Adózz magyar, hogy más jól éljen belőle


Az ország költségvetésének nehéz helyzetére hivatkozva kivétel nélkül, állandóan “nadrágszíjunk meghúzására” biztatnak bennünket évtizedek óta vezetőink. Az ország helyzete ennek ellenére egyre rosszabb. Várható, hogy az ingatlanadó fizetése sem fogja kisegíteni az országot, ezért az ingatlanadót, kommunális adót, ebadót és minden további olyan adót, ami igazságtalan, erkölcstelen, határozottan, egyértelműen el kell utasítanunk.

Hazánkban az ingatlan tulajdonlásnak évszázados hagyományai vannak. A magyar emberek egyik fő életcélja a saját tulajdonú ház, lakás, ingatlan.
Régen jórészt kaláka segítségével, ma a szándékosan alacsonyan tartott jövedelmek miatt csak hitelek igénybevételével tudjuk ezt megvalósítani. A kaláka tiltása, büntetése, és most az államilag támogatott forinthitelek helyett bevezetett deviza alapú hitelek törlesztésének ugrásszerű emelkedése voltak az övön aluli ütések ebben a rendszerben… a következő az ingatlanadó lenne, … a semmiért(!), mert ez felesleges áldozatvállalás lenne a családoktól, és változást csak negatív értelemben hoz a családok életébe ez a tehertétel. Adózott jövedelemből és kamatos kamattal terhelt hitelből valósítottuk meg sokan a legelemibb életfeltételünket, a lakhatást.
Amire mindenképpen szükségünk van, hiszen munkanélküliség esetén, jövedelem nélkül lakás bérlése sem lehetséges, földönfutók leszünk, az utcára kerülünk saját ingatlan nélkül.
A lakhatás célra használt ingatlan maga nem termel jövedelmet. A jelenlegi magántulajdon központú hatalom büntetni akarja azt, akinek tulajdona van.

Vagy épp megfosztani készül bennünket legfontosabb tulajdonunktól?

Az ingatlanadót mire akarják használni:

 • a múltbéli jövedelmünk mostani adóztatására, vagy
 • a mostani jövedelmünk adóztatására olyan tárgyhoz kötve, aminek semmilyen hatása a mostani jövedelmünkre, ill.
 • az életminőségünk adóztatása lenne a cél?

Ilyen alapon lehetne az emberek súlya, magassága alapján is adót kivetni.

Ez az adó akkor lenne indokolható egyáltalán, ha a jövedelem tartalmazná a lakhatás megteremtésének költségeit. De nem tartalmazza. Meghagyták a jövedelmet a szocialista korszak szintjén, de elvettek minden juttatást, amit a régi rendszer biztosított a fizetés mellé (lakhatást, oktatás, egészségügy, stb.).
Ráadásul (mintegy tréfásan) felhívják a figyelmünk az „öngondoskodás” szükségességére. Miből?

Az adók folyamatos emelésére tulajdonképpen is miért van szükség, egyre nagyobb mértékben?
Mert egy hibás, a társadalmat ellehetetlenítő pénzügyi- gazdasági rendszert vettek át és működtetnek a vezetőink, a politikai elitünk. Mi pedig jóindulatúan tűrtük, és egyelőre még eltűrjük ezt.

Egy nagy átverés, nagy félrevezetés áldozatai vagyunk mindannyian, mi magyar állampolgárok:

Elhitetik velünk, hogy „demokráciában” élünk, ahol a demokrácia az emberek jobb – bal oldali megosztását, a pártokra szavazási lehetőségét jelenti. Olyan pártokra szavazhatunk, akiket a magyar társadalom finanszíroz, ahol a képviselőknek a Parlamentben az egyik pártkatona bekiabálja, melyik gombot kell kötelezően megnyomniuk a szavazásnál… Viszont a parlamentbe került egyik képviselő sem tudná, ha akarná se e miatt a „pártfegyelem” miatt képviselni választóit, hiszen a kiabáló utasítása szerint kell szavaznia. Feleslegesek az ilyen képviselők, elegendő lenne a kiabáló, aki nyomhatná sorban az összes gombot…

