Komló polgármesterének évértékelő beszéde

Polics József polgármester a testület hivatalba lépésének első évfordulója alkalmából összegezte az elmúlt időszak eredményeit. A legnagyobb siker kétségkívül a hosszú ideje egyre súlyosabbá váló adósságspirál megállítása volt. Az idei évre megújított folyószámlahitel és rulírozó hitel pontosan ugyanannyi, mint amennyire is tavaly szükség volt. Ha sikerül folytatni a jelenlegi tendenciát, a következő évtől elkezdhető az adósság fokozatos leépítése. Mindehhez jelentős megtakarításokra volt szükség, amit az önkormányzat mindenekelőtt magán hajtott végre a képviselői tiszteletdíjak eltörlésével.

Ehhez azonban mindenekelőtt munkahelyekre van szükség, hogy az állástalanok aránya 20% környékéről radikálisabban csökkenjen. Ennek érdekében több komolyabb befektetővel is megállapodott a városvezetés, akik már le is tették beruházásaik alapkövét. Ez több száz helyinek jelent álláslehetőséget rövid időn belül.

A nehéz gazdasági helyzet ellenére számos olyan beruházás van folyamatban, amelyek a javítják az intézmények működési feltételeit, a helyiek életminőségét. Zajlik az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése; iskolák, sporttelepek újulnak meg. A város igyekszik a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználni, Polics József törvénymódosításának jóvoltából hét év után először az ÖNHIKI-pályázaton is részt tudnak venni.

Az önkormányzat igyekszik fenntartani minden olyan oktatási és kulturális intézményt, amely segítheti a fiatalok helyben maradását. Ezért érdemes erőfeszítéseket hozni, mert a város helyzete csak velük tehető tartósan jobbá.

Polics József évértékelője 2011. október 14.

Ma egy éve kaptuk meg a lehetőséget a város irányítására. Az azóta eltelt időszak rendkívül nehéz, számtalan kihívással teli szakasza volt a város történetének. Egy adósságspirálba került költségvetéssel, húsz százalék feletti munkanélküliséggel és sok más problémával küzdő várost vettünk át tavaly ősszel a nemzetközi pénzügyi válság közepette, amely cseppet sem tette egyszerűbbé a dolgunkat. A nehéz körülmények ellenére mostanra sikerült stabilizálni a település helyzetét és megteremteni a jövőbeni növekedés feltételeit.

 Munkanélküliség

Komló egyik legnagyobb problémája a magas munkanélküliség, amely sajnos egészségtelen foglalkoztatási struktúrával is párosul, hiszen a legnagyobb munkaadó maga az önkormányzat. A helyzet hosszú távú javulását nyilvánvalóan csak új cégek betelepülésétől; új, a versenyszférában keletkező munkahelyektől lehet várni. Az álláshiány következménye, hogy évről évre csökken a város népessége, főleg a fiatalok vándorolnak el jobb lehetőségek reményében. Az elmúlt tíz évben évi 1% volt a csökkenés üteme, de reméljük, hogy a foglalkoztatási helyzet javulásával jelentős mértékben nőni fog Komló megtartó ereje.

A legújabb tendenciák ennek megfelelően pozitív irányba mutatnak. Az év elején mért 24,3%-ról mostanra 20,6%-ra sikerült levinnünk az állástalanok arányát. A reális és teljesíthető cél egyelőre az, hogy tartósan 20% alá vigyük a munkanélküliek arányát.

Ennek érdekében 20 millió forintot különítettünk el munkahelyteremtésre, amelyből a helyi vagy betelepülni kívánó vállalkozások egyaránt részesülhetnek. Emellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy a város a lehető leginkább vállalkozásbarát környezetet alakítson ki, amely nyilvánvalóan a legjobb ösztönző a munkaadók számára. Az önkormányzat hozzájárulása egy-egy beruházáshoz sokféle lehet: olcsóbb építési telket, kedvezményt a városi tulajdonú ingatlanok bérleti díjából, infrastrukturális fejlesztést vagy akár vissza nem térítendő támogatást is adunk. Mindezt természetesen nem ingyen: minden támogatott céggel egyedi szerződéseket kötünk, amelyekben azok vállalják, hogy adott arányban helyieket foglalkoztatnak.

