A terrorizmus elleni háborúról


Dr. Dahlia Wasfi beszél ebben az igazán megdöbbentő videóban az igazságról, kik állnak az Irakot, Afganisztánt, Palesztinát, Szomáliát és a Közel-Keletet megszálló erők mögött. A “terrorizmus elleni háború” valódi okairól, amit 5-10 évvel ezelőtt még bevett a világ…ma viszont egyre többen ébrednek rá a valóságra.

Mekkora hatalmas hazugság a demokráciáért és a terrorizmus ellen vívott háború!

Hiszen valójában ezekben az országokban óriási vállalatok érdekeiért és támaszpontok létesítéséért folyik a harc, százezres ártatlan áldozatokkal, akiknek 90%-a civil, 1/3-a gyermek. Ezeket nevezik “járulékos veszteségeknek” (collateral damage).

“Ha nincs igazság, nincs béke…”

Forrás: www.vilaghelyzete.blogspot.com/

2011.10.22. Ki irányítja a globális gazdaságot?

2011.10.20. Amerika hanyatlása egyszerűen elkerülhetetlen

2011.10.17. Az USA Irán-politikája egyenes út a háborúhoz

2011.09.02. A globalizáció és a nem kívánt következmények törvénye

free counters

3 című bejegyzés “A terrorizmus elleni háborúról” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. A szeplőtelen “fogantatást” az egyház vajon miért két héttel Jézus születése előtt ünnepli, miért nem 9 hónappal születése előtt?

  1. Mert nem Jézus fogantatásáról van szó az március 25-én van, gyümölcsoltó Boldogasszony napján. Itt Mária fogantatásáról van szó dec. 8-án.

 2. December 8. nekünk , magyaroknak kötelező Egyházi Ünnepnap VOLT! Ez az ünnep, Mária Szűzanyánk Szeplőtelen Fogantatásának Ünnepnapja.
  Ugyanezen a napon ülnek össze Brüsszelben, hogy az Önjelölt Új Istenségek döntsenek népek és országok sorsáról!
  Kérek mindenkit, hogy az alábbi üzenetet olvassa el és kérje Szűzanyánkat, hogy segítse az embereket, hogy békében éljünk és elkerüljön mindenkit egy közelgő háború rémképe!
  Szűz Mária Üzenetei: Szűz Mária Jelenések
  Szűz Mária Üzenetei: Szűz Mária JelenésekSzeplőtelen Fogantatás Ünnepén

  Kedves Testvérek!

  A december 8-i Szeplőtelen Fogantatás Ünnepén tartandó egyházi események egyeztetése során az alábbi programmódosításban egyeztek meg a szervező atyák:

  A felvonulási téren a Regnum keresztnél, a hagyományos imaalkalmat 12 órakor kezdődően Kemenes Gábor atya vezetésével megtartják.
  Ezt követően a kedves kitartó hívek feljönnek a Szent Anna rétre, ahol 15 órától főpapi emlékmise lesz a magyar engesztelők egységéért, a Szent Korona másolatának jelenlétében.
  Ha a bíboros úr nem tudna jönni, Székely János püspök atya elvállalta a szentmisét.

  Keressük a lehetőségét, hogy a híveket külön busz szállítsa fel.

  Mellékelem a szentmise módosított meghívóját, és a javasolt kilencedet, amelyet november 29-én kedden kezdünk.

  Kérjük a kedves testvéreket, hogy valamennyi lehetséges főrumon hirdessék ezt az eseményt, hogy az valóban az engesztelők seregszemléje lehessen.
  A meghívó szabadon továbbítható.

  Isten áldását kérve kezdeményezésünkre,

  Köszönettel és testvéri szeretettel:
  Gubicza Katalin
  06-20-9673-988 gubiczak@freemail.hu

  Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

  Bevezető ima mindennap

  Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.
  Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak. Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel. Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja. Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből. Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

  Első nap: november 29.

  Ó Mária Szeplőtelen tisztaságban ragyogó Szíve! Te vagy a legszebb virág Isten virágos kertjében. Te vagy az a csodálatos Édenkert, amelyet a bűn soha, soha nem kerített hatalmába. Eszközöld ki nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi is, miként Te magad, Isten megbántását, még a legcsekélyebbet is minden erőnkkel kerüljük,
  Üdvözlégy… Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről. *

  * Ennek szövegét lásd a kilenced után.

  Második nap: november 30.

  Mária Szeplőtelen Szíve, örök szüzességben Istennek szentelt Szív! Te vagy az érintetlen liliom, a virágzó oázis a világ sivatagában, amelyben Isten Szeme gyönyörködik. Vonzz sok lelket szüzességed követésére, hogy a világ csábítását legyőzzék, és magukat osztatlan szívvel Istennek szenteljék.
  Üdvözlégy… Litánia

  Harmadik nap: december 1.

  Mária Szeplőtelen és isteni szeretettől lángoló Szíve! Te vagy az égő lámpás, amelyet maga a Szentlélek gyújtott lángra, és szeretetének olajával táplált: a Te Szívedben a szent Tűz soha nem aludt ki. Gyújtsd lángra a mi lanyha szívünket is az isteni szeretetnek azzal a Tüzével, amely a Te Szívedben oly nagy lánggal égett.
  Üdvözlégy… Litánia

  Negyedik nap: december 2.