A valódi hatalom ebben a rendszerben azé a jelölőé, aki a jelölteket állítja, legyenek azok pártok, vagy annak képviselői. Gyakorlatilag 2 pólusú 1 párt rendszer ami nálunk működik..az országgyűlésbe bekerült pártok akkor is ott ülnek a Parlamentben ha nyertek, akkor is, ha vesztettek a választáson, a felelősségük kb. ugyanannyi, egyszerűen a húsosfazék távolsága változik…
A kormányváltáskor nem készül nyilvános nemzeti vagyonmérleg, hogyan gazdálkodtak a rábízott javakkal a pártok.

A Parlament folyamatosan alkotja a törvényeket. A baj az, hogy inkább a lobbyérdekek szerint, kevésbé a választópolgárok érdekében. Egy stabil, igazi demokráciában felesleges az állandó törvényalkotás, a stabilitás, az emberek létbiztonságát szolgáló törvények a fontosak, amiket nem kellene mindig változtatni.

Ebben a rendszerben akkor vagyok törvénytisztelő demokrata választó polgár, ha szavazok valamelyik (bármelyik) pártra, és várok 4 évet arra, megvalósította-e az ígéretét a párt. Ha nem, szavazhatok másikra, hisz a lényeg az emberek megosztása, a közösség egységének szétzilálása, egymással szembefordítása, közben csendben történő kifosztása.

Klasszikus oszd meg és uralkodj elv!

A mostani, nekünk “demokráciaként” eladott rendszer gyakorlatilag a pártok kontroll nélküli, lobbyérdekek szerinti hatalom gyakorlását jelenti, egyéni, visszahívható, számon kérhető képviseletünk helyett.

Ha felkeltette érdeklődését az írás, a folytatását a forrásánál megtalálja.

2011.12.07. Uniós hatalomátvétel egy tollvonással

2011.12.05. Peking üzleti alapon segít Európának

2011.12.05. Keserű gyógyszer a Monti-csomag

2011.12.04. Delors: “az euró kezdettől hibás volt” – Telegraph-interjú

2011.12.01. Londoni elemzők: euróövezeti felbomlás

free counters

Hírdetés

Egy gondolat a(z) “Adózz magyar, hogy más jól éljen belőle” című bejegyzésnél

 1. Nagyon fontos ESEMÉNYEK ELŐTT ÁLLUNK, AMELYEKRE A “KERESZTÉNY EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG” is fittyet hány!
  Csodás események történtek Szilágy-Nagyfaluban ( melyről az Index is beszámolt) de sem a közszolgálati TV-k, sem a Kossuth Rádió nem említette. Interneten terjed és fontos lenne mindenkinek felkészülni az alábbi eseményekre!
  Ez a pénzvilág már nagyon az összeomlás határán van. De mi lesz azután? Kiderül, milyen másféle lelkülettel és gondolkozással mentsük meg a lelkeket!
  Szűz Mária Üzenetei blog röviden beszámol egy látnoknő lejegyzett írásairól, amely nagyon nagy meglepetést okoztak nekem. Igyekeztem kérdezősködni, hogy mennyire valóságos és komolyan vegyük-e. A választ alább olvashatja mindenki.Érdemes!