Ennek a politikánknak a sikerét jelzi, hogy a közelmúltban két komoly beruházás alapkőletételét is ünnepelhettük. Mindkettő jól illeszkedik a modern Komló új ipari struktúrájába. Az autóalkatrészek gyártásával foglalkozó Ratipur Kft. félmilliárd forintból építi majd fel új üzemcsarnokát, amely negyven embernek jelent munkahelyet két éven belül. A Solar Energy Systems Kft. pedig napelem-gyártó üzemet létesít több mint egymilliárd forintból, amelyben 108 embert fognak foglalkoztatni. A velük kötött szerződés garantálja, hogy az új dolgozók közül legalább nyolcvanan komlóiak lesznek. Csak ez a két beruházás a nagyjából kétezer fő körüli munkanélküli-létszámot 10%-al apasztja a közeljövőben. A volt Nagy László gimnáziumi épület hasznosítása is példaértékű. A korábban hozott döntéseink segítségével (munkahely teremtési rendelet megalkotása, vagyonrendelet módosítása) hosszú távú állami foglalkoztató központ kialakítása jöhet létre, több száz új munkahely teremtésével. Az épület alsó szintjére az állami tulajdonú Főkefe Nonprofit Kft. 200 főre bővített létszámban fog foglalkoztatni, többségében megváltozott munkaképességűeket. Az emeleten, a próbavarrás sikerének köszönhetően. egyeztetünk a szintén állami tulajdonú Kézmű Nonprofit Kft-vel varroda kialakításának lehetőségéről.

Idén sikerült elindítanunk egy közmunkaprogramot alacsony iskolai végzettségű, tartósan munkanélküli emberek foglalkoztatására. Ennek a finanszírozására közel 140 millió forintot nyert el a város. A keretösszeg az idei évben közel 1000 ember munkához és jövedelemhez juttatására elegendő. Ők a város szépítgetése és az árokrendszerek karbantartása mellett az egykori Nagy László gimnáziumi épület átalakításán tevékenykednek. Munkájukat természetesen rendszeresen ellenőrizzük.

Pályázaton nyertünk a szociális földprogram keretein belül is. Így a legalacsonyabb jövedelműek helyzetének megkönnyítésére szociális földprogram is indult 11 fő bevonásával.

 Pénzügyi helyzet

Komló másik súlyos problémája az adósságállomány. Az elmúlt évtizedben a város egyre gyorsuló hitelspirálba került, a tartozás évről-évre egyre nagyobb mértékben növekedett. Az előző vezetéstől ennek eredményeképpen 3,1 milliárd forintnyi adósságot örököltünk, amelynek egy jelentős összegű, svájci frankban jegyzett kötvény is része. Az idei évben azonban komoly erőfeszítések árán sikerült stabilizálni Komló adósságait. Hosszú idő óta először nem nőtt az önkormányzat hitelfelvétele: az idén pontosan annyit, vettünk fel, mint tavaly. Az ehhez szükséges folyószámla-hitelt nemrégiben, októberben sikerült megújítani. Joggal bízhatunk abban, hogy a következő évtől nekiláthatunk a tartozások fokozatos csökkentésének.

Az elkerülhetetlen takarékoskodást a képviselőtestület önmagán kezdte. Első határozatával eltörölte az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, így ők valamennyien társadalmi munkában látják el feladatukat. Hasonlóképpen megszüntettük a bizottsági tagságért járó tiszteletdíjakat is. Jelenleg csupán a városi cégek felügyelőbizottságainak tagjai kapnak juttatást, mivel ennek a megszüntetésére a jogszabályok értelmében nincs lehetőség. Annyit viszont megtettünk, hogy mind a felügyelőbizottságok taglétszámát, a törvényi minimumra csökkentettük.