  Mária Szeplőtelen és szemlélődésben elmerült Szíve! Gondolataiddal, vágyaiddal mindenkor Istennél időztél. Szent Fiad szavait és a megváltás titkait szent hallgatással őrizted Szívedben. Űzd el a nyugtalanító gondolatokat, amelyek megzavarják összeszedettségünket, és irányítsd lelkünket Isten felé.
  Üdvözlégy… Litánia

  Ötödik nap: december 3.

  Ó Mária Szeplőtelen és egészen alázatos Szíve! Minél gazdagabb lettél kegyelmekben és erényekben, annál mélyebbé változott alázatosságod. Szerény és visszahúzódó lelkületed különösen kedves volt Istennek, és emiatt méltatott arra az Isten Fia, hogy Szívedben szállást vegyen. Taníts bennünket is igaz alázatra és Isten akaratának követésére!
  Üdvözlégy… Litánia

  Hatodik nap: december 4.

  Ó Mára Szeplőtelen és sok szenvedéssel eltelt Szíve! Mint Krisztus Anyja és a Megváltásban Társa, egészen kiürítetted a szenvedés kelyhét. Segíts bennünket, hogy a szenvedésnek ezt a mértékét, amelyet az Isten jósága és bölcsessége számunkra kijelölt, bátran és bízó lelkülettel viseljük.
  Üdvözlégy… Litánia

  Hetedik nap: december 5.

  Ó Mária Szeplőtelen és a mi üdvösségünkért aggódó Szíve! Emlékezz meg a szegény bűnösökről, akiket vad szenvedélyek bilincse tart rabságban és Istentől távol élnek. Segítsd őket, hogy kötelékeiktől megszabaduljanak, és újra Isten gyermekeinek szabadságára jussanak.
  Üdvözlégy… Litánia

  Nyolcadik nap: december 6.

  Ó Mária Szeplőtelen, és Krisztus Egyházával szeretettel törődő Szíve! A kereszt alatt nekünk, embereknek, és az egész Egyháznak Anyja lettél. Imádkozz, könyörögj Jézusnál szüntelenül az Ő szeretett Jegyeséért. Egyházáért a földön. Vedd oltalmad alá a pápát, a püspököket, a papokat és Istennek egész népét. Védj meg bennünket a gonosztól.
  Üdvözlégy… Litánia

  Kilencedik nap: december 7.

  Ó Mária Szeplőtelen és királynői Szíve! Földi életed elmúltával az Úr fölvitt Téged a mennybe, s az Ő felülmúlhatatlan örömének birodalmában adott Neked szállást. Testestül-lelkestül a mennybe vétettél, ahol Szent Fiad Királynővé koronázott. Élj e királynői hatalommal a mi javunkra, jöjj segítségünkre mindenkor, ha kérünk, ha nem. Hadd legyünk Általad mi is méltók a mennyei koronára a Te jóságos közbenjárásodra!
  Üdvözlégy… Litánia

  Felajánló ima az egész kilenced végén

  Mennyei Atya, Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked Szent Fiadat, Jézust, ahogy Ő is a kereszten, föláldozta magát az egész világ üdvéért, s oltárainkon most is szüntelenül áldozatul adja magát. Fogadd kegyesen ezt az áldozatot Mária Szeplőtelen Szíve által, és irgalmazz nekünk.
  Ne hulljon hasztalan ez a drága Vér, amely oltárainkon jelen van! Ne esedezzen értünk hiába Mária Szent Szíve. E szent áldozat és Mária könyörgései által fordulunk az atyai Jóságodhoz. Adj a bűnösöknek bocsánatot, a haldoklóknak kegyelmet az üdvösség elnyerésére, a világnak békét, az Egyháznak pedig egységet és minden mennyei jót. Amen.

  Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

  Uram, irgalmazz nekünk!
  Krisztus kegyelmezz nekünk!
  Uram, irgalmazz nekünk!
  Krisztus hallgass minket!
  Krisztus hallgass meg minket!
  Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk’
  Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
  Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
  Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív – könyörögj éretünk!
  Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve, Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye,
  Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve, Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve, Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve,
  Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szíva szeretetben,
  Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív,
  Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív,
  Mária Szíve, Jézus Szívének képmása,
  Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége,
  Mária Szíve, a szentség kincsesháza,
  Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve,
  Mária Szíve, bűnösök menedéke,
  Mária Szíve, szomorkodók erőssége,
  Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója,
  Mária Szíve, csüggedők felemelője,
  Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója, Mária Szíve, haldoklók reménye,
  Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára,
  Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban,
  Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden távtanítást szertefoszlat,
  Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve,
  Mária Szíve, Anyánk Szíve, Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szíve,

  Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
  Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
  Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

  Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte, a mi szívünket is lángra gyújtsa!
  Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Te a Boldogságos Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el, add meg nekünk és mindenkinek – aki Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli – , a kegyelmet, Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk. Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
  0 megjegyzés A bejegyzésre mutató linkek

Hozzászólás:

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.