  MILYEN LESZ AZ EGYETEMES FIGYELMEZTETÉS?
  Az egyetemes FIGYELMEZTETÉS az emberiség történelmében példa nélküli kozmikus esemény lesz, a tudósok által ismeretlen természeti jelenség. Sok látnok szerint, mintha bekapcsolnák a FÉNYT az űr mélységéből, amely közvetlenül Istentől jön, és amelynek elementáris hatása a földön kb. 20 percig tart. Ez látható lesz majd szabad szemmel, de lesz egy láthatatlan erő is, amely felkavarja az emberi értelmet. Óriási érzelmi, lelki és szellemi megrázkódtatást okoz, amelyhez hasonlót soha semmilyen más pszichikai hatás nem váltott ki, és amit nagyon jól jellemez az a meghatározás, hogy „utolsó erőkifejtés a Mennyből”. Az emberiség számára ugyanis világossá válik lelkiismeretében Istennel és a bűnnel való viszonya, és a kitáguló szellemi dimenzióban felmérjük majd, hogy bűneink miatt mennyire távolodtunk el Istentől.
  Más szóval az egyetemes Figyelmeztetés egy nagy vizsgája lesz az emberiség lelkiismeretének, amely nem változtatja meg, – habár lesz, amit igen – a katasztrofális események lefolyását, amelyekkel szembe kell néznünk. Ez inkább lehetőség lesz szemléletünk megváltoztatására a felismert igazság alapján, amelyet ebből az óriási lelki ajándékból nyerünk.
  Ezt az eseményt Isten világszerte nagyon alaposan kijelentette eszközeinek, mégsem ismerik az emberek széleskörűen, sokak számára pedig teljesen hihetetlen. Így óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy lehet egy ilyen nagyfontosságú dolog körül ekkora csend. Talán azért, mert sem a tudományhoz nem kapcsolódik igazán (a megfogható elemek hiánya miatt) sem pedig a valláshoz (a magán kinyilatkoztatások természete folytán) így végül csak egyedül a személyes emberi hit marad.
  Jézus és Mária választottaik révén sok éven keresztül közölt üzenetekben adtak néhány részletet erre vonatkozóan; megmagyarázták természetét, valamint ismertették e páratlan megtapasztalás bekövetkezésének várható idejét, és az emberekre gyakorolt hatását.
  Elmondhatjuk még, hogy ezeket az ismereteket belső hallás és víziók formájában hozták választott eszközeik tudomására, misztikus formában, hogy megtapasztalják annak az emberi természetre gyakorolt hatását lelkükben átélve, és hogy így, annak jelentőségét átérezhessék.
  Mára már sok hiteles látnok kapott kinyilatkoztatást Isten Nagy Figyelmeztetésére vonatkozóan, de mindez Garabandalban kezdődött, ahonnan átterjedt híre mind az öt kontinensre és érthetővé vált teljes összefüggésében. Vizsgáljuk hát meg a történelem legkülönlegesebb Mária jelenését röviden összefoglalva.
  Garabandal egy az észak spanyolországi hegyek közé ékelt kis egyszerű falu, amely ma is őrzi a négy 11-12 év körüli kislány – Conchita, Jacinta, Mari Cruz, és Mari Loli – előtt, 1961 és 1965 között történt mintegy 3000 nyilvános Szűzanya jelenés nyomait.
  Sok üzenet és prófécia adatott e lányokon keresztül az emberiségnek, köztük annak a három nagy eseménynek a kinyilatkoztatása is, amelyek ezekre az időkre vonatkoznak. Ezek időközben más látnokoknak is ki lettek jelentve, és más helyen történt Mária jelenések alkalmával is meg lettek erősítve: FIGYELMEZTETÉS, CSODA, BÜNTETÉS (vagy Tisztítás.)
  A lányok látomása szerint a büntetés olyan óriási mérvű lesz, amellyel még soha nem szembesült a föld, hatása pedig az egész emberiséget érinti, mivel megelőzi azt az egyetemes FIGYELMEZTETÉS és a CSODA, hogy előkészítsen minket, és egy utolsó lehetőséget adjon nekünk a változásra.
  A CSODA Garabandalban történik majd, röviddel a FIGYELMEZTETÉS után, hogy megerősítse a világot abban, hogy a FIGYELMEZTETÉST Isten küldte, és ne legyen kétség annak természetét illetően.
  A következőkben álljon itt néhány kommentár, amit a legfontosabb látnok, Conchita Gonzales tett 16 éves korában:

  A Figyelmeztetés egy természetes jelenséghez kapcsolódik, amelynek neve megtalálható a szótárakban, és „A” betűvel kezdődik.
  A Figyelmeztetés közvetlenül Istentől ered, és ugyanabban az időben lesz látható az egész világon.
  Mintha bűneink feltárulnának, és láthatóvá válnának, amelyet megtapasztalnak mind hívők, mind hitetlenek, és függetlenül attól, milyen vallás hívei.
  Mintha bűneink letisztítása történne, hogy előkészítsen a Csodára.
  Ez is egyfajta összeomlás lesz,- amilyennek a halálunkat képzeljük- és mondhatjuk, hogy a halottak közé kívánkozunk a Figyelmeztetés megtapasztalása előtt.
  A Figyelmeztetés a világ lelkiismeretét állítja helyre, azokét is, aki nem ismerik Krisztust, és a nem keresztények is hinni fogják, hogy a Figyelmeztetés Istentől érkezett.
  A legfontosabb azonban, hogy azon a napon, a világon mindenki lát majd önmagában egy jelet; a kegyelem, vagy büntetés jelét. Tehát: Figyelmeztetés lesz.
  Akkor, abban a pillanatban egymagunk leszünk a világban lelkiismeretünkkel, Isten jelenlétében. Látni fogjuk bűneinket, és mindazt, mit azok okoztak.

  Bár mindenki megtapasztalja ezt az eseményt, de mindenki másképpen, mert függ az egyes emberek személyes lelkiismeretétől, valamint maguk a bűnök is különböznek az egyes emberek esetében.
  A Figyelmeztetés egy asztrológiai eseményhez kapcsolódik, amikor két égitest összeütközik egymással, ami azonban fizikai károkat nem okoz. Mégis nagyon ijesztő lesz, mert pontosan abban a pillanatban látjuk majd saját lelkünket, és az általunk okozott károkat; úgy érezzük, mintha meghalnánk. De emiatt nem halunk meg, – legfeljebb az iszonyat következtében, amelyet a bensőnk megismerése okoz – hogy kik is vagyunk mi valójában.
  Az ebben a kis faluban adott kinyilatkoztatások – együtt a hosszú ideje világszerte adott többivel – arra engednek következtetni, hogy a Figyelmeztetés a globális válságba mélyen belemerült emberiség számára az utolsó figyelmeztetés lesz majd.
  2.)
  Luz de Maria de Bonilla több mint 17 éve kap üzeneteket az Úr Jézustól és a Szűzanyától. Figyelmezteti az emberiséget, jövendöl a drámai eseményekről, és sok általa közvetített prófécia már nagy pontossággal be is teljesedett. Egy kis papi csoport is segíti küldetését, de ő Jézus megbízásából mindaddig névtelenségben maradt, amíg Jézus meg nem engedte, hogy felfedje kilétét az üzeneteiben említett események gyors előrehaladása miatt.
  A látnok a saját személyes élményén keresztül mutatja be nekünk, milyen lesz az egyetemes Figyelmeztetés.