Év elején 2,5 milliárd forintra rúgott az önkormányzati tulajdonú vállalkozások hiánya is. Ehhez a vízmű és a fűtőerőmű esetében nagymértékben hozzájárultak a számláikat nem fizető fogyasztók is. Ellenük a lehető legnagyobb szigorral és következetességgel lépünk fel mindazok érdekében, akik sokszor nehézségek árán, de folyamatosan fizetik a számláikat. Szemléletes példa, hogy nagyon hosszú idő óta először sikerült teljesíteni az adott havi megállapított lakbér-előirányzatot a városgondnokságnál. Mindezt a fizetési hajlandóság számottevő növelésével lehetett elérni.

 Pályázati lehetőségek

Az adóssággal való küzdelem mellett szerencsére számos fejlesztésre is lehetőség nyílt a közelmúltban, többnyire pályázati források bevonásával. Egy 390 millió forint összköltségű, részben az Európai Unió által finanszírozott program keretében 13 önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítésére kerül sor. Közéjük tartozik számos óvoda, a szociális intézményeket összefogó Szent Borbála Otthon, a József Attila Könyvtár és a sportközpont is. A munkálatok során kicserélték a régi, elhasználódott nyílászárókat, szigetelték a falakat és a tetőket. Így kevesebb energiát kell majd fűtésre fordítani, ami a költségeken is rövidesen érezteti a hatását. Járulékos haszon volt, hogy nagyrészt helyi vállalkozók bevonásával ment végbe a korszerűsítés.

Hosszabb távú terv, hogy akár a helybéli gyártócégekkel együttműködve minél több középületet szereljünk fel napelemekkel. Ennek a költségcsökkentés mellett környezetvédelmi szempontból is számos előnye lenne.

További fontos beruházás a Kökönyösi Oktatási Központ rendbetétele, amelyet 1,3 milliárd forintból valósítottunk meg. 61 milliót tudtunk fordítani a többi általános iskola informatikai korszerűsítésére. Nemrég adtuk át a helyieknek azt a nagyszabású, közel 227 millió forintból elkészült kerékpárút-rendszert, amely Komlót több környékbeli településsel köti össze és teszi biztonságosan megközelíthetővé.

Az Új Széchenyi Terv egy pályázatának segítségével modernizáltuk a távhőrendszert, mérsékelve a hőveszteséget. Részben ennek is köszönhetően jövő évben nem lesz szükség a fogyasztói árak emelésére. Ezt alig egy héttel ezelőtt az illetékes minisztérium államtitkára jelentette be Komlón, mivel egy kormánydöntés értelmében a távhő árszabása ezentúl már nem önkormányzati hatáskör.

Elkezdődött a komlói tömegközlekedés átvilágítása

 Szintén sikerült elkerülni az áremelést a helyi busz- közlekedés esetében. A Pannon Volánnal zajló tárgya- lásoknak azonban nem csak ez lett az eredménye. Egy független szakértő cég bevonásával elkezdődött a komlói tömegközlekedés átvilágítása. Utasszámlálással és a lakos- sági igények minél pontosabb felmérésével igyekszünk meg- állapítani a városlakók valós szükségleteit és az évtizedek óta változatlan struktúrájú tömeg- közlekedést ehhez igazítani, hogy az üzemeltetés a lehető leggazdaságosabb legyen.

A további tervek között szerepel a városi szennyvízhálózat rekonstrukciója, amelyhez több százmillió forintra lesz majd szükség. Első lépésként egyelőre 31 milliót nyert a város, amelyből megkezdtük a beruházás előkészítését és pályázunk további forrásokra a folytatáshoz.

Lehetőség Komló számára, hogy országgyűlési képviselőként sikerült elérnem egy törvénymódosítást, amelynek eredményeképpen 2004 óta először pályázhatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatoknak fenntartott keretre. Már be is adtuk támogatási igényünket. Rövidesen döntés is várható lesz a kérdésben.

Kormánydöntés következtében, lehetőség van a sport kiemelt támogatására, a vállalkozások társasági adójából. A helyi vállalkozókkal egyeztetve, társasági adó felajánlásaikból, Komlón maradhat jelentős támogatás a kiemelt látvány csapatsportokra. Összehangolva a sportágakat, közösen adtunk be pályázatot, aminek az elbírálása jelenleg folyamatban van.

