetetlen

2011.09.30. Az arany árfolyamának esése a gazdasági hadviselés része

2011.09.09. Az EKB elnöke is globális kormányzást akar Európában

2011.07.25. Az összeomlás nem marad el, csak késik

free counters