  „ Az Úr nagyon különleges módon értette meg velem, hogy majd egy üstökös kerül a Föld közelébe, amit mindenki lát, és így nagy pánikot okoz, ami sok embert gyónásra késztet, noha igazi bűnbánatot nem éreznek.
  Aztán megjelenik az égbolton a „KERESZT” jele több napon át. Az emberek érezni fogják a gyónás és bűnbánat szükségességét, de lesznek, akik azt mondják, hogy ez is csak emberi mesterkedés, valami trükk az emberek megfélemlítésére, és a Katolikus Egyház ellen fordulnak.
  A zűrzavar közepette egy földrengés jelzi majd a FIGYELMEZTETÉS jöttét, amelyet az Úr engedélyével részben megtapasztalhattam a 2008. évi nagyböjt időszakában, egy szerdai napon.
  Gyötrelmet éreztem magamban, valami rémesnek a közeledését, amiről nem tudtam, hogy micsoda, csak azt, hogy valami lesújtó fog történni, – valami olyasmi, amitől megszakad a szívem.
  Kb. 20 percig lehettem ebben az állapotban, amikor a nyugtalanságom fokozódni kezdett, és úgy éreztem, mintha a lelkem elhagyna, mert fokról fokra valami szörnyű magányosság érzése kerített hatalmába, amit nem csak a lelkemben éreztem, hanem a fizikai testemben is.
  Aztán teljesen rám borult valami borzalmas elhagyatottság érzete. Az aggodalom pedig úgy fokozódott bennem, ahogyan az elhagyatottság érzete is nőtt. Teljes tudatában voltam Isten távollétének, valamint a lelkemben jelenlévő sivárságnak és gyötrelemnek. Próbáltam valami vigasztalást keresni, de csak a mindent betöltő magány és ridegség fala növekedett fokról fokra, míg nem azt éreztem, hogy lelkem elhagyja tudatomat, – Isten nélkül! És aztán,- akár egy filmen,- bűnök kígyózni kezdtek bennem, súlyosabban, mint hogy azt szóban ki lehetne fejezni. Éreztem,- mondhatnám megtapasztaltam- mindet, mint a sajátjaimat, mert bennük éltem. Éreztem, mi megy át az emberek agyán, szívén, bensőjében, mikor megválnak életüktől.
  Átéltem azok szenvedéseit, akik elhagyni készülnek életüket; éreztem azt, amit a baba érez abortusz közben, megtapasztaltam a bántalmazottak sérelmeit, átéltem a drog, – és alkoholfüggőséget, és a prostitúciót. A bűnök fajtái egytől egyik átvonultak a lelkemben. Mindehhez valami szörnyű alávalóság érzete társult. Úgy éreztem, nem mehetek ki a házból, mert Isten elvetett engem, és megéltem ISTEN TELJES HIÁNYÁNAK állapotát. Ez valami olyan borzalmas üresség, amit semmi nem tölthet be; itt a földön is van emberi bűn és bánat, de nem érezzük a bűn támadásának terhét, mert Isten jelenlétében élünk.”