Oktatás, kultúra, közélet

A gazdasági nehézségek és a csökkenő gyermeklétszám mellett sikerként lehet elkönyvelni, hogy a város valamennyi iskolájában és óvodájában megkezdődhetett az oktató-nevelő munka szeptemberben. A szilvási általános iskola valamelyik tagintézményének bezárásáról számos hír keringett augusztusban. Azonban csak annyi történt, hogy a felsőszilvási tagintézménybe, német nemzetiségi oktatásra beíratott elsősöket is az alsószilvási iskola épületében fogják tanítani ugyanazok a tanárok, ugyanannak a pedagógia programnak az alkalmazásával, mint az eredeti helyen tették volna.

A bölcsődék esetében sajnos már nem ilyen jó a helyzet, a túlságosan alacsony gyereklétszám miatt rákényszerültünk a Damjanich utcai bölcsőde intézmény bezárására.

Biztosítottuk a kórház működőképességét.

Működőképesek tudtak maradni Komló egyéb kulturális intézményei is, bár néhány esetben rövidített nyitva tartás bevezetésére kényszerültünk és helyenként a dolgozói létszámot is csökkenteni kellett. Ennek és az egyéb takarékossági intézkedéseknek köszönhetően azonban egyetlen intézményt sem kellett bezárni. Sőt, a József Attila Könyvtár még felújításon is átesett nemrégiben.

Városunk méretéhez képest mindenképpen kiemelendő, hogy saját színházat tartunk fenn. Állandó profi társulat ugyan nem működik benne, de a Súgólyuk Színi Társulat, vagyis a helyi amatőr színjátszók évente több darabot is bemutatnak. Rendszeresek a vendégelőadások is, színvonalas felnőtt- és gyermekdarabok egyaránt színpadra kerülnek.

Hosszú idő után sikerült rendeznünk a város szociális intézményeinek a helyzetét is. A jelentős adósságokat felhalmozó Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. október
1-jével átadta a feladatait a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.-nek. Ettől kezdve utóbbi hatásköre az intézményfenntartás, amelyet jövőre normatívából és térítési díjakból, önkormányzati segítség nélkül is képes lesz megoldani. Ráadásul korábban nyújtott tagi kölcsönök fejében egy épület is a város tulajdonába került.

Egyéb sikereink

Az eddigiek mellett számos apró, de fontos sikerről is szólt az elmúlt egy év. Ezek nem látványos, több százmilliós programok voltak, de a helyiek számára így is nagy jelentőséggel bírnak.

A korábbi pazarló gazdálkodás megszüntetésével rendeztük a Komlói Bányász SK helyzetét. Törlesztettük az adósságokat, bértartozásokat és lépésről – lépésre haladva ismét megteremtettük a kulturált sportolás feltételeit.

WMOC Szenior Tájfutó VB 2011

Sikeres volt a város környékén, a Mecsekben lebonyolított Szenior Tájfutó Világbajnokság, amelyre számos országból érkeztek versenyzők.

Komló idén ünnepelte várossá nyilvánításának hatvanadik évfordulóját. Ezt a Komlói Napok nyári rendezvényein ünnepeltünk meg többek között a bányászhagyományok felele- venítésével, keményen dolgozó elődeinkre való emlékezéssel.

Pécsi mintára új közterület-használati szabályokat hozott az önkormányzat. Ennek legfontosabb eleme, hogy tilossá vált a dohányzás a buszmegállókban, oktatási intézmények közelében és több más közterületen. A lakosság egészségének védelmét szolgáló intézkedés bevezetése jelenleg is zajlik.

A demokráciát és az átláthatóságot erősítendő lehetővé tettük az előkészítés alatt álló önkormányzati rendeletek előzetes megtekintését és véleményezését az interneten. A város honlapjára kattintva bárki hozzáfűzheti a véleményét az anyagokhoz, amelyet a végső döntéskor a képviselő-testület is mérlegel majd.

Frissítés 2011.10.25.:

A sajtótájékoztatón készült filmünket videó archívumunkban tekintheti meg.

2011.10.14. Sajtótájékoztató Komlóról az elmúlt egy év tükrében

free counters