  Aztán a gyötrő magányosság érzetének feloldására a látnoknő a férje segítségét kérte, akiről tudta, hogy a kegyelem állapotában van, és aki rögtön imádkozni is kezdett érte. Ő még mindig érezte a rettenetes ürességet és egy erős késztetést arra, hogy kirohanjon a házból, be a kocsiba, és gyorsan elhajtson. Tudta, hogy ez csak egy démoni kísértés, aminek minden erejét megfeszítve ellen kell állnia. A földre vetette magát és karjait kereszt alakban kitárva kérte Istent, hogy térjen vissza hozzá. Aztán úgy érezte, mintha a lelke megszólalna, és tudta, hogy a Szentlélek betöltötte őt, mert a béke és elégedettség érzése uralkodott el rajta úgy, mint soha azelőtt.
  Rendkívüli élményét ezekkel a szavakkal foglalja össze:
  „ Íme, így zajlik le a FIGYELMEZTETÉS. A bűnös emberek eszméletüket vesztik, kómába esnek, a démonok pedig várják, hogy megkaparinthassák lelküket, mintegy a saját zsákmányukat, mielőtt még az irgalom órája elérkezne. Azok számára, akik életüket Isten nélkül élik, a FIGYELMEZTETÉS percei borzalmasak lesznek. Különösen rettenetes, mikor végezetül az őket körbezáró démoni légiók kezére adják magukat, akik vádolják őket bűneik miatt, és elhitetik velük, hogy Isten nem fog nekik megbocsátani.
  A langyos lelkek pedig a töredelmes bánat és kegyelem perceit élhetik majd meg, ha felismerve hibáikat, bocsánatot kérnek, és megtérnek.
  Ugyanakkor a kegyelem állapotában lévő lelkeket a Szentlélek jelenléte tölti be.
  Tudni kell még azt is, hogy a FIGYELMEZTETÉS lezajlása után a hitetlenek tudományos magyarázattal állnak majd elő, az emberiség kitart tévedéseiben, a bűnök kiterjednek, és üldöztetés kezdődik.
  Attól a naptól kezdve az életem már nem ugyanaz. A FIGYELMEZTETÉS alatt az Úr képessé tesz minket arra, hogy a bűn tudatában legyünk. Sosem felejtem el azt a napot. Sírtam azokban a percekben, amikor Isten hiányát éreztem. Soha nem gondoltam volna, hogy ez az érzés minden gyötrelmet felülmúl, amihez csak a testben lévő üresség, a bűnök megjelenése, valamint az elhagyatottság érzésének állandó fokozódása társul.
  Most is sírok, amikor erről a tapasztalásról írok, mert még az emléke is fájó, és mindig kérem az Urat, ne kelljen azt újra átélnem, mert nem lennék képes mindazt újra elviselni.
  Ez az én személyes megtapasztalásom a FIGYELMEZTETÉSRŐL, egy riport annak lezajlásáról, – a Jézussal együtt való szenvedésről. Ő azt mondta, hogy EZT FOGJÁK A LELKEK ÉREZNI A FIGYELMEZTETÉS ALATT, ÉS EZ CSAK EGY CSEPP AHHOZ KÉPEST, AMIT Ő ÉLT ÁT A MI BŰNEINK MIATT.
  A látnoknőnek a továbbiakban is voltak még megtapasztalásai, a FIGYELMEZTETÉSRE vonatkozóan, amellyel kapcsolatban üzeneteket is kapott. Többek között az alábbi magyarázatot adta neki Jézus:
  „ Az, hogy Isten elhagy valakit, nem azért történik, mert Isten el akarja hagyni, hanem azért, mert Isten tiszteletben tartja az emberek szabad akaratát. Meg kell tapasztalniuk, hogy a szabad akarattal való visszaélés a bűn, és hogy annak milyen következményei vannak.”
  Egymástól függetlenül, különböző helyeken, számos más látnok is hasonló üzeneteket kapott, és kap jelenleg is a Nagy Figyelmeztetésre vonatkozóan.
  Ezek arra hívnak fel mindenkit, hogy mindig álljon készen a nagy eseményre, amely bármikor bekövetkezhet, annyira közel van.
  Ezért nagyon fontos, hogy lelkünk legyen mindig a kegyelem állapotában, és osszuk meg ezeket az ismereteket mindazokkal, akikkel csak tudjuk. És ami még nagyon fontos: imádkozzunk minél többet, és ne feledjük önmagunkat naponta felajánlani Jézus Szentséges Szívének!

  Köszönöm Ritának az áldozatos munkáját, hogy ezt megismerhettük.
  Bejegyezte: Andre Lowoa dátum: 16:21 0 megjegyzés
  Küldés e-mailbenBlogThis!Megosztás a TwitterenMegosztás a Facebookon
  2011. december 6., kedd
  Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“
  Második eljövetelem ideje majdnem itt van

  2011. december 5. hétfő, 15.15
  Legdrágább leányom, az előkészületek a Nagyfigyelmeztetésre, mellyel felkészítem az emberiséget, már befejeződtek.
  Meg szeretném köszönni az Én drága követőimnek, akik oly sok millió lelket segítettek megmenteni, az Irántam érzett szeretetük révén.
  Második Eljövetelem ideje már majdnem elérkezett a világba. Oly sokan még mindig nincsenek felkészülve, de Irgalmam meg fogja védeni őket.
  Érkezésem egy dicsőséges esemény lesz. Férfiak, nők és gyermekek fognak térdre borulni, örömmel, csodálattal, és Irántam, az ő Isteni Megváltójuk iránti szeretettel szívükben.
  Sokan meg fognak könnyebbülni, mert az emberiség nem tudná túlélni a gyötrelmet, amelyet a sátán és sötét angyalai okoznak, akik elrejtőznek a világ minden részében, és szörnyű fájdalmat okoznak.
  Gyermekeim közül sokan olyannyira nem vesznek tudomást a sátán démonairól – mivel egyszerűen nem hisznek létezésükben -, pedig ők, a sátán démonai okozzák a reményvesztett boldogtalanságot a világban.
  A sátán démonai generálják az emberek közötti gyűlöletet, a féltékenységet és a gyilkolás vágyát. Nincs már sok idejük hátra, gyermekek, mert Én, a Ti Megváltótok, vissza fogok térni hamarosan, ígéretemhez híven.
  Imádkozzatok mindannyian, minden lélek megmentéséért a világban, hogy ők is készen álljanak az Új Paradicsomra a földön.
  Megváltótok,
  Jézus Krisztus
  Bejegyezte: Andre Lowoa dátum: 19:50 0 megjegyzés
  Küldés e-mailbenBlogThis!Megosztás a TwitterenMegosztás a Facebookon
  2011. december 5., hétfő
  Forrás fakadt Nagyfaluban 2011-12-03-án
  Míg a Zarándok honlapot csináltam, hónapról hónapra feltettem oda a nagyfalui üzeneteket. Ezekben az üzeteketben a Szűzanya többször szólt a világra váró megpróbáltatásokról (Nagy Figyelmeztetés) és több ígéretet is tett. Ezek közül az egyik, hogy a Szentháromság-hegyen forrás fog fakadni – ez most, a december első szombati engesztelő öszejövetel alatt megtörtént(egy Napcsoda kíséretében)! Rövid ismertető és beszámoló:
  “Szilágy-Nagyfalu (Nuşfalău, Jud. Sălaj) magyar református többségű település az erdélyi Szilágy megyében, Nagyváradtól északkeletre 90 km-re. A Csilik János atya által vezetett engesztelések 1999-ben kezdődtek Érsemlyénben, majd 2004 óra Nagyfaluban folytatódnak. Minden hónap első csütörtök – péntek – szombat – vasárnapján vannak engesztelések a falu közelében emelkedő Szentháromság hegyen. Az engesztelők száma egy-egy szombaton (érthetően akkor tudnak a legtöbben jönni) 1000 -1500 fő, magyarok és románok, római katolikusok, görög katolikusok, kisebb számban reformátusok és ortodox vallásúak is. Egy nagy katonai sátorban vannak az engesztelések és a szentmisék, nyáron meleg, télen hideg, de ez a résztvevők számát alig befolyásolja. Alkalmanként 4 – 10 pap koncelebrál. Kezdettől fogva csodás gyógyulások, megtérések történtek és történnek a Hegyen.
  A Szűzanya ígéretet tett, hogy a Szentháromság hegyen gyógyító forrás fakad, amely még sokkal több testi és lelki beteg gyógyulására fog szolgálni.
  Ez a forrás 2011. december 3-án, első szombaton reggel felfakadt,
  és hatalmas erővel buzog!
  A résztvevők hatalmas napcsodában részesültek, ezt minden jelenlevő látta.
  Erről a csodáról Csilik János atya a következő sms-ben értesített szombaton este:
  A vízforrás elindult a Szt. Hegyen! A Szűzanya 2012. január 1-jén fogja személyesen megáldani! Általa gyógyulások fognak történni! Imát várunk
  és ígérünk minden nap!
  Kimondhatatlan hála és dicsőség az Úrnak és Édesanyjának!
  Kovács Győző”

  http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/34-hirek-esemenyek/1221-a-szzanya-bevaltotta-igeretet-szilagy-nagyfaluban-felfakadt-a-forras
  Bejegyezte: Andre Lowoa dátum: 16:45 0 megjegyzés
  Küldés e-mailbenBlogThis!Megosztás a TwitterenMegosztás a Facebookon
  Nagyfalui üzenet, 2011. december
  2011(2012) – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – DECEMBER
  ”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
  87. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
  A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Jel. 1;2, Mt. 24;25.
  Havi mottó:„Aki nem születik újjá vízből, Igéből és Szentlélekből, nem mehet be Isten Országába!”(Jn.3,5)
  Havi imaszándék: könyörögjünk az engesztelő közösség és az egész emberiség újjászületéséért!
  Konkrét feladatunk: böjtöljünk húsmentesen a böjti napokon egészen Karácsonyig!

Hozzászólás:

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.